Jesaja


All Episodes

698 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 45 – kap 51,4-23

Folket oppfordres til å lytte til Herrens tjener, for hans frelse varer til evig tid.

690 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 37 – kap 43

Israel skal fries ut. Det er bare Gud som kan gjøre slike verk. Babel skal falle.

681 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 28 – kap 36

Historisk framstilling om angrep fra Assyria mot Juda, og kommandantens hån av Gud

679 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 26 – kap 34

Sammenfatning at forkynnelsen så langt, både dom og frelse. Dom over Edom

675 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 22 – kap 30,1-26

Lederne i Juda ville gjøre opprør mot Assyria og dra til Egypt for hjelp

670 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 17 – kap 24

Åpenbaringsboken begynner. Kaos blant menneskene og den store trengsel

Profeten Jesaja del 12 – kap 17-18

Profetier om Damaskus, eller Syria, Efraim og Kusj, eller Etiopia

Profeten Jesaja del 6 – kap 8,1-9,7

Profetens sønn som tegn og budskap om Fredsfyrsten

Profeten Jesaja del 5 – kap 6-7

Jesaja blir kalt til å bli profet. Immanuel-tegnet

Profeten Jesaja del 4 – kap 4,2-5,30

Sions strålende fremtid og ve-rop over de mektige

Jesaja del 1 – kap 1

Profeten Jesaja uttrykker Guds klage over Israel, konflikten mellom offer og urett Guds tilbud om nåde.