pTro-presten

Hør «ordspirer» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, her deler han tanker og andakter. Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.


All Episodes

Den alt står og faller med

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, handler det om kontrastene i de store profetene Elia og Johannes sine liv. Hva kan det fortelle om våre liv som bærere av Guds ord der vi er? Vidar er prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Ferien jeg aldri glemmer

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en ferie han aldri skal glemme, og han undrer seg på hvilke minner som skal skapes denne sommeren. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Til ungdommen

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, forteller han om konfirmantleiren som han nettopp kom hjem fra. Han lar seg stadig imponere over ungdommene, ikke minst de ansvarsbevisste ungdomslederne som var valgt ut til å være med på leiren. Men

Per Kryperen

Det er gründeren og misjonsmannen Peder O. Løvaas det skal handle om i ptro-presten Vidar Mæland Bakkes «fredags-spire». På folkemunne ble Løvås bare kalt for Per Krobar, Per Kryperen, forteller Vidar, som til daglig er prest i den byen Peder O. Løvaas ko

Utvalgt og spesiell

Vi kan tro at det er de helt spesielle som blir utvalgt og kalt av Jesus. Men det er motsatt. De er spesielle fordi de er utvalgt og kalt av Jesus, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens spire, som handler om disippelen Peter. Til daglig er Vidar p

Ta av deg på beina

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer han over den noe særnorske praksisen å ta av seg på beina når vi går inn hos andre mennesker. Men kanskje har det en større og dypere betydning enn vi er klar over? Til daglig er Vidar prest i

Menneskemøter: Joeli

I sin serie «Verdifulle menneskemøter», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om Joeli fra Fiji-øyene. De to jobbet sammen i Stavanger International Church for noen år siden. Joeli er en mann som har gjort det til sin livsoppgave å bygge opp men

Å bli værende i Egypt

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fokuserer denne uka på misjon og forteller i dag videre om situasjonen for våre kristne brødre og søstre i Egypt.
Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes.

Verdifulle menneskemøter: Mama Maggie

Nå i uka etter pinse setter pTro-presten fokus på misjon. I serien «Verdifulle menneskemøter» forteller Vidar Mæland Bakke om egyptiske Maggie Gobran, kjent som «Mama Maggie» og hennes arbeid med Stefanusbarna på Søppelfjellet i Kairo. Til daglig er Vidar

Babelsk forvirring og pinsens frukt

«Babelsk forvirring og pinsens frukt»

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, trekker han linjer fra byggingen av Babels tårn i 1. Mosebok 11 til det som skjedde på Pinsedag. Kan menneskenes overmot i denne urhistoriske fortellinga være e

Sjekk faktagrunnlaget! Se på liljene!

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han Jesu ord om at vi ikke skal bekymre oss. Innebærer det å koble ut tanke og fornuft, eller er det kanskje tvert i mot å sjekke faktagrunnlaget og tenke seg grundig om? Til daglig er Bakke prest

Menneskemøter: Tandemsyklisten

– Jeg er takknemlig for det Rolf Arne har lært meg om ydmykt og tålmodig lederskap – og samtidig om det å heie på forskjellighet. For det trenger ikke å være en trussel at vi mennesker har ulike kvaliteter, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denn

Å la andre vokse

I dag stanser pTro-presten Vidar Mæland Bakke opp for den ydmyke måten Johannes Døperen møtte sin arvtaker Jesus på, og spør hvordan vi bereder grunnen for dem som kommer etter oss. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Se på markene

I disse ordene fra Jesus, forsøker han bokstavelig talt å hjelpe disiplene til å løfte blikket og se lenger enn sin egen nesetipp og sine egne nære behov», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens spire som han har kalt «Se på markene!» Til daglig er

Ta dette og del det

– Det åndelige er ubegripelig uten det synlige og skapte, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», som har overskriften «Ta dette og del det!» Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Lignelsen om Knut og Arthur

– Når det er for lenge siden jeg har smakt Guds ubetingede nåde og kjent kraften av hans kjærlighet, da begynner det å sive ut. Jeg begynner å møte mennesker rundt meg med krav i stedet for nåde, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. I fredagens spire fr

Menneskemøter: Veien til mannens hjerte

I serien «Verdifulle menneskemøter», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om sin venn, Magne, og om ett av deres første møter for tjueåtte år siden. Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes.

