20. november 2020

Banebrytende apostel

I dette programmet samtaler Ptro-presten Vidar Mæland Bakke med soknepresten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal. Er det mulig å dekode det fremmedartede begrepet «apostel» og relatere det til en sentral side ved det å være etterfølger av Jesus i dag?

Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom Bymenigheten – Sandnes, Bogafjell menighet og pTro-presten. I serien møter pTro-presten Vidar Mæland Bakke andre prestekollegaer til 10-minutts-samtaler om menighet og lokalsamfunn.

pTro
pTro
Banebrytende apostel
/