22. september 2022

Hvordan leve med en avvisende partner

Målet er tillit og ro når ein skal samtale om vanskelige ting. Når den eine jaktar og den andre gøymer seg er det viktig med ritualer for kontakt og forsikringar om kva som framleis står fast. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise i denne serien.

Intro: Det er viktig med ritualer for kontakt og forsikringar om kva som fortsatt står fast når ein skal snakke om vanskelige ting.

pTro
pTro
Hvordan leve med en avvisende partner
/