Samlivsskolen

Vi i pTro er opptatt av å bygge tro og liv – og en viktig del i livet for mange er ektemaken eller kjæresten. Å bygge gode forhold er viktig – og her får du tips til dette. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med familieterapeut Egil Rise.


All Episodes

Par om den vanskelige praten

I denne delen av samlivsskulen får vi eit innblikk i korleis ein terapitime kan sjå ut. Kva gjer vi når vanskelige følelser kjem opp? Korleis kan vi møte kvarandre på ein god måte når vi er så forskjellige?  Her møter du Astrid og Bernt Inge Berntsen i samtale med Egil Rise og Anne Birgitte Lillebø...

Generalløytnantens metode

Klageordningar har ført til at samfunnet har blitt betre. Vi treng respekt for forskjeller mot til å løfte problemer opp. Det gjeld også både i forsvaret – og i parforholdet. I dag får vi høyre om generalløytnantens metode i foreløbig siste del av samliv

Tillit og svik

Svik er åpent og bedrag er skjult – begge deler føler til forvitring. Vi må bestemme oss for å gjere den andre godt og reparere.
Forholdet går enten mot meir tillit eller forvitring. Målet er å bygge tillit og det handlar om å vere troverdig og transpa

Åpenhet for påvirkning

Ein egenskap er skummel å ha i eit parforhold. Det handlar om å ikkje vere åpen for påvirkning og møte følelsesuttrykk med nedmuntring. Det handlar altså om å ha åpenhet for påvirkning i dagens utgave av samlivsskulen. Det er nemlig veldig viktig i parfo

Hvordan leve med en avvisende partner

Målet er tillit og ro når ein skal samtale om vanskelige ting. Når den eine jaktar og den andre gøymer seg er det viktig med ritualer for kontakt og forsikringar om kva som framleis står fast. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise i

Kritikkens to kilder

Alle par er enten på vei til djupare tillit eller til forvitring meiner parterapeut Egil Rise. Å styrke tilliten handlar samlivet om – er du der for meg og er der plass for meg her. Kvifor ender vi likevel opp med kritikk?

Kjærlighet i klem og pine

Folk er veldig like når det dreg seg til og blir vanskelig i parforholdet. Velkommen om bord i den felles erfaringa kalla livet seier Egil Rise som her gir tips til kva ein kan gjere istedenfor kritikk,forsvar,forakt og avvsining.

Håp etter gullbryllupet

Det vil alltid kunne forbedre forholdet å vere ærlig og seie ting som det er. Det er tid for ny serie i samlivsskulen og Egil Rise tek oss med til terapirommet ilag med eit gullbrudepar.

Parallelle liv

Du må investere i forhold til partneren din heile livet. Ikkje vent til problem gå over – bygg det gode og ivareta den du er glad i. Bestem deg for å elske. Det seier Egil Rise, parterapeut til Anne Birgitte Lillebø Bøe

Relasjonsforsikring

Vi fokuserer på det gode vi har og då erfarer vi livet meir positivt. Gjer dei små tinga kvar dag som fyller kjærlighetstanken og som gjer at ein er tryggare når det er trøbbel i forholdet.

Det er ikkje det som er problemet

Viss du vil ha eit godt forhold må du sette av eigne anledningar til å seie det gode med punktum, og ikkje komma. vi må vere «på» og opptatt av å elske, seier Egil Rise i denne utgåva av samlivsskulen på pTro

Når nokon er uroleg stoppar verda

I møte med dei ein er glad i må ein stoppe opp når nokon har urolige følelser. Ver tilstede og smitt den andre med eigen ro. Det seier Egil Rise, parterapeut som er med i samlivsskulen

Å sjå nokon

Du skal bruke augene som ein hund, seier Egil Rise i denne delen av samlivsskulen. Å bli sett med eit godt blikk gjer godt i heile kroppen!

Augene og kjærleiken

Ny sesong av samlivsskulen er klar – med konkrete tips i kvardagen. Idag handlar det om å lyfte augene og blikket og SJÅ
dem andre! Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise.

Samlivsskulen del 37: Bygg ei god hengebru!

Dei gode tinga mellom oss er det viktig å ta fram og bygge – spesielt også når ein skal ta opp ting; gjerne om ferien. Det er viktig å seie ting med nøytral stemme, seier parterapeuten Egil Rise.

Samlivsskulen del 35: 320 kilo med sinne

320 kilo med sinne kan føles voldsomt – og det er ikkje sikkert det er den følelsen som ligg bak eingong. Det er viktig å prøve å sjå bak følelsesuttrykka. Oppgåva og målet med følelsane som kjem er det viktig å vere obs på, seier parterapeut Egil Rise.