Et møte med Gud

«Når vi begynner å se mer etter, da kan vi begynne å ane at Gud slettes ikke har gått av med pensjon og latt oss være igjen alene for å holde hjulene i gang. Nei, han lever og virker midt i blant oss», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire»

Menneskemøter: Klasseforstanderen

I sin serie «Verdifulle menneskemøter» forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om sin klasseforstander i barneskolen, Sidsel. «Jeg er takknemlig for at det var akkurat vi barna i denne lille vestlandsbygda som fikk gleden av hennes ustoppelige opp

Verdifulle menneskemøter: Anders

I dagens spire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om et verdifullt menneskemøte han fikk oppleve denne uka. Møtet med Anders gjorde det som først var en uheldig opplevelse til en skikkelig god kveld. Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest

Menneskemøter: Leonilda

«Samler du på noe? Noen samler på frimerker. Noen samler på mynter. Noen samler på sure sokker og dårlige minner. Ptro-presten Vidar Mæland Bakke samler på verdifulle menneskemøter. I dag skal dere få møte Leonilda fra Brasil. Til daglig er Bakke prest i

Å kjenne Jesus – del 2

Her får du del 2 av pTro-presten Vidar Mæland Bakkes betraktninger denne uka om Jesu egen definisjon på det evige liv og på det å være kristen. Underveis skal vi også innom noen av Vidars venner i Brasil. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes.

Å kjenne Jesus – del 1

Spire 24: «Å kjenne Jesus – del 1»
Her får du del 1 av pTro-presten Vidar Mæland Bakkes betraktninger denne uka om Jesu egen definisjon på det evige liv og på det å være kristen. Underveis skal vi også innom noen av Vidars venner i Brasil. Til daglig er

Kleopas forteller

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har lurt på hvem de var disse to disiplene som vi møter på vei til Emmaus i Lukas-evangeliet kapittel 24. Den ene vet vi hette Kleopas. Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg inn i disse to disiplenes opplevelse av alt s

Å overleve(re) påsken

pTro-presten Vidar Mæland Bakke gir her noen praktiske tips til hvordan vi kan «overlevere» påskens budskap til neste generasjon der vi er i påsken. For påsketradisjon, betyr å «overlevere påsken». (Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten –

Maria og Judas forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. Også disippelen Judas er tilstede. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve

Marta og Lasarus forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg litt inn i de ulike personene

I dette håpsordet forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om et ord som sniker seg inn i hans setninger ganske ofte. Er det bare et unødvendig fyllord, eller er det kanskje i seg selv et håpsord? Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes

Der ser du

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har vært noen dager på Pilegrimsgarden på Utstein. Der møtte han på ei kråke som spurte ham om hva han så. Det får du høre mer om i dagens Håpsord. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Tilbake til Gud som far (del 2)

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter i dag å snakke om det å komme tilbake til Gud som Far. Du trenger ikke å ha vært så langt borte fra ham for å trenge å ta den reisen. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Tilbake til Gud som far.

Vi er mange som i perioder kan oppleve at Gud blir som en arbeidsgiver enn som en far og venn. Det er tema for dagens «Håpsord» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes.

Epilog- sangen om lyset

pTro-presten leser her siste avsnitt fra boka si «Disippelrytmer». Avsnittet heter «Epilog – Sangen om Lyset». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i bymenigheten Sandnes.

Å være til stede når han kommer

Finner Jesus noen hjemme når han banker på hos oss? pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer over dette i dagens «Spire». Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes

Innesperret lovsang

Også i dag deler pTro-presten Vidar Mæland Bakke tanker om fortellinga i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, der vi møter Paulus og Silas i et fengsel i Filippi. For Bakke har dette blitt en eksempelfortelling om hva bønn og lovsang egentlig er. Til dagli

Motivasjon i koronatid

I dette håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om hvor vi henter motivasjon til å klare dagene, ett skritt om gangen. Han har latt seg inspirere av Paulus og Silas i fengselet i Filippi. Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandne

Radikal takknemlighet

Hvordan har det seg at tonen i det siste verset i Salme 13 er så mye mer positiv enn tidligere i klagesalmen? Dette er tema for håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som leser fra sin bok «Gi mine øyne lys» . Til daglig er Vidar Mæland Bakke pres

