Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Her samlet vi ulike andakter, bibeltimer og taler som har vært sendt på pTro.


All Episodes

2.Påskedag

Tale av Sverre Hovda 2.påskedag 2021

Langfredag

Det handlar om den lengste dagen for Jesus, men beste dagen for oss, når Sverre Hovda tek for seg Langfredag i denne påsketalen på pTro.

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

Pontius Pilatus

Magne Vatland tek for seg personen Pontius Pilatus i denne siste talen frå han med personar frå persongalleriet i påskebodskapen.

Herodes Antipas

Magne Vatland tek for seg ein person i påskehistorien -nemlig Herodes Antipas.

Maria som salva Jesus

Magne Vatland tek for seg tre ulike personar i påskeforteljinga. Idag om Maria som salva Jesus.

Bibeltime 6 Sverre Bøe: Profeten Daniel

Dette er den siste talen i ein taleserie om profeter i GT. Dette er opptak frå Camp Kvitsund sommeren 2020. Det handlar om Daniel og venene hans.

Bibeltime 5 Sverre Bøe: Profeten Esekiel

Del 5/6 i ein bibeltimeserie frå Sverre Bøe. Desse timane holdt han på Camp Kvitsund sommaren 2020. Denne delen handlar om profeten Esekiel.

Bibeltime 4 Sverre Bøe: Profeten Jeremia

Det handlar om profeten Jeremia i denne bibeltimen frå Camp Kvitsund sommaren 2020. Sverre Bøe taler.

Bibeltime 3 Sverre Bøe: Profeten Jesaja

Dette er del 3 av ein serie bibeltimar om profeter i det gamle testamentet. Sverre Bøe heldt desse talane på Camp Kvitsund sommaren 2020

Bibeltime 1 med Sverre Bøe: Profeten Amos

Dette er første bibeltime i ein serie frå Kvitsund Camp sommaren 2020. Sverre Bøe tek for seg nokre av profetane i det gamle testamentet. Idag: Amos.