Samlivsskulen del 34: To måtar å møte følelser på

Vende seg til eller frå? Måten du møter den andre sine følelser har mykje å seie for om det blir avstand eller nærhet.

Samlivsskulen del 33: Følelser frå 1982

Det er som å balansere på line over Lysefjorden – det går ikkje om ein ikkje samarbeider, seier Egil Rise. Evne til å roe seg sjølv og den andre er viktige ferdigheter for å takle vanskeligheter i parforholdet. Øv deg på å vere sårbar i møte med den andre. Av og til reagerer vi nemlig med følelser frå 1982 og då må vi roe både oss sjølv og den andre.

Samlivsskulen del 32 : Tål følelsane

Mennesker er skapt til å elske og leve saman, seier Egil Rise i samlivsskulen i dag. Tål følelsane så kan mykje vere løyst seier han.

Samlivsskulen del 31: Følelser er viktig!

Om du skal klare å vende deg TIL og ikkje FRÅ den andre når vanskelige følelser oppstår, har det veldig mykje å seie korleis du handterar eigne følelsar. Vi innleier ein serie om følelser i samlivsskulen idag.

Samlivsskulen del 30: Ver raus!

Nokre er på livets seilas, andre slit i trange rom. Like barn leker best eller motsetninger tiltrekker kvarandre? Begge deler er sant, seier Egil Rise. Det gjeld å vere interessert og imøtekommande, vere rause med kvarandre og seie frå kva ein treng. Små ting gjort i kjærlighet er alltid ein god ide, seier parterapeuten Egil Rise.

Samlivsskulen del 25: Takknemlighet

Det handlar om takknemlighet i denne episoden av samlivsskulen. Tre takk til dagen har vi snakka om fleire gongar før i serien, no er det kanskje enno viktigare. Det er veldig lurt å takke, seier Egil Rise.

Dagens tips 1:

Egil Rise kjem med små tips til oss i denne tida om korleis vi skal forholde oss til kvarandre. Ikkje bli passiv, er hans råd!

Samlivsskulen del 24 Ritualer er viktig!

Bruk energien på å lage gode rutiner. Opp og stå, ut og gå – spis, spring og sov.
Ha gode planer for dagen og dette er ikkje sesongen for å tenke om det går eller ikkje..
Det er ikke båten som går ned sjølvom vi er i ei bølge.

Samlivsskulen del 23: Tjen kvarandre!

Vi kjem med draumar og forventningar til kvarandre inn i eit forhold og ekteskap. Vi har kvar si kasse med forventninger som ein tenkjer at den andre skal oppfylle. Blir det at den eine gir seg eller at vi deler 50-50? Egil Rise har eit anna forslag i dagens utgåve av Samlivsskulen.

Samlivsskulen del 22 Samfunn med tillit er gode samfunn

Forrige gong i samlivsskulen snakka vi om tillit. Det handla om å ta ting opp i beste meining og vite at ein alltid har eit valg korleis ein skal tolke. Tru at den andre vil oss vel. I dag er det ein litt spesiell episode som står for tur. Egil Rise tek for seg viktigheten av tillit i samfunnet i denne episoden av samlivsskulen på pTro.

Samlivsskulen del 21 Ver kreativ, ikkje reaktiv

Alle par er på veg mot meir eller mindre tillit. Ta ting opp i beste meining og bygg tillit, seier parterapeut Egil Rise.
Det gjeld å vere kreativ og ikkje reaktiv i møte med vanskeligheter i parforholdet. Meir forklaring får du på dette når Egil Rise samtalar med Anne Birgitte Lillebø Bøe i Samlivsskulen.

Samlivsskulen Julespesial

Jul kan vere utfordrande tid med alle forventningane og tradisjonane.. Korleis kan vi gjere det best mogleg for alle?
Logge av skjerm – og logge på familen. Kva med å ta oppvasken ilag? Gode råd frå parterapeut Egil Rise!

Samlisvsskulen ep. 19: Lyst eller ei…

Det er ein kunst det med inititativ til sex seier Egil Rise, parterapeut. Korleis gjere det på ein god måte og møte kvarandre med respekt og fortrolighet.

Samlisvsskulen ep. 19: Lyst eller ei…

Det er ein kunst det med inititativ til sex seier Egil Rise, parterapeut. Korleis gjere det på ein god måte og møte kvarandre med respekt og fortrolighet.

Samlivsskulen ep. 17: Fortrolighetsliv og sexliv

Kva er fortrolighetsliv? Det handlar om å kjenne kvarandre godt som par. Her har sex også ein naturleg plass seier parterapeut Egil Rise.

