6. oktober 2022

Åpenhet for påvirkning

Ein egenskap er skummel å ha i eit parforhold. Det handlar om å ikkje vere åpen for påvirkning og møte følelsesuttrykk med nedmuntring. Det handlar altså om å ha åpenhet for påvirkning i dagens utgave av samlivsskulen. Det er nemlig veldig viktig i parforholdet. Tenk på forholdet som eit fruktfat – kva kan eg legge i fatet? Du møter parterapeut Egil Rise i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

pTro
pTro
Åpenhet for påvirkning
/