Når livets mening forsvinner

«I dette håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, snakker han om dem i blant oss, kanskje deg, som er ufrivillig satt til side, og som kan tenke at det ikke er noen mening eller hensikt med livet lenger. Bibelen beskriver denne livsfølelsen». Til

Reisen hjem igjen

I kapittelet om «Hvile fra hverdagen» i sin bok «Disippelrytmer» har pTro-presten Vidar Mæland Bakke kommet til det siste avsnittet som handler om reisen hjem igjen til hverdagen etter et avbrekk. Han forteller om en sjelden opplevelse han en gang hadde

En skadeskutt fiende

Når Salmenes bok snakker om fiender, er det bare å forstå som en fysisk fiende, eller kan det også representere den indre fienden som for eksempel motløsheten kan være, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette «håpsordet». Han leser fra sin bok «Gi mi

Reisen gjennom skyggelandet

«De fleste kristne sendes før eller siden ut på ufrivillige reiser», sier pTro-presten Vidar Mæalnd Bakke. Han leser fra sin bok «Disippelrytmer».

Å avfyre en nødrakett

: «La oss avlive myten om at selvmordstanker smitter. Tør du spørre, tør folk å svare», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Han leser fra sin bok «Gi mine øyne lys». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten Sandnes

Et hvitt ark

Disippelrytmer: «Et hvitt ark, en pengeseddel og et ID-kort»

I sin lesing fra boka «Disippelrytmer», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om en reise til Egypt som ble en åndelig reise til inspirasjon for hans liv som disippel her hjemme.

Går det noen gang over?

«Skal det aldri gå over? Spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «håpsord», der han leser fra sin bok «Gi mine øyne lys».»

Guds taushet og fravær

«Er det en fordel ha en gudstro når depresjonens grublerier fyller tilværelsen?» spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette avsnittet fra boka hans «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket».

Så stille at vi hører

«Flere ganger i livet har jeg trengt å dra bort fra aktivitetenes sentrum for å møte Gud i stillheten», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette avsnittet fra boka hans «Disippelrytmer».

Med håpet som drivkraft

I serien Håpsord leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke fra sin bok, «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket». «Med håpet som drivkraft kan vi trassig tenne lys i mørket og velsigne våre omgivelser med handlinger båret av ustoppelig tro og radikal kjærli

Mørket som bakgrunn

I serien Håpsord leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke fra sin bok, «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket». «Hva gjør mennesker som virkelig har «sett lyset, slik som hyrdene på marken», spør Vidar som til daglig er prest i Bymenigheten i Sandnes.

LUKE 24: Immanuelsløftet

I pTro-prestens aller siste luke i adventskalenderen samtaler Maria og Elisabet i dag om at Jesus fikk to navn av sine foreldre: Jesus Immanuel, som betyr. «Herren frelser. Gud er med oss». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 23: Hos Far i tempelet

Adventskalender – Luke 23: Hos Far i tempelet

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om da tolvåringen Jesus ganske nylig ble borte for dem etter at de hadde vært oppe i Jerusalem til høytiden. Vidar Mæland Bakke er til daglig

Luke 22: Egypt

I pTro-prestens adventskalender åpner spør Elisabet i dag Maria om hvordan de hadde det i Egypt. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 21: Myrra

I pTro-prestens adventskalender åpner i dag Maria skrinet med gaven fra den tredje vismannen. Den får Elisabet til å tenke på en lege. Men så sier Maria at vismannen fortalte henne noe spesielt. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sand

Luke 20: Røkelse

I pTro-prestens adventskalender åpner i dag Maria skrinet med gaven fra den andre vismannen. Den får Elisabet til å tenke på tempelet. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 19: Gull

I pTro-prestens adventskalender henter i dag Maria frem en kiste fra huset sitt og viser Elisabet den første av gavene som vismennene kom med til Jesus. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 18: Stjernen og skriften

I pTro-prestens adventskalender fortsetter Maria og Elisabet i dag å snakke om de lærde menn fra Østen. De trengte mer enn stjernetegn for å finne veien. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 17: Vismennene

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om et merkverdig besøk de fikk av utlendinger mens de enda var i huset hos Josefs slekt i Betlehem. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 16: Anna

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om en annen de møtte på da de var i Jerusalem. Hun var en profet som hette Anna. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 15: Sverdet

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet videre om møtet med Simeon utenfor tempelet. Det var både hyggelige og mindre hyggelige ting han fortalte de nybakte foreldrene.
Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 14: Dagstur til Jerusalem