Episode 16: Damer må ha det bra

Kvinner må ha det bra for å ha sex, menn må ha sex for å ha det bra. Myte eller sannhet? Korleis kan ein løyse det med ulike forventningar og lyst?

Episode 15: Kvifor må vi snakke om sex?

Vi har eit ansvar som voksne å snakke sant om sex. Der er altfor mykje lett tilgjengelig informasjon for unge – og voksne i dag, som ikkje fortel om virkeligheten. Korleis vi skal ha det godt saman som par har med nærhet på alle plan å gjere.

Episode 14: Er det håp?

Det er håp, selv når det ser bekmørkt ut i parforholdet, sier familieterapeut Egil Rise.

Episode 13: Kvifor går det så lenge?

Det tek i snitt seks år frå eit parforhold tek til å skrante til folk søker hjelp. Kvifor det?

Episode 12: Hjelper det å vere kristen

Episode 12: Hjelper det å vere kristen Er det ein fordel å vere kristen når ein skal få det til i parforholdet? Hjelper det oss til å halde saman? Det kan vere postivt med kristne verdiar men kan det tradisjonelt vere sånn at ein er redd for sterke følelser?

Episode 11: Ta ting opp i beste meining

Episode 11: Ta ting opp i beste meining Klarer du å ta ting opp i beste meining? Det kan hjelpe å ha ei positiv innstilling, men å seie: «Kan du ikkje berre vere litt positiv», hjelper ikkje. Du må stoppe opp og prøve å gjenkjenne egenskaper du reagerer på hos den andre.

Episode 10: Om bok og kurs

Episode 10: Om bok og kurs Alle Meiner det er viktig å jobbe med parforholdet – men det kan vere vanskelig å ta seg tid. Egil Rise utfordrer oss til å ta oss tid og arbeide med det viktigaste.

Samlivsskulen – Episode 9: Hjelpekunst

Vi har snakka eindel om viktighetene av forståelse i samlivsskulen. Forståelse før forandring. Du bør lytte og ikke «pushe».
Du møter Egil Rise, som henviser til Søren Kierkegaard i denne episoden, i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

Samlivsskulen – Episode 9: Hjelpekunst

Vi har snakka eindel om viktighetene av forståelse i samlivsskulen. Forståelse før forandring. Du bør lytte og ikke «pushe».
Du møter Egil Rise, som henviser til Søren Kierkegaard i denne episoden, i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 6: Enkle grep

14-åringen har vore lite tilstede i det siste – plutselig er de mykje ilag og du vil «kjøpe den gode tida». Kva er gode tips her? Du får også boktips og tips til samlivskurs i denne siste delen av sommarspesial av samlivsskulen.

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 5: Svigers

Du skal på besøk til svigers i sommarferien – gjerne over lang tid. Kva kan vere lurt å tenke på då?
Eit spørsmål kan vere lurt å stille til din kjære.

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 4: Konflikter

Konflikter er kanskje uunngåelige – korleis skal vi dempe dei i bilen for eksempel?
Dette handlar det om i samlivsskulens sommerspesial i dag.

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 3: Prioriteringar

Det skal handle om prioriteringer og kompromiss i denne delen av sommerspesial frå samlivsskulen. Korleis kan ein gjere kompromiss så ikkje alle berre  blir halvveis fornøgde?

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 2: Forventningar

I denne delen av samlivsskulen skal det handle om forventnigar – både frå oss sjølve og andre. Ikkje sjå på andre – men kom kvarandre i møte som par og familie – det er alltid veldig godt.

Samlivsskulen Sommerspesial – Del 1: Drømmer

Kva drømmer har du for ferien? Innledning til sommerspesial handlar mellom anna om dette. Kanskje får du ikkje alt du drømmer om – men du kan uansett vere med å bidra til at andre har det godt.

Samlivsskulen – Episode 8: Å møte den andre så den føler seg forstått

Vi må møte den andre så den føler seg forstått. Alle ønsker forståelse.
Forståelse før forandring, er stikkord i samlivsskulen frå pTro i dag! Du møter Egil Rise i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

Samlivsskulen – Episode 8: Å møte den andre så den føler seg forstått

Vi må møte den andre så den føler seg forstått. Alle ønsker forståelse.
Forståelse før forandring, er stikkord i samlivsskulen frå pTro i dag! Du møter Egil Rise i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

Samlivsskulen – Episode 7: Lytte før vi løyser

Å føle seg forstått er essensielt for å ha det godt i parforholdet, meiner parterapeut Egil Rise.
Del 7 av samlivsskulen på ptro handlar om forståelse og viktigheten av det – vi må lytte før vi løyser. Den andre må merke at du er på lag og av og til skal…

Samlivsskulen – Episode 7: Lytte før vi løyser

Å føle seg forstått er essensielt for å ha det godt i parforholdet, meiner parterapeut Egil Rise.
Del 7 av samlivsskulen på ptro handlar om forståelse og viktigheten av det – vi må lytte før vi løyser. Den andre må merke at du er på lag og av og til skal.

