9. august 2023

Skjærgårdssang – 16 år med fellesmøter om den kristne sangskatten

Festivalsjef Svein Olsen og ein gjeng med 250 frivillige inviterer tli Skjærgårdssang til helga. Høyr om starten og om kvifor dei har denne festivalen – ein av norges største kristne musikkfestivalar. 
Intervjuer: Anne Birgitte L. Bøe

pTro
pTro
Skjærgårdssang - 16 år med fellesmøter om den kristne sangskatten
/