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet om dagsturen de tok med den nyfødte Jesus til tempelet i Jerusalem. Der ble de overrasket av en gammel mann. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 13: Gjeterne

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om flere gjetere som kom kom på besøk og fortalte om det merkelige synet de hadde hatt. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 12: Fred og glede

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om freden og gleden som fylte rommet og alle som var til stede der Jesus ble født. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 11: Et krybberom

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om krybberommet og Jesu fødsel. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

10: Hans egne tok ikke imot

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om letingen etter husrom den kvelden i Betlehem. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 9: Reisen

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om den strabasiøse reisen til Betlehem. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Luke 8 Augustus

I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om den store folketellingen. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

LUKE 7: ØDEMARKENS SØNN

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. Også i dag snakker de to slektningene om hvilken rolle Elisabets sønn Johannes skal få i Israel.»

Luke 6: Den høyestes profet

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag snakker de to slektningene om de rare tingene Sakarja sa da Johannes ble født».

Luke 5: Sakarja

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag forteller Elisabet om det som skjedde med mannen hennes Sakarja».

Luke 4: Elisabet

. «I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag er det Elisabet sin tur å fortelle om da hun ble mor på overraskende vis».

Luke 3: Josef

«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag forteller Maria om sin mann Josef».

Luke 2: Engelen Gabriel

2:
«I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes adventskalender, fortsetter samtalen mellom Maria og Elisabet. I dag forteller Maria om engelen Gabriel».

1 Marias hjerte

Første «luke» i pTro prestens adventskalender heter «Marias hjerte» og introduserer den lange samtalen som Maria og Elisabet skal ha gjennom adventstiden.

Barn og foreldre

«Det er oppsiktsvekkende hvilken status de første kristne tidlig begynte å gi barna i fellesskapet», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «spiren» som handler om barn og foreldre.»

Femfoldig menighet – bonus

«Presten Tracy Rishton har reflektert mye rundt hvordan det femfoldige kan leve i menighet og lokalsamfunn. «Jeg tenker at det femfoldige handler om hvem vi er, ikke noe vi gjør eller dyrker fram. Det handler om hvilken DNA Gud har skapt oss med. Jeg har

Utrustende lærer

Den femfoldige menighets største styrke er læreren. Læreren oversetter til et språk som er fortåelig for folk. Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland bakke samtalar om dette. Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom

Omsorgsfull hyrde

Hyrde i menigheten – det er Jesus som er det store forbildet vårt.
Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom Bymenigheten – Sandnes, Bogafjell menighet og pTro-presten. I serien møter pTro-presten Vidar Mæland Bakke a

Gjestfri evangelist

Å ha en gjestfri evangelist eller flere i gjengen er fantastisk. Det er Anne Berit Mathisen og Vidar Mæland Bakke enige om. Selv regner de seg ikke som evangelist-typer, men de drømmer om menigheter der evangelistene får prege kulturen. I denne podkasten

2 Tydelig profet

Den profetiske tjenesten i menigheten og lokalsamfunnet, trenger vi den? Dette er temaet for denne programmet på drøye 12 minutter i vår serie «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag». Pro prest og prest i Bymenigheten-Sandnes Vidar Mæland Bakke samtale

Banebrytende apostel

I dette programmet samtaler Ptro-presten Vidar Mæland Bakke med soknepresten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal. Er det mulig å dekode det fremmedartede begrepet «apostel» og relatere det til en sentral side ved det å være etterfølger av Jesus i dag?

Sykkelkjedet

«Hva kan et sykkelkjede lære oss om livet i Guds virkelighet? Det snakker pTro-presten om i denne «Spiren». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes.

Pekefingerens rytmer

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok, Disippelrytmer, og er nå kommet til det han kaller «Pekefingerens rytmer». Det handler om den viktige hvilen og det å foreta åndelige reiser fra tid til annen.

Hobbiten

PTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker her om hobbiten Bilbo i forfatteren Tolkiens univers: Han visste hva det ville si å ha et trygt og godt hjem å komme til, og derfor ville han kjempe for at andre skulle ha det samme.

