Josva


All Episodes

596 Bibelguiden – Josva del 19 – kap 22

De stammene som hadde fått land på østsiden av Jordan drar hjem. De bygget et alter da de kom over Jordan. De andre stammene tenkte det var et opprør, men etter en dialog ble en mulig krig avverget.

595 Bibelguiden – Josva del 18 – kap 20-21

Det blir tatt ut byer som skal være tilflukts byer og etterpå får levittene noen byer innenfor de forskjellige stammene.

594 Bibelguiden – Josva del 17 – kap 18-19

Loddkasting i Sjilo med fordeling av landområde for de stammene som ikke har fått land før. Oversikt over disse områdene

593 Bibelguiden – Josva del 16 – kap 16-17

Efraim inntar sitt land og Manasse inntar sitt. Til slutt hører vi om Josvas område

591 Bibelguiden – Josva del 14 – kap 14

Kanaan blir delt ved loddkasting. Kaleb får sitt eget område

582 Bibelguiden – Josva del 5 – kap 5

I Gilgal blir alle omskåret, som ikke hadde blitt det før. Josva gjør seg klar til å innta landet

581 Bibelguiden – Josva del 4 – kap 4

Israel reiser opp minnesteiner for at de gikk tørrskodd over Jordan