Pastoren og journalisten

Bjørn Steinar Haugland og Eivind Algrøy er vertskap for denne podkasten. Vi spør hvorfor så mange forlater kristne menigheter, og hva som kan gjøres annerledes for at kirken skal være et bedre sted å være for flere. I den siste sesongen inviterer Haugland og Algrøy inn pastorer og eksperter til å snakke om dette viktige spørsmålet. I de første episodene kan du også høre Christian Lilleheim, tidligere pastor i Salem Misjonskirke.

Pastoren og Journalisten er et samarbeid mellom pTro og Dagen, Dagen er ansvarlig utgiver.


All Episodes

Pastoren og Journalisten – Ep. 30 – Er alt utenfor kirken farlig for barn og unge som vokser opp i menighet?

I denne episoden møter vi Sara Louise Emmerhoff, som elsker å snakke om tro. Hun er ansatt i Laget og er aktiv i studentarbeidet i Bergen. Hun møter mange som ikke føler seg hjemme i kirka. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pastoren og Journalisten – Ep. 29 – Er du mer glad i å fortelle hvordan du har det, enn å lytte til andre?

Vi er veldig glad for å ha med oss Jens Petter Jørgensen i denne episoden. Han utfordrer våre visjoner og tanker om hva Guds rike er, og hvordan det vokser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pastoren og Journalisten – Ep. 28 – Hva skjer når en hyrde forlater sin stilling?

Svenske Jacob Langvik er med oss i denne episoden. Han var pastor i en menighet, men begynte å stille spørsmål; ikke bare trosspørsmål, men spørsmål om hva han egentlig drev på med som menighetsleder. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pastoren og Journalisten – Ep. 27 – Hva gjør du som pastor i en tid der så mange forlater menighetslivet?

Vi har med oss Erik Andreassen som er pastor i Misjonskirken Betlehem Oslo. Han er erfaren menighetsleder og samfunnsdebattant. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pastoren og Journalisten – Ep. 26 – Hvordan oppleves det å brenne seg på en menighet?

Mange mennesker har vonde opplevelser og erfaringer fra menigheter. Ann-Kristin Bondevik fra Bergen støtte- og veiledningstjeneste jobber for å hjelpe mennesker med å sette ord på det de har opplevd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pastoren og Journalisten – Ep. 25 – Lover og regler, hva er rett og galt?

Hva skjer om en ikke greier å leve opp til den kristne standarden? Vil en da gi opp troen for så å gå videre, eller er troen som et DNA i kroppen vår?
 
Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de so…

Pastoren og Journalisten – Ep. 24 – Flau for å si at jeg er en kristen

Flere og flere unge synes det er flaut å si at en er en kristen. En vil ikke skille seg ut. Å være en kristen er ikke kult. Blir en møtt med fordommer er det enklest å ikke si noe.
 
Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik …

Pastoren og Journalisten – Ep. 23 –Akseptert i menigheten

Hvorfor er det lettere å bli akseptert i et verdslig miljø enn i et kristent miljø? Hvorfor har de kristne så høg standard på hvem de tar inn i ungdomsmiljøet? Kan dette føre til at en mister troen?
 
Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hv…

Pastoren og Journalisten – Ep. 22 – Er baktale blitt en light synd?

En definisjon på baksnakking er at vi sier noe om en annen person til andre som oftest er negativt. Bibelen sier at vi ikke skal baksnakke. Er det da greit å baksnakke i en kristen forsamling? 
Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor e…

Pastoren og Journalisten Ep. 21 Legge lokk på følelser fra barndommen

«Jeg tror det kan legges lokk på de sanne følelser i forhold til barndommen. Opplevelser fra oppveksten kan lett bli et tabuområde i tilgivelsens navn», skriver en kvinne til oss.
 
Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ?…

Pastoren og Journalisten – Ep.20 Er bedre lovsang et argument for å bytte menighet?

«Det virker som at allsangen på møter har fått navnet «lovsang», og at den kan være bra og dårlig. Jeg får inntrykk av at lovsangen handler om vår musikksmak, og derfor går noen etter menigheter som har større mulighet for å utvikle et stort og dyktig lo…

Pastoren og Journalisten – Ep. 19 – Gi rom for egen selvstendig refleksjon og tenkning

«Jeg trenger luft, rom og klima for undring for mine egne tolkninger og kanskje frustrasjoner og forvirring rundt ord i Bibelen» skriver en kvinne. Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de som g…

Pastoren og Journalisten – Ep. 18 – Kan en kristen bli irritert på menigheten, eller må en være lojal

Er menighets Norge flink til å ønske velkommen uenighet og diskusjon? Er det greit å slutte i menigheten fordi en er uenig? Har vi for mange ulike typer menigheter slik at det kan oppleves enkelt å finne seg en ny menighet når uenighet oppstår?Mange men…

Pastoren og journalisten Ep.17: «Får dårlig samvittighet av å se Jesus på korset»

En ubehagelig opplevelse i en kristen sammenheng som barn har gitt en følelse av at det var hennes personlig feil at Jesus måtte dø. Å høre om Jesus på korset har skapte frykt og dårlig samvittighet. Dette fortalte en kvinne til VGTV-serien «Frelst.»Man…

Pastoren og Journalisten – Ep. 16 –Er det greit å ringe for å spørre om hvorfor du slutter i menigheten?

