30. november 2021

Hva er sjelesorg?

Hva problem må en ha for å oppsøke sjelesorg?
Å hjelpe mennesker til et rett forhold til Gud, seg selv sine medmennesker og til skaperverket, dette er definisjonen på Sjelesorg. Men hvorfor trenger vi å oppsøke sjelesorg?
Mona og Eivins Sætre jobber som sjelesørgere i Misjonssambandet. I Norges største misjonsorganisasjon er det nå 3 100% stillinger som sjelesørgere.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Hva er sjelesorg?
/