Apostlenes Gjerninger


All Episodes

805 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 28 – Kap 27

Paulus reiser til Rom. Skipet kommer ut i en storm, og til slutt forliser det, men folkene blir berget.

787 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 10 – Kap 9

Saulus drar til Damaskus, men møter Jesus på veien og blir omvendt. Etterpå for vi høre litt om Peters virksomhet.

784 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 7 – Kap 6

Det blir innsatt diakoner i menigheten. En av disse var Stefanus, og vi får høre mer om ham.

783 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 6 – Kap 5

Ananias og Saffira solgte en eiendom og kom til apostlene med pengene, men de løy da de sa det var alt, og ble straffet for det.

781 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 4 – Kap 3

Peter og Johannes helbreder en lam mann og forkynner for folket på tempelplassen etter dette

778 Bibelguiden – Aposlenes gjerninger – del 1 – Kap 1

Innledning om Apostlenes gjerninger, Kristi Himmelfart og innsettelse av en ny apostel