Johannesevangeliet


All Episodes

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 32

Etter arrestasjonen blir Jesus ført frem for den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus. Han tilbyr å sette Jesus fri, men de religiøse lederne motsetter seg dette.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 31

Jesus og disiplene går til Getsemane-hagen. Judas leder de religiøse lederskapets vaktstyrke dit, og forråder Jesus med et kyss.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 30

Vi er kommet frem til et tekstavsnitt som gjengir en lang bønn Jesus ba, en bønn som ofte kalles Jesu yppersteprestlige bønn.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 29

I dagens tekstavsnitt snakker Jesus mer om hva det innebærer at han selv går bort, og at Den Hellige Ånd sendes til disiplene.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 28

Jesus fortsetter sin undervisning for disiplene sine, og snakker nå om den motstand han selv og hans etterfølgere kan forvente.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 27

Jesus sammenligner seg selv med et vintre, og sine etterfølgere med grenene på treet. Han gir også et nytt bud: Elsk hverandre!

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 26

Jesus underviser disiplene, og varsler at han skal gå til sin Far. Og han lover å sende Den Hellige Ånd.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 25

– Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre, sier Jesus i teksten Ivar Eiken gjennomgår i denne episoden av Bibelguiden.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 24

Jesus demonstrerer et viktig prinsipp, og bryter igjen mange kulturelle normer når han vasker sine disiplers føtter.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 22

I gjennomgangen av Johannesevangeliet nærmer det seg nå påskehøytiden. Jesus besøker venner i Betania, og blir salvet med en svært kostbar salve.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 21

En av Jesus venner blir syk. Men Jesus kommer ikke frem i tide, Lasarus er allerede død. I Bibelguiden i dag hører vi om et av Jesu mest spektakulære tegn.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 18

Kan handicap være følge ev foreldres synd? Nei, svarer Jesus, idet han helbreder en blind mann.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 17

Igjen er Jesus i debatt med jødiske religiøse ledere om hvem han er. Og igjen beskyldes Jesus for Gudsbespottelse.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 16

De skriftlærde og fariseerne kommer med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og fører henne frem for Jesus for å se hans reaksjon. Hans respons overrasker.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 15

Jesus går opp på tempelplassen og underviser, selv om det religiøse lederskapet har et uttalt mål om å drepe ham.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 14

Det Jesus har sagt fører til at mange slutter å følge ham. Men de 12 nærmeste blir, og Peter kommer med et av sine mest kjente sitater.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 13

Det fysiske brødunderet vi hørte om sist, skaper nå grobunn for en samtale om hva slags «mat» Jesus egentlig er kommet for å gi.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 12

Fem brød og to fisker ble mat nok til en hel folkemengde etter at Jesus gjorde et mirakel, eller et «tegn» som det kalles i Bibelteksten.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 11

Jesus taler om hvem han er og hvilken relasjon han har til Far. Ivar Eiken fortsetter gjennomgangen av Johannesevangeliet.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 10

En mann som hadde vært syk i 38 år får livet sitt forvandlet. De jødiske lederne er mer opptatt av at Jesus brøt en religiøs forskrift i prosessen.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 9

Etter et møte med Jesus, løper kvinen som tidligere helst unngikk folk inn i byen for å fortelle hva som er skjedd.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 8

Jesus bryter kulturelle grenser og jødiske normer for hvem en mann kunne prate med når han møter kvinnen ved Sykars brønn i Bibelguiden i dag.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 7

I bibelguiden er vi kommet frem til «den lille Bibel», som Ivar Eiken ser i sin sammenheng i Johannesevangeliets tredje kapittel.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 5

Jesus gjør sitt første tegn: Vann blir til vin i bryllupet i Kana. Hør Bibelguiden, med Ivar Eiken.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 4

Disipler begynner å samle seg rundt Jesus, fordi de mener han er den Messias jødene hadde ventet på.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 3

Før Jesus startet sin tjeneste var det hans fetter, Johannes døperen, som var kjent i offentligheten. I denne episoden av Bibelguiden går Ivar Eiken inn på hva døperen Johannes sa om seg selv og om Jesus.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 2

Ivar Eiken fortsetter gjennomgangen av starten av Johannesevangeliet, den såkalte prologen.

Bibelguiden: Johannesevangeliet ep. 1

I serien Bibelguiden starter Ivar Eiken i denne episoden gjennomgangen av Johannesevangeliet.