Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Her samlet vi ulike andakter, bibeltimer og taler som har vært sendt på pTro.


All Episodes

Johannes 11,1-44 Kåre Ekroll – 17. søndag i treenighetstida

To søstre opplevde at broren døde og Jesus lot venta på seg. Kåre Ekroll tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 11.  Tekstlesing: Inge Kallestad

Markus 7, 31-37 Johnny Vågen – 16. søndag i treenighetstiden

-Han har gjort alle ting vel, sa folket da Jesus helbredet en mann som var døv. Johnny Vågen tar oss med til søndagens bibeltekst fra Markus kapittel 7, vers 31-37. 

Matteus 5, 38-48 Arne Sørås – 15.søndag i treenighetstiden

-Jesus kaller oss til å være ikke-voldelige i vår kamp mot det onde, sier Arne Sørås. Han tar oss med til Jesus sin tale i Bergprekenen fra Matteus kapittel 5, vers 38-48. 

Matteus 20,1-16 Jakob Middelthon – Vingårdssøndagen

Vi skal til Jesu liknelse om arbeiderne i vingården når Jakob Middelthon tar oss med til Matteusevangeliet kapittel 20. 

Matteus 25, 14-30 Johnny Vågen – 13. søndag i treenighetstiden

-Hva tenker Jesus på når han snakker til sine disipler om talenter? Johnny Vågen tar oss med til søndagens prekentekst fra Matteusevangeliet kapittel 25, vers 14-30. 

Matteus 6,25-34 Kari-Anne Vatland – 12. søndag i treenighetstida

Det handlar om bekymringane våre og det handlar om å søkja Guds rike først når Kari-Anne Vatland tar oss med til søndagens bibeltekst frå Matteus kapittel 6, vers 25-34. 

Matteus 23, 37-39 Tollef Byrkjedal – 11. søndag i treenighetstiden

På den 11. søndagen i treenighetstiden er det Tollef Byrkjedal som tar oss med til dagens prekentekst fra Matteus kapittel 23, vers 37-39. 

Matteus 11, 25-30 Jakob Middelthon – 9.søndag i treenighetstiden

Ordet «kom» står sentralt i denne søndagens bibeltekst. Jakob Middelthon tar oss med til Matteusevangeliet kapittel 11, vers 25-30. 

Matteus 6,19-24 Ivar Eiken – 8. søndag i treenighetstiden (gjenhør fra 2017)

I søndagens bibeltekst tar Ivar Eiken oss med til en del av Bergprekenen i Matteusevangeliet, kapittel 6 vers 19-24. Talen ble første gang sendt i juli 2017. 

Lukas 15,1-10 Arne Sørås – 7. søndag i treenighetstiden

En Gud som leter. Det hører vi om i denne søndagens bibeltekst når Arne Sørås tar oss med til Lukasevangeliet kapittel 15, vers 1 – 10.

Matteus 7, 15-20 Arne Sørås – 5. søndag i treenighetstiden (gjenhør fra 2020)

Jesus sine ord om falske profetar er  tema når Arne Sørås tar oss til Matteusevangeliet kapittel 7, vers 15-20. Talen blei første gong sendt i juli 2020. 

Markus 10, 17-27 Jakob Middelthon – 4. søndag i treenighetstiden

Samtalen mellom ein rik mann og Jesus er tema i søndagens bibeltekst. Jakob Middelthon tar oss med til Markusevangeliet kapittel 10, vers 17 til 27. 

Lukas 14, 15-24 Arne Sørås – 3. søndag i treenighetstiden

Det handler om innbydelse til fest når Arne Sørås tar oss med til en lignelse Jesus fortalte. Du finner den hos evangelisten Lukas kapittel 14, vers 15-24. 

Matteus 3,11-12 Jan Erik Lehre – 2. søndag i treenighetstiden

Vi skal til ord fra døperen Johannes i bibelteksten for 3. søndag i treenighetstiden. Jahn Erik Lehre tar oss med til Matteusevangeliet kapittel 3,  og leser vers 1-12. 

Matteus 28, 16-20 Jakob Middelthon – Treenighetssøndag

Vi skal til de siste ordene i Matteusevangeliet når Jakob Middelthon tar oss til bibelteksten på Treenighetssøndagen, – fra Matteus kapittel 28, vers 16 til 20. 

Johannes 20, 19-23 Johnny Vågen – Pinsedag

I bibelteksten for pinsedagen dette året skal vi høre om da Jesus viste seg for disiplene etter sin oppstandelse fra de døde. Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 20, vers 19 til 23. 

