3. Mosebok


All Episodes

575 Bibelguiden – 3 Mosebok del 20 – kap 25,23-26,13

Jubelåret var et frigivelsesår, da jorden kom tilbake til den opprinnelige eieren. Her kommer noen regler i forbindelse med dette.

574 Bibelguiden – 3 Mosebok del 19 – kap 24,1-25,22

Regler for den daglige gudstjenesten. Etterpå ser vi på regler for Sabbatsåret og Jubelåret.

571 Bibelguiden – 3 Mosebok del 16 – kap 20

I dette kapittelet blir straffene for forskjellige forseelser listet opp

570 Bibelguiden – 3 Mosebok del 15 – kap 19

Dette kapittelet handler om regler for hvordan en kan leve et hellig liv

569 Bibelguiden – 3 Mosebok del 14 – kap 17 og 18

I dagens episode kommer regler for ofringer og for all annen slakting av dyr.

568 Bibelguiden – 3 Mosebok del 13 – kap 16

Den store forsoningsdagen var en av de viktigste høytidene. Denne episoden handler om det som skulle skje denne dagen.

567 Bibelguiden – 3 Mosebok del 12 – kap 14,33-15,33

Reglene for renselse fortsetter. Sopp og mugg på hus, og også når noen hadde en eller annen form for utflod, måtte det renses.

566 Bibelguiden – 3 Mosebok del 11 – kap 13,47-14,32

Fortsettelse av reglene om renselse. i Dagens episode kommer vi inn på renselse av klær og hus.

565 Bibelguiden – 3 Mosebok del 10 – kap 12,1-13,46

Episoden i dag handler om noen av reglene for renselse i forbindelse med fødsel og hudsykdom

563 Bibelguiden – 3 Mosebok del 8 – kap 10

I dagnes episode hører vi om to av Arons sønner som gjorde noe i tempelet på egen hånd, uten at det var i samsvar med Guds vilje. Det ble dramatisk

562 Bibelguiden – 3 Mosebok del 7 – kap 9

I dette kapittelet ser vi første gangen Aron ofret. Han ofret både for seg selv og for folket

559 Bibelguiden – 3 Mosebok del 4 – kap 5,14-6,23

Vi ser på lover om ofringene. Først i dag er det skyldofferet vi skal se på. Etterpå ser vi på noen flere regler om ofringene.

558 Bibelguiden – 3 Mosebok del 3 – kap 4,1-5,13

Syndofferet er et bilde på Jesus som ble ofret for vår synd. I dag ser vi på forskjellige anledninger Israel skulle ofre syndoffer.

557 Bibelguiden – 3 Mosebok del 2 – kap 2 og 3

I beskrivelsen av diverse offer ser vi i dag på grødeofferet og fredsofferet

556 Bibelguiden – 3 Mosebok del 1 – kap 1

3. Mosebok er en bok som spesielt rettet seg mot prestene i Israel, men viser oss hvordan loven skulle praktiseres. ‘de første kapitlene handler og de forskjellige ofringne