Nehemja


All Episodes

618 Bibelguiden – Nehemja del 12

Forskjellige grunner til å studere Nehemja. Blant annet godt kristent lederskap.

614 Bibelguiden – Nehemja del 8 – Kap 9,23-10,39

Nehamja bekjenner folkets synd og folket lover å leve etter Guds bud