Series: 2.Mosebok

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 19

Vi så sist gang at Israel krysset Sivsjøen, eller Rødehavet, som noen bibler sier. Havet hadde åpnet seg slik at vannet sto som en mur på begge sider, og folket gikk over på en tørr bunn.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 18

Vi har begynt på kapittel 14 i 2. Mosebok, og vi har sett at israelsfolket har kommet til Rødehavet, eller Sivsjøen. I mellomtiden har egypterne satt etter dem, og de er i ferd med å nå dem igjen der ved havet.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 17

I programserien Bibelguiden, der vi for tiden går gjennom 2. Mosebok, har vi nå sett at israelsfolket er på vei ut av Egypt. Sist gang så vi at Gud ledet folket ved hjelp av en skysøyle som var en ildsøyle om dagen. Men hvor ledet denne søylen folket? De gikk jo ikke på den normale veien til det landet Gud hadde sagt de skulle til.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 16

Vi har sett på påskefeiringen og den siste plagen over Egypt. Dom og frelse i samme runde, avhengig av om folk hadde søkt ly bak blodet eller ikke. I kapittel 13, som vi har kommet fram til nå, ser vi flere forskrifter fra Gud til hvordan folket skal feire denne høytiden i framtiden.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 15

Sist gang så vi at Moses ga beskjed til israelittene hva de skulle gjøre i forbindelse med den første påskefeiringen. I tilknytning til den festen skulle de feire det som blir kalt de usyrede brøds høytid.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 14

Etter plagen med det stummende mørket har Moses annonser den siste og største av plagene eller straffedommene som Gud skulle sende over farao og Egypt. Men før den settes i verk skulle Israel få en høytid som skulle markere frelsen, og som senere skulle feires hvert år. Vi kan si at dette er innstiftelsen av påskefesten.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 13

Vi har sett på straffedommene som Gud sendte over farao og Egypt, og nå er vi på vei inn i en ny fase, det via kan si blir klimaks på dommen over Egypt, som samtidig innebærer den store frelsen for Israel.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 11

Vi holder på med den delen av som handler om landeplagene som Gud sendte over Egypt for å utfri Israel fra slaveriet, og vi har startet på kapittel 9. Den siste plagen vi så på sist gang var en pest Gud sendte over alle dyrene i Egypt. Men israelittenes dyr ble ikke rammet. Likevel ville ikke farao la Israel fare, men gjorde hjertet sitt hardt.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 10

Vi holder på med den delen av 2. Mosebok som handler om landeplagene som Gud sendte over Egypt for å utfri Israel fra slaveriet. Sist gang så vi at Gud straffet Egypt med å gjøre alt vannet i Nilen og ellers i alle innsjøene og vannmagasinene til blod.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 9

2. Mosebok, som vi holder på med, har forskjellige tema, og nå skal vi akkurat til å begynne på de ti landeplagene som Gud sendte over Egypt for å befri Israel fra slaveriet der. Vi er i kapittel 7, og Moses og Aron har vært hos farao for andre gang og sagt at han skal la Israel fare.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 8

Vi holder på med 2. Mosebok, og har sett at Moses og Aron har vært en gang hos Farao for å be om at Israel må få fare ut i ørkenen og holde høytid for Gud. Farao anklager derfor israelittene for å være late og legger mer arbeid på dem. Det fører til at både Moses og folket blir motløse.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 7

Moses har kommet til Egypt. Han har fortalt folket om at Gud har møtt ham i ørkenen og sagt at nå skal Gud føre dem ut fra slaveriet i Egypt og til et godt og vidstrakt land.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 6

Moses har fått beskjed fra Gud om at han skal gå til Egypt og føre Israelsfolket ut fra fangenskapet. Moses kunne ikke forstå hvordan han kunne gjøre det, men Gud aksepterer ikke unnskyldningene hans. Han skal få med seg Aron, broren, og sammen skal de utføre dette oppdraget.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 5

Vi er i 2. Mosebok, og har sett på litt av kapittel 3, der Moses fikk se en tornebusk som brant uten å brenne opp. Der talte Gud til ham og sa at han skulle føre Israel ut av Egypt. Moses kunne ikke forstå hvordan han kunne gjøre det, og lurte på hva Gud sa om seg selv.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 4

Sist gang så vi at Moses hadde rømt fra Egypt og blitt gjeter i Midjan. På slutten av kapittel to leste vi at kongen i Egypt var død. Moses gjette småfeet for svigerfaren sin, og det er slik det tredje kapittelet starter. Mens han holdt på med det fikk han en opplevelse som vi skal se på nå.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 3

Sist gang så vi at Moses ble født i en tid Israelsfolket var under hardt press. Alle guttebarn som ble født skulle drepes. Foreldrene til Moses prøvde å skjule ham hjemme en stund, men da det ikke lenger var mulig laget de en korg til ham som en liten båt, og satte denne i sivet i elven. Der var det en egyptisk prinsesse som fant ham.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 2

Sist gang så vi en kort oppsummering av hvordan Israelsfolket hadde kommet til Egypt, og vi så også at de etter hvert ble mange. Egypterne begynte å bli redde for at dette store folket kunne slå seg sammen med noen fiender, og slik bli for sterke for de som nå hadde makten i Egypt. De tvang derfor Israelsfolket til å bli slaver, slik at de bedre kunne ha kontroll med dem.

Read More

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 1

Bibelguiden er en programserie der vi prøver å løfte fram bibelens tekster, og forklare enkelt noe av det som står i teksten, uten å gå inn på dype og lange utlegginger. En stund framover skal vi se på 2. Mosebok.

Read More