Samarbeid heim og menighet

"It takes a church to disciple a child", heiter det. Dei menneska som utgjer kyrkja kan vere trygge voksne og leiarar som er rundt borna og gjev dei heiarop...

Les mer

Tro i hjemmet

Undesøkelser viser at 6 av 10 ville vore med oss i kirka om vi hadde bedt dei, og trua er ikkje ei privatsak, seier Anne Lene. Vi må få...

Les mer

2.Påskedag

Tale av Sverre Hovda 2.påskedag 2021

Les mer

Verdifulle menneskemøter: Anders

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om et verdifullt menneskemøte han fikk oppleve denne uka. Møtet med Anders gjorde det som først var en...

Les mer

Menneskemøter: Leonilda

"Samler du på noe? Noen samler på frimerker. Noen samler på mynter. Noen samler på sure sokker og dårlige minner. Ptro-presten Vidar Mæland Bakke samler på verdifulle menneskemøter. I...

Les mer

Langfredag

Det handlar om den lengste dagen for Jesus, men beste dagen for oss, når Sverre Hovda tek for seg Langfredag i denne påsketalen på pTro.

Les mer

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

Les mer

Pontius Pilatus

Magne Vatland tek for seg personen Pontius Pilatus i denne siste talen frå han med personar frå persongalleriet i påskebodskapen.

Les mer

Herodes Antipas

Magne Vatland tek for seg ein person i påskehistorien -nemlig Herodes Antipas.

Les mer