8. november 2021

Tro for folk som ikke tror

«Velkommen hjem» er navnet på et relativt nytt konsept for kristent tilbud særlig rettet mot barnefamilier som i utgangspunktet ikke er vant til å tro eller kirke. Bak det hele står mangeårig barne- og familieforkynner Viggo Klausen, som sa opp fast stilling i Misjonskirken UNG for å kunne satse mer.
(Foto: Velkommenhjem.org)

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Tro for folk som ikke tror
/