10. februar 2020

Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 3

Sist gang så vi at Moses ble født i en tid Israelsfolket var under hardt press. Alle guttebarn som ble født skulle drepes. Foreldrene til Moses prøvde å skjule ham hjemme en stund, men da det ikke lenger var mulig laget de en korg til ham som en liten båt, og satte denne i sivet i elven. Der var det en egyptisk prinsesse som fant ham.
pTro
Bibelguiden: 2. Mosebok, ep. 3
/