«Jeg ville følt det forferdelig ubehagelig å bli oppringt og bedt om «å skrifte» om hvorfor jeg hadde forlatt menigheten.» Dette innspillet har vi fått fra en lytter. Hvordan kan vi vise folk som forlater menigheten at de er savnet? Mange mennesker for…

Pastoren og Journalisten – Ep. 15 –God Jul

Hva betyr det å ønske hverandre God Jul? I over 2000 år har vi feiret Jesu fødsel. Hvordan kan dette budskapet fortelles slik at vi kan skjønne betydningen av denne høytiden, selv om vi har hørt det mange ganger før? Mange mennesker forlater det kristn…

Pastoren og Journalisten – Ep.14 – Hvorfor forlater kristne kirken? Del 2

Harald Hovland sin masteroppgave viser at mange forlater kirken, men ikke troen. En av personene i oppgaven fortalte at hans gudsforhold hadde blitt klarere etter at han hadde forlatt menigheten.Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor e

Pastoren og Journalisten – Ep. 13 – Hvorfor forlater kristne kirken?

Historien til fem unge voksne som har sluttet i kristne fellesskap, men som ikke har forlatt troen har Harald Hovland skrevet masteroppgave om. Flere lever i en spenning mellom en kristen virkelighetsforståelse som står i motsetning til utbredt tankegods

Pastoren og journalisten Ep.12: «Når forkynnelsen er årsaken til at en forlater menigheten»

En undersøkelse viste at 21% av en gruppe på 65000 svarte at det var helt eller delvis sant for dem at de som kristne opplevde at kirken som institusjon var en vanskelig plass å leve ut troen sin. Undersøkelsen er gjort av Barna Group, en amerikansk forsk

Pastoren og journalisten Ep.11: «Min introversjon gjør at jeg går før siste sangen er ferdig, er jeg likevel en del av kirken? «

Jeg går i en kirke nokså fast lørdag kveld og søndag formiddag, men på grunn av introversjon og sosial angst går jeg før siste sangen er ferdig. Er jeg en del av kirken? Om kirken er en familie, er det litt rart at jeg ikke kjenner noen i min egen familie

Pastoren og journalisten Ep.10: «Hvordan kan jeg som singel kjenne tilhørighet i menigheten»

Menigheten har et veldig fokus på familie, og da føler jeg meg plassert på utsiden. Jeg synes det er vanskelig å få innpass uten mann og barn. Min tilhørighet er fra før «svak», hvordan kan jeg likevel kjenne tilhørighet i menigheten?Mange mennesker forla

Pastoren og Journalisten – Ep.09 – Oppsummering så langt

Denne våren har vi fått flere tilbakemeldinger fra personer som har opplevelser fra kirke og menighet som er vonde og triste. Hvordan er det for pastoren og journalisten å høre at mennesker har troen på Jesus, men har fått negative opplevelser med kristne

Pastoren og Journalisten – Ep.08 – Kan en kristen konfirmant si at pengene er motivasjonen for å konfirmere seg?

Bør en kristen si at det er troen som er grunnen til at en vil konfirmere seg? Om det blir en fasade som en tror er rett å vise, hva gjør det med samvittigheten? Kan en som kristen si at motivasjonen for å få bli konfirmert er penger?Mange mennesker forla

Pastoren og Journalisten – Ep.07 – Menigheten merker ikke at jeg er borte

Jeg blir provosert fordi jeg føler at menigheten og livet i den går videre uten å merke at jeg er borte.» Søndag 15. mars ble alle kirker og kristne arrangement som samler folk stengt. Korona-tiltakene gjorde at mange gudstjenester nå ble streamet på Inte

Pastoren og Journalisten – Ep. 06 – Kan penger få større fokus enn å vinne mennesker?

 «I menigheten jeg gikk i var det ofte større fokus på å få inn penger til arbeidet enn det å vinne mennesker for Jesus» Dette skriver en lytter på Facebook siden vår. Kan penger være en avgud for menigheter?Mange mennesker forlater det kristne fellesskap

Pastoren og Journalisten – Ep. 05 – Jeg var fortsatt innenfor, men ble definert ut av de kristne fellesskapet

«Jeg husker hvordan praten kunne gå når noen hadde blitt sett med en flaske øl, eller kanskje bar på mye tvil. Et sterkt innenfor eller utenfor» – sitat fra en twittermelding vi har fått inn. Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er d

Pastoren og Journalisten – Ep. 04 – Jeg prøver ikke lenger gå på et sted jeg ikke føler meg vel

«Som 17 åring var jeg engasjert med hud og hår, fikk kjæreste, ble gift…og ble brått dumpet. Menigheten bestemte at det var viktigere å beholde han som jo alltid hadde gått der, og ba meg slutte..» – dette skriver en kvinne til oss på twitter.Mange mennes

Pastoren og Journalisten – Ep. 03 – Alle skulle mene det samme, ingen skulle skille seg ut

«Jeg opplevde at menigheten jeg gikk i ble sett på som en homogen gruppe, både av de som så menigheten utenfra, men også innad i menigheten virket det som at målet var at alle skulle være like.» Dette skriver en kvinne til oss på Facebook.Mange mennesker

Pastoren og journalisten Ep.02: «Hvem er de som fortsetter å gå i menigheten eller kirken»

70% av unge som har vært engasjert i kristent barne- og ungdomsarbeid slutter, viser undersøkelser. Hva er grunnen til at andre blir værende?Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de som gjør dette?

Pastoren og journalisten Ep.00: «Hva vil Pastoren og journalisten»

Dersom du har forlatt kirke og kristne fellesskap i skuffelse: hvilke spørsmål, innvendinger og tanker har du nå om krike og menighetkulturen? Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra dem som gjør det

Pastoren og journalisten Ep.01: «Jeg skal be for deg»

«Folk ville be for meg uten å spørre, alt godt ment og med et «hellig bakteppe», men det var for mye,» skriver en anonym kvinne til oss.Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de som gjør dette? I po

Pastoren og journalisten – Hva vil denne podcasten?

Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de som gjør dette?