pTro Radio

Engel og anger

-Eg har ein engel som har fulgt med gjennom heile livet, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Sett sunne grenser

Oppdag dine usynlege grenser og gjer dei synlege og hørbare for folk rundt deg. Det er viktig å kunne seie nei og setje grenser, elles kan vi ikkje fylgje vår eigen samvittighet og overbevisning. I serien livsmestring møter du Kjell Aanensen som samtalar

Read More

– Vi gler oss veldig til ein flott konsert

Sangglede, budskap og formidlingsevne er viktige faktorar for at country og gospel er yndlingsmusikken til Kjell Nordbø og Asle Ydstebø. Dei er klare for konsert med gruppa High Road frå USA 16.august! Intervjuer er Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

La oss heller oppmuntre hverandre

Der er mykje som nedmuntrer oss, seier Kjell Aanensen i serien Livsmestring. Det er viktig at vi fokuserer på å oppmuntre hverandre og som menneske treng vi ei daglig dose med oppmuntring, seier Kjell. Og Bibelen seier det slik: La oss heller oppmuntre hv

Read More

Å ha lov å bruke utestemme inne

«Som menighetsleder er det fristende å skape et innendørsklima der høye stemmer og kritiske røster regnes som et problem», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «sommer»-spiren, der han blant annet kommenterer reaksjonene etter terroren i Oslo, 2

Read More

Generalforsamlingen oppsummert

Vi oppsummerer Misjonssambandets generalforsamling sammen med fungerende generalsekretær Birger Helland, og kommentator Tarjei Gilje fra avisen Dagen.

Read More

Mange nye misjonærar

STORT MISJONSENGASJEMENT
Med bachelor i japansk reiser Sindre Stokken til Japan som ettåring og utsending denne hausten. Før det skal han til Kenya i tre veker på misjonærkurs. Det er rundt 40 nye utsendingar i Misjonssambandet denne hausten. Hans Arne

Read More

Samlast om sju punkt

Dei neste 10 åra skal Misjonssambandet styrast etter sju punkt. Fredag 8. juli bestemte generalforsamlinga ein felles overordna strategi for alt arbeid, inkludert Misjonssambandet Ung. Høyr oppsummering og møt prosjektleiar Olav Vestbøstad og Ung-leiar Ha

Read More

Mongolia – mulighetenes land

Inger Rismyhr kunne føle seg mislykka som misjonær i Mongolia – men gjennom arbeidet med boka Mulighetenes land som no nylig har kome ut på Lunde forlag, fekk ho også sjølv sjå dei store linjene. Det som har vore gjort og blir gjort – det nyttar!

Read More

Hvordan unngå at tro blir tabu?

Hvorfor faller det helt naturlig å prate med venner og kolleger om TV-serier, barnebarn eller fotball, mens det føles skummelt å snakke om tro?

Read More

Kristne bøker er viktig

30-35 titler kjem ut kvart år. Kristne bøker er viktig – og bøker som formidler kristent liv er hovedgreina for Lunde forlag. Det seier Ketil Jensen som er nyansatt forlagssjef i Lunde forlag.

Read More

Fleirtal for kvinner i sentralstyret

Misjonssambandet opnar for kvinner i sentralstyret og opprettar tilsynsråd med menn. Høyr reaksjonar og kva dette innebær.

Read More

– Bønn er en relasjon

Hva vil det egentlig si å be? Og har det noen effekt? Tove Stang Karlsen har de senere årene fått et endret forhold til bønn.

Read More

Hovedstyreleiaren informerte om uro – informasjonsleiaren blei overraska

Ved starten av Misjonssambandet sin generalforsamling onsdag informerte styreleiar Raymond Bjuland om uroen i organisasjonen. Han beklaga at dei ikkje har lukkast å handtera situasjonen. Informasjonsleiar Espen Ottosen blei overraska over det han høyrde o

Read More

– Flott å samlast og spent på samtale

– Det er flott å samlast igjen, og så er det me litt spent på samtalen etter tida med uro i organisasjonen, seier fungerande generalsekretær Birger Helland i Misjonssambandet ved starten på generalforsamlinga som blir arrangert på Oslofjord Convention Cen

Read More

Sannhet setter fri

Jærbuen Randi Skjørestad er gift og mor til fem. Til vanleg arbeider ho på Tryggheim vgs. No har ho kome ut med plate med 12 sjølvskrivne songar kalla Min forsørger. Ho ynskjer at dei som lyttar skal sitte igjen med håp og at dei får lyst til å bli kjent

Read More

– Fascinert av Gud

Siri Helene Erlands EP «Pilegrim» byr på leken pop med Bibel-inspirerte tekster. Hun elsker å leke seg med musikken for å få et lydbilde som utdyper teksten.

Read More

Si sannheten i kjærlighet

Skal vi svare ærlig eller kjærlig? Det beste er å klare å kombinere dei to – og levere vanskelig budskap på ein god måte! God omsorg er både vennlighet og sannhet.
Kjell Aanensen deler i serien Livsmestring – ilag med Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

Inkludering i menigheten

Inkludering er et ord vi bruker mye i dag, men hvordan oppleves menigheter og bedehus? Blir en inkludert om en ikke opplever seg som de andre som er der? Pastor Svein Anton Hansen er pastor i Misjonssalen i Sandnes i Rogaland. 

Read More

-Fantastisk å samlast igjen

-Det blir heilt fantastisk å samlast igjen, seier Martin Augestad. Han er prosjektleiar for den kristne sommarfestivalen Ung Landsmøte – UL. Etter to år med pandemi og digitale arrangement er dei no tilbake i vanleg gjenge frå onsdag 22. til søndag 26. ju

Read More

Sommerens kristne partylåt?

De håper den kan brukes på stevner, leirer, campinger og lignende gjennom sommeren.
Søstrene Christine Watne Kristiansen og Marita Watne Venås ga nylig ut sin andre låt, Boomerang.
Kanskje er dette sommerlåten 2022?

Read More

Musikk på postordre

På 80-tallet kunne en via Master Music kjøpe kristen musikk via postordre. I en tid der musikken var på CD, kassett eller LP måtte vi i platebutikken for å høre og kjøpe musikk. Om det ikke var noen platebutikker som solgte kristen musikk var Master Music viktig for muligheten til å høre ny kristen musikk. …

Read More

Sammen om Jesus

Dei samlast under temaet Sammen. Kva dette gjekk ut på får du høyra i serien Dette har gjort meg glad idag når Inge kallestad tek ein prat med Atle Ølstørn i Misjonssambandet region Midt-Norge.

Read More

8000 ungdommer til The Send

The Send håper å samle opp mot 8000 ungdommer i Telenor Arena i Oslo førstkommende lørdag. Det er opp mot 30 ulike kristne organisasjoner og kirkesamfunn som står sammen om arrangementet The Send lørdag 25. juni. Andreas Nordli, en av lederne for The Send sier at de ønsker å motivere kristne ungdommer til å engasjere…

Read More