Johannes 15, 26-27 Jakob Middelthon – Søndag før pinse

På søndagen før pinse tar Jakob Middelthon oss med til bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 15, vers 26-27.

Lukas 18, 1-8 Arne Sørås – 6. søndag i påsketiden

Det handler om bønn når Arne Sørås tar oss med til Lukasevangeliet kapitte 18, vers 1 til 8, på den 6. søndagen i påsketiden. 

Johannes 15, 1-8 Johnny Vågen – 5. søndag i påsketiden

På den 5. søndagen i påsketiden tar Johnny Vågen oss med til bibelteksten om vintreet og greinene, frå Johannesevangeliet kapittel 8. 

Joh 10,11-18 Terje Bøe 3. søn i påsketida

Det handlar om den gode gjetaren når Terje Bøe taler over søndagens tekst. 

Johannes 21, 1-14 Johnny Vågen – 2. søndag i påsketiden

Fornyelse av kallet. Det har Johnny Vågen som overskrift på talen over søndagens bibeltekst fra Johannesevangeliet kapittel 21, vers 1-14. 

Lukas 24,1-9 Jakob Middelthon – 1. påskedag

På påskedagen tar Jakob Middelthon oss med til budskapet om Jesu opppstandelse, slik det er skildra hjå evangelisten Lukas kapittel 24. 

Johannes 12,12-24 Kari-Anne Vatland Palmesundag

Jesus rir inn i Jerusalem og blir hylla. Kari-Anne Vatland tar oss med til bibelteksten på palmesundag frå Johannesevangeliet kapittel 12, vers 12-24. 

Lukas 1, 26-38 Jakob Middelthon – Maria budskapsdag

Maria fikk et budskap fra en engel om at ho skulle blir mor til Guds sønn. Denne søndagen blir kalt Maria budskapsdag, og Jakob Middelthon tar oss med til historien fra Lukasevangeliet kapittel 1 vers 26 til 38. 

Johannes 11, 45-53 Arne Sørås – 4. søndag i fastetiden

«Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn….» På den 4. søndagen i fastetiden tar Arne Sørås oss med til noe som hendte før Jesu død på korset. Bibelteksten er hentet fra Johannesevangeliet kapittel 11, vers 45-53. 

Lukas 11, 14-28 Kåre Eidsvåg – 3. søndag i fastetida

Me skal til ein historie der Jesus driv ut ei vond ånd. På den tredje søndagen i fastetida tar Kåre Eidsvåg oss med til Lukasevangeliet kapittel 11, 14-28. 

Matteus 15, 21-28 Johnny Vågen – 2. søndag i fastetiden

– Vi får høre her hvordan bønnens kamp blir ført til seier, sier Johnny Vågen. På den andre søndagen i fastetiden tar han oss med til bibelteksten fra Matteusevangeliet kapittel 15, vers 21-28. 

Matteus 4, 1-11 Jakob Middelthon – 1. søndag i fastetiden

Historien om da Jesus blir fristet i ødemarken er tema på første søndag i fastetiden. Jakob Middelthon tar oss med til Matteusevangeliet kapittel 4, vers 1-11. 

Johannes 17,20-26 Arne Sørås – Fastelavnssøndag

I bibelteksten på årets fastelavnssøndag skal vi høre Jesus ber for sine. Arne Sørås tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17, 20-26. 

Matteus 17, 1-9 Johnny Vågen – Kristi forklarelsedag

Jesus og nokre disipler på fjelltur. Den historien vil Johnny Vågen stanse for i søndagens bibeltekst fra Matteusevangeliet kapitte 17, vers 1-9. 

Lukas 8, 4-15 Torgeir Lauvås – Såmannssøndagen

I bibelteksten for denne søndagen skal me til Jesus si likning om ein såmann. Torgeir Lauvås tar oss med til Lukasevangeliet kapittel 8, vers 4-15.

Johannes 2, 1-11 Kåre Eidsvåg – 3. søndag i openberringstida

Historien om då Jesus gjorde vatn til vin i eit bryllup i Kana er søndagens bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 2 på den 22.januar. Kåre Eidsvåg tar oss med.

Matteus 3, 13-17 Arne Sørås – 2. søndag i åpenbaringstiden

-I åpenbaringstiden blir vi kjent med de forskjellige sidene ved Jesu person og det gjennomgående spørsmål er; hvem er han? Det sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens tekst fra Matteus evangeliet kapittel 3, vers 13 til 17.

