15. april 2021

552 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 6 – kap 3,1-15

Vår syndige natur er død fordi Jesus døde for oss.

Kolosserbrevet
Kolosserbrevet
552 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 6 - kap 3,1-15
/