Obadja og Mika


All Episodes

652 Bibelguiden – Profeten Mika del 6 – Mika 6

Domsavsigelsen. Hva er det Herren krever? Dommen kommer over Jerusalem.

651 Bibelguiden – Profeten Mika del 5 – Mika 5

Profeti om at Jesus blir født i Betlehem. Utsagn om fredsfyrsten.

649 Bibelguiden – Profeten Mika del 3 – Mika 3

Griske høvdinger og falske profeter gjør at Jerusalem vil falle