Joel


All Episodes

543 Bibelguiden – Joel del 1 – Kap 1

Profeten Joel – Innledning og første kapittel – Herrens dag kommer med dom, men også med velsignelse.