VELG

PTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer» og oppsummerer i dette avsnittet kapittelet om Langfingerens rytmer, eller det han også kaller for en «misjonal livsstil». Til sammen blir de fire vanene om å velsigne, ete, lære og gå til

Rebekkas gjestfrihet

Vidar Mæland Bakke stiller spørsmålene: Hva preger familiekulturen vår i menighet og samfunn? Er det tanken om at «like barn leker best», eller er det snarere tanken om at «den fremmede er en venn jeg enda ikke kjenner? (Til daglig er Vidar prest i Bymeni

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser i denne serien fra sin bok Disippelrytmer. Vi er kommet til det siste avsnittet i kapittelet om en misjonal livsstil. Det handler om å være «Gudsrike-ambassadører» og skrive loggbok over det vi får være med på. Til da

Tålmodighet og endringsvilje

pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker i denne «spiren» om tålmodighet og endringsvilje, to kontrastfylte egenskaper som vi som Guds folk kan trenge til ulike tider. Abraham og Sara er forbilder på dette. Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigh

Lær av Jesus i evangeliene

I opplesningen fra Disippelrytmer handler det om gode vaner for en misjonal livsstil, og i dette avsnittet er vi kommet til den tredje av de gode vanene Vidar vil anbefale. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske

Misunnelse

Misunnelse er en følelse som beskrives allerede i Bibelens fjerde kapittel. De aller fleste av oss kjenner følelsen. Hvordan velger vi å reagere på den? Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Spis med tre

Vidar Mæland Bakke les vidare frå boka si, Disippelrytmer. Her kommer det andre forslaget til en god vane for det han kaller en misjonal livsstil. Det handler om å spise sammen med mennesker.

Å like seg selv

pTro-presten Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes. Her snakker han om et mål presten og forfatteren Karsten Isachsen satte seg i eget liv: «Jeg ønsker at folk skal like seg selv, og ett hakk bedre, når jeg er i nærheten».

Velsign

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra boka si, Disippelrytmer.

pTro-presten: Den sjuende flokken

I dagens ordspire fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om Den sjuende flokken. Det var et begrep som samfunnsmedisineren Per Fugelli brukte. Hva er «Den sjuende flokken» for noe?

Disippelrytmer 33: V E L G

I lesningen fra sin bok «Disippelrytmer», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om hvordan australieren Michael Frost har inspirert ham til å lete etter gode vaner for en såkalt misjonal livsstil. Hvordan kan en sånn livsstil se ut? – Velsign, E

pTro-presten: Influensere

I denne spiren fra pTropresten Vidar Mæland Bakke snakker han om fariseere. Vi forbinder ikke så mye positivt med denne gruppen mennesker. I evangeliefortellingene om Jesus kommer de ganske dårlig ut. Det er lett å glemme at på Jesu tid var dette ofte svært populære mennesker med stor innflytelse. Ja, i dag ville vi kanskje ha kalt dem for influensere.
Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes

Influensere

I denne spiren fra pTropresten Vidar Mæland Bakke snakker han om fariseere. Vi forbinder ikke så mye positivt med denne gruppen mennesker. I evangeliefortellingene om Jesus kommer de ganske dårlig ut. Det er lett å glemme at på Jesu tid var dette ofte svæ

Disippelrytmer 32: Å vise et glimt av et annet kongerike

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser videre fra sin bok Disippelrytmer, og det handler om det han kaller Langfingerens rytmer, om vår tjeneste i menighet og samfunn. I dette avsnittet møter vi Johannes Døperen mens han sitter i fengselet. Vidar er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes.

pTro presten: Dypt vann

I denne «ordspiren» fra pTro-presten forteller Vidar Mæland Bakke om verdifulle samtaler, om det å lytte til hjertets tanker hos et annet menneske. Det kan man bli klokere av. Hva er nødvendig forutsetning for å få til en slik samtale?

Disippelrytmer 31: Davids hule

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter å lese fra sin bok Disippelrytmer. I dag handler det om menigheten han og kona var med og startet i Brasil tidlig på 2000-tallet. For moro skyld kalte de menighetslokalet for «Davids hule». Hvor kom det ordet fra, og hva betydde det?»

Vidar M. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Skiltmaler Hansen

: pTro-presten Vidar Mæland Bakke har hatt ulike naboer gjennom livet. I dagens «spire» forteller han om Skiltmaler Hansen.

pTro presten: Skiltmaler Hansen

: pTro-presten Vidar Mæland Bakke har hatt ulike naboer gjennom livet. I dagens «spire» forteller han om Skiltmaler Hansen.