Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Her samlet vi ulike andakter, bibeltimer og taler som har vært sendt på pTro.


All Episodes

Søndagens tekst 1.søndag i advent Matt 21,10-17

Det er Johnny Vågen som taler over søndagens tekst denne første søndagen i kirkeåret.

Søndagens tekst Domssøndag – Kristi Kongedag 21.11.21

Dagens preiketekst står i MAtteus 25.1-13 og det er teksta om dei fem kloke, og fem uvise brudepikene. Arne Sørås taler.

Søndagens tekst 14.11.2021 25.søndag i treenighet

Det er Matteus 14, 22-34 som er utgangspunktet for talen denne søndagen. Kåre Ekroll er dagens taler.

Søndagens tekst – 31.10.21 – Luk 18, 9-14

Det handlar om tollaren og farisearen når Johnny Vågen taler over søndagens tekst frå Luk 18-9-14

Søndagens tekst 24.10.21 – Luk 12, 35-36

Spenn beltet om livet og lat lampene brenna. Arne Sørås taler over dette i søndagens tekst.

Søndagens tekst 17.oktober Jakob Middelthon

Det handlar om Lasarus og den rike mannen i søndagens tekst idag. Jakob Middelthon deler med oss frå Lukas 16,19-31.

Søndagens tekst 10.oktober 2021 Magne Vatland

Det handler om ekteskap og skilsmisse når Magne Vatland tar oss inn i søndagens tekst fra Markus 10.2-9

2.Påskedag

Tale av Sverre Hovda 2.påskedag 2021

Langfredag

Det handlar om den lengste dagen for Jesus, men beste dagen for oss, når Sverre Hovda tek for seg Langfredag i denne påsketalen på pTro.

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

Pontius Pilatus

Magne Vatland tek for seg personen Pontius Pilatus i denne siste talen frå han med personar frå persongalleriet i påskebodskapen.

Herodes Antipas

Magne Vatland tek for seg ein person i påskehistorien -nemlig Herodes Antipas.

Maria som salva Jesus

Magne Vatland tek for seg tre ulike personar i påskeforteljinga. Idag om Maria som salva Jesus.

Bibeltime 6 Sverre Bøe: Profeten Daniel

Dette er den siste talen i ein taleserie om profeter i GT. Dette er opptak frå Camp Kvitsund sommeren 2020. Det handlar om Daniel og venene hans.

Bibeltime 5 Sverre Bøe: Profeten Esekiel

Del 5/6 i ein bibeltimeserie frå Sverre Bøe. Desse timane holdt han på Camp Kvitsund sommaren 2020. Denne delen handlar om profeten Esekiel.

Bibeltime 4 Sverre Bøe: Profeten Jeremia

Det handlar om profeten Jeremia i denne bibeltimen frå Camp Kvitsund sommaren 2020. Sverre Bøe taler.

Bibeltime 3 Sverre Bøe: Profeten Jesaja

Dette er del 3 av ein serie bibeltimar om profeter i det gamle testamentet. Sverre Bøe heldt desse talane på Camp Kvitsund sommaren 2020

Bibeltime 1 med Sverre Bøe: Profeten Amos

Dette er første bibeltime i ein serie frå Kvitsund Camp sommaren 2020. Sverre Bøe tek for seg nokre av profetane i det gamle testamentet. Idag: Amos.