Odd i Krånå

Mandagar tek programleiar Inge Kallestad ein telefon til kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland, for ein prat om liv og tru.


All Episodes

Sangen på jorda og i himmelen

Det handlar om sang på jorda og sang i himmelen når med denne gongen er på besøk hjå kunstnaren og forkynnar Odd Dubland.

Kongen som gløymde det viktigaste

Kong David heldt folketeljing, men gløymde det viktigaste. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel denne historien.

Mannen som nesten overtalte kongen

I denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel han historien om mannen som nesten overtalte kongen.

Ein far som ventar

Det handlar om ein far som ventar på sonen sin når me igjen besøker kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

– Vanskelege ord frå Jesus

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar fram det som kan opplevast som vanskelege ord frå Jesus. Han stansar i eit avsnitt i Matteusevangeliet kapittel 16 der me høyrer om å mista og berga livet.

-Dei to viktigaste personane i livet

Det handlar om to viktige personar i våre liv når me er innom hjå han Odd i Krånå denne gongen. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til mor og far.

Draumen om ein stige til himmelen

Jakob drøymde om ein stige som gjekk opp til himmelen. Denne historien frå 1. Mosebok kapittel 28 er utgangspunkt for denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Rikdom, men ikkje i kroner

Rikdom, men ikkje i kroner og materielle ting. Det er stikkord for denne podcasten med han Odd i Krånå. Mandag 31. mai hadde pTro`s Inge Kallestad nok ein prat med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Predikanten som havna i fengsel

Han var lekpredikanten og næringslivsgründaren som havna i fengsel for sin virksomhet. Dette året er 250 år sidan Hans Nielsen Hauge blei fødd. Og denne mannen i norgeshistorien interessarar også kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Her får du første de

Dikt frå guttedagar og kunstnarliv

Du får eigenskrevne dikt frå guttedagar på Jæren og kunstnarliv frå han Odd i Krånå. Inge Kallestad har ringt opp til kunstnaren og predikanten Odd Dubland

Grevinna og salmediktaren som døde i meslingepidemi

Den tyske grevinna Elisabeth Ludämilia er kjent som kunstnar og diktar av over 200 salmar. Sjølv døde ho tidleg i 30 åra i ein meslingepidemi.
Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til 1600-talet.

– Han har både sol og skuggar med

-Han har både sol og skuggar med i diktninga, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland om sangforfattaren Jens Marius Giverholt.

Ein salme om ein ubeden gjest

Diktaren Hans Adolf Brorson skreiv salme ut frå historien om ein ubeden gjest som kom innom der Jesus var på besøk.
Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til Lukas evangeliet kapittel 7 og til salmeskatten.

Bibelbok utan Guds navn

I Bibelen finn me ei bok der Guds navn ikkje blir nemnt, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar oss med til Esters bok i Det gamle testamentet.

-Sangar som har komme i bakevja

-Eg har tenkt ein del på sangane som har komme i bakevja, seier kunstnar og forkynnar Odd Dubland. I dag tar han fram ein mindre kjent salmetekst av diktaren og presten Magnus Brostrup Landstad.

Rop om hjelp gjennom sangvers

Ei naud og eit rop om hjelp gjennom nokre sangvers. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har leita fram ein tekst frå den kristne sang- og salmeskatten.

Heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden

Det blei både heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden for vesle Odd som vaks opp under krigen. Men han hugsar også alvorlege og triste hendingar som ramma lokalmiljøet. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland delar minner frå 1940-talet på Jæren.

Overraskande tale til ein 16 åring

Du blir kanskje overraska når du høyrer kva 16-åring som kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland held tale til. Inge Kallestad har årets første drøs med han Odd i Krånå.

Med opphavet til skaparverket i armane

Han stod der med opphavet til alt Guds skaparverk i armane sine. Me skal høyra om den eldre mannen Simeon og fleire til. Kunstnar og forkynnar Odd Dubland fortel om vitner til Jesu fødsel.

Kongen frykta ein rival

Det handlar om ein konge og hans rival når me skal på besøk til kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Kven var dei vise menn?

Kven var dei vise menn frå Austerland? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland snakkar om folk som var vitner til Jesu fødsel.

Kven kunne tru dette?

Kven kunne tru det som hendte med den unge møya Maria? I dagens drøs med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland skal det handla om vitner til at Jesus blei fødd.

Å koma til vegs ende…

Å koma til vegs ende og å koma til ein lukkeleg ende. Det er tema i denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Mannen som drøymde

Det handlar om ein mann som hadde ein draum når me får nok ein drøs med han Odd i Krånå.
Inge Kallestad har ringt opp til kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Sauegjetaren som blei rikskjendis

I denne drøsen med han Odd i Krånå skal me høyra om ein sauegjetar som blei rikskjendis, men som gløymde noko viktig. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar deg med.

Gammalt ord og lite i bruk

I dagens drøs med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar han fram eit gammalt ord som gjerne er lite i bruk i vår tid.

Engel med eit overraskande navn

-Eg har ein engel som alltid har fulgt meg, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Du blir gjerne overraska når du høyrer navnet på denne engelen.

Fangen som talte til kongen

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel om ein fange som talte til ein konge. Og det blei ein tale som gjorde inntrykk.

Odd i krånå: Eit jærsk uttrykk og to salmar

Det blir eit jærsk uttrykk og to gamle salmetekstar, når me besøker Odd i krånå.

Odd i Krånå: Ein mann og hans kamp

Det handlar om ein mann og hans kamp når me igjen tar turen innom til han «Odd i Krånå», kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Odd i Krånå: Ord og uttrykk frå Bibelen og ei soga

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar fram bibelske ord og uttrykk som me brukar i daglegtale. Har har også ei bibelsoga om to brør og deira foreldre.