Lukas 2,21 Johnny Vågen – 1. nyttårsdag

1. nyttårsdag er Jesu navnedag. Johnny Vågen tar oss inn i bibelteksten frå Lukasevangeliet kapittel 2 vers 21.

Johannes 1,1-14 Kåre Ekroll – 1. juledag

«I opphavet var Ordet», kan me lesa i Johannes evangeliet kapittel 1. Kåre Ekroll tar oss inn i bibelteksten for 1. juledag.

Personar i julefortellinga – Del 5: Maria

-Maria frå Nasaret fekk det ufattelege privilegiet; å bera fram Guds eigen Son. Men då ho blei vald ut fulgte det også ei smerte med. Det seier Magne Vatland i siste episode av serien med personar frå julefortelllingane.

Personar i julefortellinga – Del 4: Simeon og Anna

-Ei utruleg fin skildring av mennesker som møtte Jesusbarnet i tempelet, seier Magne Vatland. I denne episoden tar han oss med til Lukasevangeliet.

Personar i julefortellinga – Del 3: Den store og den vesle kongen

Dei vise menn frå Austerland kom til Jerusalem og fekk audiens hjå Kong Herodes. Men kven var denne kongen?

Personar i julefortellinga – Del 2: Dei vise og dei lærde

«Dei vise og dei lærde». Det har Magne Vatland som overskrift på denne episoden der han tar oss med til ulike personar me møter i Bibelen sine julefortellingar.

Personar i julefortellinga – Del 1: Hyrdingane og englane

-I Bibelen sine julefortellingar møter me mennesker som det er verdt å bli betre kjent med, seier Magne Vatland. I fem delar vil han ta fram ulike personar. Og i denne episoden skal me til gjetarane på Betlehemsmarkene.

Lukas 1, 39-55 Torgeir Lauvås – 4. søndag i advent

Me skal til ein historisk og uvanleg historie om foster i mors liv. Torgeir Lauvås tar oss med til historien om slekningane Maria og Elisabeth i Lukas evangeliet kapittel 1.

Matteus 11, 2-11 Johnny Vågen – 3. søndag i advent

«Gud vil at du skal fortelle nyheten om Jesus». Det har Johnny Vågen som overskrift når han tar oss med til evangelisten Matteus kapittel 11, vers 2-11 på den 3. søndag i advent.

Johannes 14,1-14 Arne Sørås – 2. søndag i advent

-Det kommende Guds rike står i fokus på den 2. søndagen i advent, sier Arne Sørås. Han tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 14, vers 1-4.

Matteus 21,1-11 Johnny Vågen – 1. søndag i advent

-Teksten i dag handler om tjenerkongen Jesus, sier Johnny Vågen. Han tar oss med til bibelteksten på første søndag i advent fra Matteusevangeliet kapittel 21.

Johannes 9,39-41 Kåre Ekroll – Domssøndag/Kristi kongedag

Bibelteksten for Domssøndagen er frå Johannesevangeliet kapittel 9, vers 39-41. Kåre Ekroll taler i eit opptak frå 2019.

Matteus 24, 35-44 Jakob Middelthon – 23. søndag i treenighetstiden

Det handler om å være forberedt når Herren kommer igjen. Jakob Middelthon tar oss med til søndagens bibeltekst fra Matteus evangeliet kapittel 24, vers 35-44.

Lukas 6, 20-23 Kåre Eidsvåg – Allehelgensdag

På Allehelgenssøndag tar Kåre Eidsvåg oss med til bibelteksten i Lukas evangeliet kapittel 6, vers 20-23.

Lukas 15, 11-32 Johnny Vågen – Bots-og bønnedag

Hjem til Far, har Johnny Vågen som tittel på søndagens tale ut fra Lukasevangeliet kap 15. Det handler om en far og hans to sønner.

Matteus 18,1-11 Arne Sørås – 20. søndag i treenighetstiden

-Hvem er den største i himmelriket, spurte disiplene Jesus. Arne Sørås tar oss med til Matteus evangeliet kap 18.

Lukas 9, 57-62 Jakob Middelthon – 19. søndag i treenighetstiden

Det handler om å følge Jesus når vi skal til søndagens bibeltekst fra Lukas evangeliet kapittel 9. Jakob Middelthon tar oss med.

Markus 5, 35-43 Johnny Vågen – 17. søndag i treenightestiden

Historien om da Jesus vekte opp datter til synagogeforstanderen Jairus er tema når Johnny Vågen tar oss med til Markus evangeliet kapittel 5, vers 35.

