Peters første brev


All Episodes

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 8

Vi har komt til siste kapittel i Peters første brev. I kapittel fem kommer det en formaning til de eldste, og en oppfordring til å stå djevelen imot,

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 7

Vi skal i denne episoden gå gjennom resten av kapittel 4 i Peters første brev. De siste åtte versene handler om Tålmodighet i lidelse.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 6

Vi begynner på det fjerde kapittelet av Peters første brev i denne episoden, hvor den handler om å leve etter Guds vilje, og kjærlighet til medkristne.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 5

Vi fortsetter i det tredje kapittelet i Peters første brev, der det nå handler om å lide for rettferdighets skyld. Og om dåpen og det nye livet.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 4

Vi fortsetter der vi slapp i forrige episode, om å følge Kristi eksempel, både som tjenere, og som ektefolk.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 3

I denne episoden av gjennomgåelsen av Peters første brev, skal det handle om den levende stein og det åndelige hus.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 2

Vi fortsetter videre i Peters første brev, hvor det i denne episoden handler om å være hellige i all vår ferd, som Peter skriver i kapittel 1, vers 15.

Bibelguiden: Peters første brev, ep. 1

Vi skal gå gjennom Peters første brev i Bibelguiden. Brevet er skrevet av apostelen Peter, i ca. år 62-64 e.kr. Det er Jan Ove Selstø som underviser, bibeltekstene blir lest av Merete Bøe.