pTro Radio

Bønnehus

-Mange lengter etter Guds nærvær, mer av Guds kraft, helbredelse og tilgivelse sier Eivind Arnevåg. Flere plasser i Norge blir det nå etablert Bønnehus.Et nytt arbeid som de siste årene har etablert seg flere steder i landet er Bønnehus. -Dette er en plass mennesker kan komme for å være sammen for å be og velsigne…

Read More

Matteus 21,1-11 Johnny Vågen – 1. søndag i advent

-Teksten i dag handler om tjenerkongen Jesus, sier Johnny Vågen. Han tar oss med til bibelteksten på første søndag i advent fra Matteusevangeliet kapittel 21.

Read More

Sunt selvbilde

Selvbilde er det indre mentale bildet som du har av deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Det vi tenker om oss selv har veldig stor betydning og det påviker alle sider av livet ditt. Heldigvis er det noe å gjøre med et dårlig selvbilde. Det sier Kjell

Read More

Å vende hjertet til barna

Vi nærmer oss adventstiden, og pTro-presten Vidar Mæland Bakke har denne uka smugkikket på en adventstekst som handler om neste generasjon. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Ettertanker – pusterom for tro, håp og kjærlighet

I høst kom Steinar Leirvik ut med boken «Ettertanker – pusterom for tro, håp og kjærlighet» på eget forlag. Han har jobbet som prest i 29 år, nå er han sokneprest i Byåsen menighet i Trondheim. Steinar Leirvik sin bok Ettertanker følger kirkeårets tekster for søndager og helligdager, derfor begynner boken med første søndag i…

Read More

Fantastiske møtepunkt

I serien «Dette har gjort meg glad» skal me i dag til Midt-Norge. Ein ting som gler Atle Ølstørn no for tida, er misjonsjulemessene som blir arrangert. Han er regionleder i Misjonssambandet Midt-Norge. Intervjuer var Inge Kallestad.

Utann:
Det sa

Read More

Pastoren og Journalisten – Ep. 27 – Hva gjør du som pastor i en tid der så mange forlater menighetslivet?

Vi har med oss Erik Andreassen som er pastor i Misjonskirken Betlehem Oslo. Han er erfaren menighetsleder og samfunnsdebattant. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Read More

Pastoren og Journalisten – Ep. 26 – Hvordan oppleves det å brenne seg på en menighet?

Mange mennesker har vonde opplevelser og erfaringer fra menigheter. Ann-Kristin Bondevik fra Bergen støtte- og veiledningstjeneste jobber for å hjelpe mennesker med å sette ord på det de har opplevd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Read More

pTro-gjesten: Lars Dean

Han trodde ikke på Guds eksistens, inntil en kristen han tilfeldigvis møtte sa ting som sprengte grensene for Lars Dean sin virkelighetsforståelse.

Read More

Johannes 9,39-41 Kåre Ekroll – Domssøndag/Kristi kongedag

Bibelteksten for Domssøndagen er frå Johannesevangeliet kapittel 9, vers 39-41. Kåre Ekroll taler i eit opptak frå 2019.

Read More

Håpets såkorn

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han stanset for ordene i Salme 126 om de som sår med tårer og høster med jubel. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

– Egne Gudserfaringer viktig

Undervisning som snakker sant om livet, og legger til rette for egne erfaringer med Gud, er viktig for at barn og unge skal ta med seg troen inn i voksenlivet. Det tror barne- og familieevangelist Viggo Klausen.

Read More

Songen sparte livet til soldaten

Soldaten song, fienden høyrde songen og senka geværet. Denne historien frå den amerikanske borgarkrigen om songen av Charles Wesley tar Odd Dubland fram.

Read More

Eit formidabelt ungdomsarbeid

Det gjer inntrykk å sjå eit så formidabelt ungdomsarbeid, fortel Livar Veggeland. Han er med i denne delen av serien «Dette har gjort meg glad». Han er regionleiar i Misjonsambandet region sør. Intervjuer: Inge Kallestad,

Read More

Matteus 24, 35-44 Jakob Middelthon – 23. søndag i treenighetstiden

Det handler om å være forberedt når Herren kommer igjen. Jakob Middelthon tar oss med til søndagens bibeltekst fra Matteus evangeliet kapittel 24, vers 35-44.

Read More

Titus-frivillighet

I Andre Korinterbrev dukker det opp en liten detalj om en medarbeider av Paulus ved navn Titus. Denne viktige detaljen har pTro-presten Vidar Mæland Bakke stoppet opp for i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes

Read More

Tilgivelse viktig for forfulgte kristne

75% av verdens befolkning lever i land der trosfrihet er vanskelig, de kan være utsatt for press og vold fordi de er kristne. Hvorfor er det så mange mennesker som opplever forfølgelse i dag?Hilde Skaar Vollebæk jobber som assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen, en organisasjon som vil stå sammen med mennesker som opplever forfølgelse for troen…

Read More

Hovmodstankar og «ein torn i kjøtet»

-Hovmod er noko av det farlegaste som fins, seier Odd Dubland. Det handlar om freistinga til å bli hovmodig og apostelen Paulus sin historie om «tornen i kjøtet» i det andre Korintarbrevet kapittel 12.

Read More

Lukas 6, 20-23 Kåre Eidsvåg – Allehelgensdag

På Allehelgenssøndag tar Kåre Eidsvåg oss med til bibelteksten i Lukas evangeliet kapittel 6, vers 20-23.

Read More

pTro-gjest: Eivind Skjerven

Fotballdommer, bre-fører, NRK-profil, høgskolelærer, og Bibel-utdeler. Det er mange merkelapper som passer på Eivind Skjerven, en mann som likevel ikke er så lett å sette i bås.

Read More

Menn og openheit

Kva kan skje når 70 menn samlast under temaet «Tett på Bibelen og tett på livet»? Øivind Ruud Kringstad er med oss i serien «Dette har gjort meg glad».

Read More

Mor Theresas hemmelighet

Etter Mor Teresas død i 1997 ble omgivelsene kjent med sider av hennes liv som de færreste hadde visst noe om. Dette forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den n

Read More

Ordskifte med Braut og Bakke – Underordning del 2

«Eg er nok eit omvandrande paradoks. Eg er jo alt anna enn stille i samfunnet. Men kanskje eg har avinstallert min ryggmargsrefleks som norsk feminist i møte med desse tekstane», sier Sofie Braut i dagens episoden av «Ordskifte med Braut&Bakke», der tema

Read More

Hanna si puslete bøn

-Når Hanna ba såg det veldig puslete ut, men Gud høyrde hennar bøn. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til ein bibelhistorie i 1. Samuelsbok kapittel 1.

Read More

Lukas 15, 11-32 Johnny Vågen – Bots-og bønnedag

Hjem til Far, har Johnny Vågen som tittel på søndagens tale ut fra Lukasevangeliet kap 15. Det handler om en far og hans to sønner.

Read More