1. Korinterbrev


All Episodes

541 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 20 – kap 15,33-58

Kristi oppstandelse er et forbilde og en forløper for oss. Det innebærer en ny skapning

540 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 19 – kap 15,1-32

Troen på oppstandelsen er et viktig punkt i kristendommen. Det at Jesus sto opp fra de døde er helt sikkert.

Fortsettelse om ordninger for Gudstjenesten og nådegavene

537 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 16 – kap 12

Litt om nådegavene i menigheten – Mangfold i enhet og enhet i mangfoldet

534 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 13 – kap 10,1-11,1

Kristen integritet handler om å leve etter Guds ord, og ikke følge eksempelet fra Guds folk i ørkenen.

528 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 7 – kap 5

Paulus irettesetter menigheten for at de ikke lever etter Guds ord når Paulus ikke er hos dem

527 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 6 – kap 4

Paulus og Apollos er tjenere for Kristus. Det er ikke budbærerne som er viktige, men ham som de forkynner

523 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 2 – kap 1,4-9

Det første kapittel fra vers 4 til 9 handler om takk for menigheten og Paulus nevner splittelsen som er der