pTro Radio

Lang ferd til fots for salmediktar

Det blei ei lang ferd til fots for den komande salmediktaren. Kunstnar og forkynnar Odd Dubland tar oss med til Magnus Brostrup Landstad sine gutedagar.

Read More

Svart på spørsmål om sex og samliv i 10 år

Nettsiden guttogjente.no ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om følelser, kjønn og kropp, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn. Det hele startet som en reaksjon på TV-serie i 2010. Nå har det gått 10 år, og over 1000 spørsmå

Read More

Tid er makt

«Tid er makt», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakkes i dagens podkast i serien «Kairostider». Her forteller han om hvordan de første kristne begynte å ta kontrollen over kalenderen. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en va

Read More

Menighet i Trondheim driver integreringsarbeid

– Det er et utrolig stort behov for å åpne samfunnet for mennesker som faller utenfor!
Det sier lederen for 22B, Salem menighet sitt arbeid for å hjelpe innvandrere i Trondheim til å finne seg til rette i det norske samfunnet.

Read More

World Watch List 2022: Afghanistan verdens farligste

Da Taliban tok over makten i Afghanistan brukte de noen steder lister over hvem som kunne tenkes å være kristne, og gikk fra dør til dør for å ta dem, ifølge den internasjonale organisasjonen Åpne Dører. Afghanistan topper nå listen over land der det er f

Read More

Er du glad i meg?

Ungdomane treng å høyre at vi er glad i dei berre fordi dei er! Dei treng gode blikk å kvile seg i – og kva var det eg sa burde vore forbudt å seie. Det meiner Anne Lene Otterøen som er med oss i Foreldreskulen – denne perioden om ungdom!

Read More

Glede over strategiplan

Kan noko så sakleg og tørt som ein strategiplan vera noko å gleda seg over? I serien «Dette har gjort meg glad» skal me til Trøndelag og leder i regionstyret i Misjonssambandet der, Jan Petter Opedal.

Read More

Augustins tid

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», lar han oss i dag få et møte med nordafrikaneren og kirkefaderen Augustin som levde på 300- og 400-tallet etter Kristus. Hva sa han om tid? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenighet

Read More

Han møtte ubetinga nåde

-Eg har så inderlig lyst at andre skal få oppleve å møte det eg har opplevd sjølv; – ein ubetinga nåde i møte med Jesus, seier Jan Tore Olsen. Han har i mange år vore engasjert i kristen misjon blant spansktalande mennesker.

Read More

– Eg kan ikkje rekna meg for kristen lenger

– Eg kan ikkje rekna med for kristen lenger, svarte han. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar etter ein prat med ein mann han møtte i ungdomstida.

Read More

Nazareth Village og Kapernaum

I Nasaret er det bygget en park som viser hvordan livet var på Jesu tid. Vi skal besøke den. Etterpå tar vi turen til Kapernaum som var basen for Jesus og disiplene i de årene han var aktiv som rabbi, profet osv.

Read More

Den dyrebare tiden

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», forteller han i dag litt om hvordan han selv har hatt det gjennom skiftende koronatider. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Bebudelseskirken, St. Gabriels kirke og Mariakilden i Nasaret

Vi skal besøke stedet der jomfru Maria fikk vite at hun skulle bli mor til Jesus. Det spesielle er at det i Nasaret er satt opp to ulike kirker som begge mener å være stedet der Maria fikk budskapet.

Read More

Fødselskirken og Hyrdemarkene i Betlehem

Hva skjedde på steder som er kjent fra Bibelens tid, og hva er stedet i dag? Det er temaet for denne podcastserien. Første episode handler om stedet der Jesus ble født og markene der hyrdene fikk englebesøk.

Read More

Stor dag i misjonsarbeidet

Telefonbruk og store dagar i misjonsarbeid er ei par stikkord i serien Dette har gjort meg glad. Livar Veggeland er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør. Og først i dag tar han oss med til det som gjerne blir sett på som store dagar i n

Read More

Tidsoptimister

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie om «Kairostider», forteller han i dag litt om sitt eget forhold til tid. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More