1. Timoteusbrev


All Episodes

646 Bibelguiden – 1 Timoteus brev del 8 – 1Tim 6

Mer om vranglære og pengebegjær, oppfordring til Timoteus om å være tro mot oppdraget, og avslutningshilsen

641 Bibelguiden – 1 Timoteus brev del 3 – 1Tim 1,12-2,7

Paulus presenterer seg selv som den største av alle syndere, nevner det oppdraget Timoteus har fått, og gir noen forskrifter for gudstjenesten