11. august 2023

-Min aller beste venn

-Jesus var min aller beste venn, fortel Jarle Råmunddal frå sine barneår. Han skal no leia eit arbeid som går ut på å fortelja historien om Jesus til det jødiske folk. Frå 1. august har den erfarne pastoren blitt ny generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. 

Reporter: Inge Kallestad
Foto: Den Norske Israelsmisjon/Kristoffer Eknes

pTro
pTro
-Min aller beste venn
/