Matteus 11, 16-19 Arne Sørås – 16. søndag i treenighetstiden

Det handler om visdommen når Arne Sørås tar oss med til Matteus evangeliet kapittel 11 vers 16-19.

Johannes 15, 9-12 Johnny Vågen – 15. søndag i treenighetstiden

Elsk hverandre med Jesu kjærlighet. Det er tittelen når Johnny Vågen tar oss inn i bibelteksten fra Johannes evangeliet kap 15 vers 9 – 12.

Matt 19, 27-30 – Vingårdssøndagen – Magne Vatland

Det handlar mellom anna om lønn når Magne Vatland tek oss inn i teksta frå Matteus.

Johannes kap 15,13-17 Johnny Vågen – 13. søndag i treenighetstiden

– Utvalgt til å bære frukt. Det har Johnny Vågen som tittel når han tar oss med til Johannes evangeliet kapittel 15 på den 13. søndag i treenighetstiden.

Matteus 9, 35-38 Arne Sørås – 4. søndag i treenighetstiden

-Grøden er stor, sa Jesus. Arne Sørås tar oss til Matteus evangeliet kapittel 9 på den 4. søndagen i treenighetstiden.

Markus 10,13-16 Jakob Middelthon – 3. søndag i treenighetstiden

Det handler om hvordan Jesus møter barna i søndagens bibeltekst. Jakob Middelthon tar oss med.

Johannes 3,1-13 Johnny Vågen – 2. søndag i treenighetstiden

«Du må bli født på ny». Det har Johnny Vågen som tittel på denne søndagspreken. Han tar oss inn i historien om Nikodemus, medlem av Det høge råd, som kom til Jesus om natten. Johannesevangeliet kap 3, 1-13.

Lukas 24,45-49 Kåre Eidsvåg – Treenighetssøndag

Budskapet om tilgjeving gjeld alle mennesker. Kåre Eidsvåg tar oss inn i bibelteksten på treenighetssøndagen fra Lukas 24,45-49.

Johannes 14, 23-29 Arne Sørås – Pinsedag

Hvorfor feirer vi pinse? Arne Sørås tar oss med til pinsedagens bibeltekst fra Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 til 29.

Johannes 16,12-15 Johnny Vågen – søndag før pinse

Den Hellige Ånd og talsmannen er tema når Johnny Vågen tar oss med til et avsnitt i Johannes evangeliet kapittel 16.

Matteus 6, 7-13 Svein Anton Hansen – 6. søndag i påsketiden

Det handlar om Herrens bønn i bibelteksten for søndag 22. mai, den 6. søndag i påsketiden. Svein Anton Hansen tar oss med til Matteus evangeliet kapittel 6.

Johannes 17,6-11 Johnny Vågen – 5. søndag i påsketiden

Vi skal høre fra en del av det som blir kalt «Jesu yppersteprestlige bønn». Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17.

Johannes 14,1-10 Jakob Middelthon – 4. søndag i påsketiden

Disippelen Tomas hadde eit spørsmål til sin meister. Kva svarte Jesus? Jakob Middelthon tar oss inn i ein historie i Johannesevangeliet kapittel 14.

Markus 6, 30-44 – Kåre Ekroll talar på 3. søndag i påsketida

Historien om då Jesus tok med seg apostlane til ein kvilestad og då han metta fem tusen mennesker. Det vil Kåre Ekroll stansa for i denne søndagens bibeltekst frå Markus evangeliet kap 6.

Johannes 20,24-31 Arne Sørås – 2. søndag i påsketiden

-Disippelen Tomas gir uttrykk for det vi mange ganger føler og tenker når det gjelder tro og tvil, sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens bibeltekst om tro og tvil fra Johannes evangeliet kapittel 20, 24-31.

Andakt 2. påskedag: Maria sitt møte Jesus

Magne Birkedal tar oss med til bibelteksten om Maria Magdalena sitt møte med den oppstandne Jesus Kristus, slik det er skildra i Johannesevangeliet kap 20, vers 11-18.

Johannes 20,1-10 Johnny Vågen – 1. påskedag

Maria Magdalena kjem til grava og får sjå at steinen framfor grava er borte. Johnny Vågen tar oss med til påskedagens bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 20, vers 1 -10.

Andakt på Langfredag: Jesus blir korsfesta

Magne Birkedal tar oss inn i historien då Jesus blei korsfesta, slik det er skildra i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 17-30.

Andakt på Skjærtorsdag: Jesu kamp i Getsemane

Magne Birkedal tar oss på Skjærtorsdag inn i eit avsnitt frå Hebrearbrevet kap 5, vers 7-10.

