11. september 2019

Episode 13: Kvifor går det så lenge?

Det tek i snitt seks år frå eit parforhold tek til å skrante til folk søker hjelp. Kvifor det?

pTro
pTro
Episode 13: Kvifor går det så lenge?
/