Markus Evangeliet


All Episodes

734 Bibelguiden – Markus del 22 Kap 14,22-42

Jesus innstifter nattverden, forutsier Peters fornektelse og går til Getsemane.

733 Bibelguiden – Markus del 21 Kap 14,1-21

Sammensvergelse mot Jesus. Jesus salves i Betania. Jesus og disiplene samles til påskemåltid.

728 Bibelguiden – Markus del 16 Kap 10,35-52

I Guds rike handler det om å tjene hverandre. Jesus helbreder den blinde Bartimeus.

727 Bibelguiden – Markus del 15 Kap 10,13-34

Jesus og barna, Jesus og den rike mannen. Jesus taler for tredje gang om sin død.

726 Bibelguiden – Markus del 14 Kap 9,30-10,12

Jesus taler om sin død. Han underviser om faste og om ekteskapet.

725 Bibelguiden – Markus del 13 Kap 9,2-29

Disiplene få se Jesu herlighet. Jesus helbreder en gutt med en ond ånd.

724 Bibelguiden – Markus del 12 Kap 8,22-9,1

Jesus helbreder en blind. Peter bekjenner Jesus som Messias. Jesus taler om sin død og om hva det betyr å følge ham.

723 Bibelguiden – Markus del 11 Kap 7,24-8,21

Jesus møter kvinnen i Fønikia, helbreder en døvstum, metter 4000 og advarer mot farlig lære.

722 Bibelguiden – Markus del 10 Kap 6,45-7,23

Jesus går på vannet og helbreder mange syke. Diskusjoner om religiøse skikker.

721 Bibelguiden – Markus del 9 Kap 6,7-44

Apostlene blir sendt ut for å forkynne, Døperen Johannes blir drept, Jesus metter 5000.

720 Bibelguiden – Markus del 8 Kap 5,21-6,6

Jesus vekker opp Jairus datter fra de døde og blir avvist på sitt hjemsted.

719 Bibelguiden – Markus del 7 Kap 4,35-5,20

Jesus stiller stormen og driver ut åndene fra mannen fra gravhulene.

718 Bibelguiden – Markus del 6 Kap 4,1-34

Jesus taler i lignelser. Lignelsen om såmannen, om oljelampen, såkornet og sennepsfrøet.

717 Bibelguiden – Markus del 5 Kap 3,13-39

Jesus kaller de tolv apostlene og gir dem makt over de onde åndene

715 Bibelguiden – Markus del 3 Kap 1,40-2,17

Jesus helbreder en spedalsk mann og en lam mann. Jesus kaller Levi til å følge ham.

713 Bibelguiden – Markus del 1 Kap 1,1-13

Innledning til Markus evangelium, Døperen Johannes står fram og Jesus blir døpt