Joh 12,1-13 Jakob Middelthon Palmesundag

Det er Maria som salvar Jesu føter vi får høyre om i teksta i dag. Jakob
Middelthon talar denne palmesundagen.

Joh 6, 24-36 Johnny Vågen 5 sø fastetiden

Det er Johnny Vågen som taler over søndagsteksten idag – det handlar om Jesus – livets brød.

Luk 1,29-45 Kåre Ekroll Maria bodskapsdag

Gud griper inn på ein heilt spesiell måte i vår historie i dagens tekst – Kåre Ekroll taler over teksta for Maria Bodskapsdag.

Luk 13,22-30 Torgeir Lauvås 2. søndag i fastetiden 20220313

Har du fulgt med på Mesternes mester denne sesongen? Der ulike idrettsheltar kjemper om tittelen? Den evige og egentlige mesternes mester er det som inviterer og viser omsorg i dagens tekst. Torgeir Lauvås taler og søndagsteksten er henta frå Lukas 13.

Matt 26, 36-45 Svein Anton Hansen 1. søndag i fastetiden 20220306

Svein Anton Hansen tek oss med til Getsemanehagen i talen over søndagens tekst. Jesus kjempa min og din kamp der.

Luk 18,31-34 Jakob Middelthon fastelavenssøndag

Det er Jakob Middelthon som talar over søndagens tekst denne fastelavenssøndagen.

Mark 13,21-27 Jakob Middelthon 6.sø åpenbaringstida

Enno ei tekst som forklarer og fører oss djupare inn i kjennskap til Jesus, seier Jakob Middelthon. Det handlar om kven Jesus er, han som helbreder, stiller stormen – og som først og fremst er i Ordet.

Joh 5,1-15 Johnny Vågen 5. sø åpenbaringstida

«Det arbeides ovenfra», er overskriften over talen til Johnny Vågen om søndagens tekst. Det handler om den lamme mannen ved Betesda-dammen.

Luk 13, 10-17 Kåre Eidsvåg 4. sø åpenbaringstida

Kåre Eidsvåg taler om kven Jesus er, i denne talen over søndagens tekst.

Joh 1,15-18 Johnny Vågen 3. sø åpenbaringstida

Jesus har vist oss kven Gud er. Det skal vi høyre om i denne talen – om søndagens tekst.

Joh 1,29-34 Arne Sørås 2 sø åpenbaringstida

Kvifor kom Jesus? For å bere bort verdens synd. Arne Sørås taler over søndagens tekst.

Joh 12, 42-47 Jakob Middelthon Kr. åpenbaringsdag

Det er åpenbart kven Jesus er i skriftene. Jakob Middelthon talar over søndagens tekst denne første søndagen i det nye året.

Søndagens tekst 1.søndag i advent Matt 21,10-17

Det er Johnny Vågen som taler over søndagens tekst denne første søndagen i kirkeåret.

Søndagens tekst Domssøndag – Kristi Kongedag 21.11.21

Dagens preiketekst står i MAtteus 25.1-13 og det er teksta om dei fem kloke, og fem uvise brudepikene. Arne Sørås taler.

Søndagens tekst 14.11.2021 25.søndag i treenighet

Det er Matteus 14, 22-34 som er utgangspunktet for talen denne søndagen. Kåre Ekroll er dagens taler.

Søndagens tekst – 31.10.21 – Luk 18, 9-14

Det handlar om tollaren og farisearen når Johnny Vågen taler over søndagens tekst frå Luk 18-9-14

Søndagens tekst 24.10.21 – Luk 12, 35-36

Spenn beltet om livet og lat lampene brenna. Arne Sørås taler over dette i søndagens tekst.

Søndagens tekst 17.oktober Jakob Middelthon

Det handlar om Lasarus og den rike mannen i søndagens tekst idag. Jakob Middelthon deler med oss frå Lukas 16,19-31.

Søndagens tekst 10.oktober 2021 Magne Vatland

Det handler om ekteskap og skilsmisse når Magne Vatland tar oss inn i søndagens tekst fra Markus 10.2-9

2.Påskedag

Tale av Sverre Hovda 2.påskedag 2021

Langfredag

Det handlar om den lengste dagen for Jesus, men beste dagen for oss, når Sverre Hovda tek for seg Langfredag i denne påsketalen på pTro.

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

Pontius Pilatus

Magne Vatland tek for seg personen Pontius Pilatus i denne siste talen frå han med personar frå persongalleriet i påskebodskapen.