Samlivsskulen – Episode 6: De fire ryttere, del 2

Både klaging og kritikk finn vi i alminnelig gode forhold, seier parterapeut Egil Rise. Men kritikkens giftige søskenbarn, forakt, må ein få bukt med med ein gong og reparere omgåande.
Det skal handle om forakt barrikadering i dag i Samlivsskulen frå …

Samlivsskulen – Episode 6: De fire ryttere, del 2

Både klaging og kritikk finn vi i alminnelig gode forhold, seier parterapeut Egil Rise. Men kritikkens giftige søskenbarn, forakt, må ein få bukt med med ein gong og reparere omgåande.
Det skal handle om forakt barrikadering i dag i Samlivsskulen frå …

Samlivsskulen – Episode 5: De fire ryttere, del 1

Har du høyrt om apokalypsens fire ryttere?
John M. Gottman har gjennom sin forskning av par gjennom 40 år beskrive desse. Her i Samlivsskulen får du gode alternativ til dette.  I dag skal det handle om kritikk og forsvar.

Samlivsskulen – Episode 5: De fire ryttere, del 1

Har du høyrt om apokalypsens fire ryttere?
John M. Gottman har gjennom sin forskning av par gjennom 40 år beskrive desse. Her i Samlivsskulen får du gode alternativ til dette.  I dag skal det handle om kritikk og forsvar.

Samlivsskulen – Episode 4: Ritualer for kontakt

Ritualer er gode vaner for å vere imøtekommande. Dette er viktig i eit godt parforholdet for viss alt skal vere opptil dagsformen blir det mykje tyngre, seier Egil Rise, parterapeut som er med oss i Samlivsskolen på pTro. Han samtalar med Anne Birgitte L…

Samlivsskulen – Episode 4: Ritualer for kontakt

Ritualer er gode vaner for å vere imøtekommande. Dette er viktig i eit godt parforholdet for viss alt skal vere opptil dagsformen blir det mykje tyngre, seier Egil Rise, parterapeut som er med oss i Samlivsskolen på pTro. Han samtalar med Anne Birgitte L.

Samlivsskulen – Episode 3: Vennskap, respekt, anerkjennelse, og imøtekommenhet

Kjærlighetskart! Har du høyrt om det? I samlivsskulen skal du få høyre om dette og kvifor det er viktig i eit forhold!
Det handlar om å bli sett og høyrt, ver interessert i den andre og ikkje ta det gode for gitt.

Samlivsskulen – Episode 3: Vennskap, respekt, anerkjennelse, og imøtekommenhet

Kjærlighetskart! Har du høyrt om det? I samlivsskulen skal du få høyre om dette og kvifor det er viktig i eit forhold!
Det handlar om å bli sett og høyrt, ver interessert i den andre og ikkje ta det gode for gitt.

Samlivsskulen – Episode 2: Pålitelighet og tillit

Det å vere pålitelig er viktig for å få tillit i parforholdet og for å få tillit må du vere pålitelig. Det handlar om å vere til å stole på, seier Egil Rise i andre del av Samlivsskulen frå pTro.
Her i pTro har vi starta samlivsskule fordi vi veit at …

Samlivsskulen – Episode 2: Pålitelighet og tillit

Det å vere pålitelig er viktig for å få tillit i parforholdet og for å få tillit må du vere pålitelig. Det handlar om å vere til å stole på, seier Egil Rise i andre del av Samlivsskulen frå pTro.
Her i pTro har vi starta samlivsskule fordi vi veit at …

Samlivsskulen – Episode 1: Hvorfor samlivsskole?

Vi i pTro er opptatt av å bygge tro og liv – og en viktig del i livet for mange er ektemaken eller kjæresten. Å bygge gode forhold er viktig – og her får du tips til dette.
pTro starter Samlivsskole med Egil Rise, terapeut i Rise Familieterapi. Anne B…

Samlivsskulen – Episode 1: Hvorfor samlivsskole?

Vi i pTro er opptatt av å bygge tro og liv – og en viktig del i livet for mange er ektemaken eller kjæresten. Å bygge gode forhold er viktig – og her får du tips til dette.
pTro starter Samlivsskole med Egil Rise, terapeut i Rise Familieterapi. Anne B…