26. mars 2021

Maria og Judas forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. Også disippelen Judas er tilstede. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg litt inn i de ulike personene i denne fortellinga, og i dag er det Maria og Judas som forteller. (Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes. )

pTro
pTro
Maria og Judas forteller
/