30. oktober 2022

Lukas 15, 11-32 Johnny Vågen – Bots-og bønnedag

Hjem til Far,  har Johnny Vågen som tittel på søndagens tale ut fra Lukasevangeliet kap 15. Det handler om en far og hans to sønner. 

pTro
pTro
Lukas 15, 11-32 Johnny Vågen - Bots-og bønnedag
/