7. desember 2020

SORG

Å tru på Jesus er ikkje noko quick fix, at livet blir enkelt og alt er bra. VI har eit håp som heiter Jesus, men i livet kan vi møte mange ting som er vanskelig. I denne serien skal vi ta fram ulike ting vi kan møte i livet og trua og prøve å snakke sant om det. Kva seier Bibelen om dette? I kristen terminologi har vi eit ord som heiter sjelesorg, som er omsorg for sjela og hjelp til å halde fast på sannhetene som Gud i Bibelen seier om meg og om seg. Idag handlar det om sorg.

Korte serier
Korte serier
SORG
/