14. april 2021

551 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 5 – kap 2,9-23

Jesus er helt og fullt Gud og også helt og fullt menneske

Kolosserbrevet
Kolosserbrevet
551 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 5 - kap 2,9-23
/