2. Kongebok

En gjennomgang av den tolvte boken i Bibelen.


All Episodes

521 Bibelguiden – 2 Kongebok del 23 kap 25

Dette er siste kapittel og handler om Sidkia, den siste kongen før Juda rike ble bortført til Babel.

520 Bibelguiden – 2 Kongebok del 22 – kap 23,31-24,20

Etter Josia, som var den siste gode kongen ble det en urolig tid, med stadig skifte av konger. Først kom Joahas som var konge bare tre måneder.

2 Kongebok del 21 – kapittel 23

Kong Josjia var den siste kongen i Juda som ble regnet for å være en god konge. Han ble konge allerede som åtteåring. I hans attende regjeringsår, startet kongen oppussingen av tempelet. Under dette arbeidet fant de en bokrull med loven.

2 Kongebok kapittel 22

Vi har nå kommet til den siste av de gode kongene i Juda, som går på Herrens veier, slik som hans stamfar David gjorde. Josjia ble konge ung, og han var den siste kongen som satt ganske lenge,

2 Kongebok kapittel 20

Kong Hiskia vies ganske mye plass. Han er vel den nest siste kongen som regnes som god gjennom hele regjeringsperioden. Hiskia var i problemer, men til forskjell fra mange andre, valgte han å gå til Gud med det.

2 Kongebok del 17 – kapittel 18

Nordriket, Israel har falt. Nå er det bare Juda rike i sør alt dreier seg om. Det vil bestå i 130 år til.

2 Kongebok kapittel 19

Kong Hiskia, som er den siste av de virkelig gode kongene i Juda, blir truet av Assyria. Hør hva Hiskia gjør nå.

514 Bibelguiden – 2 Kongebok del 16 kapittel 17

Nordriket ble til slutt beseiret av assyrerkongen Salmanassar etter at Hosea ble tatt på fersken i å konspirere med egypterne og å ikke betale avtalt skatt. Da ble det beleiring fra assyrerkongen, og til slutt ble folket i nord-riket, i Israel ført bort d

513 Bibelguiden – 2 Kongebok kapittel 16,1 til 17,6

Det går raskt mot slutten for Israel, riket i nord. Etter Jotam som var en ganske god konge, kommer Ahas, som fortsatte med avgudsdyrkelse.

512 Bibelguiden – 2 Kongebok kapittel 15

Kong Asarja var den 10. kongen i Juda rike, og det er akkurat passert halvvegs av alle kongene som var der.

511 Bibelguiden – 2 Kongebok kapittel 13 og 14

2 Kongebok handler om nordrikets og sørrikets fall, de fleste av kongene var onde, men det fantes noen mennesker som søkte Gud

2. Kongebok – Kap. 11 og 12

Historiene som fortelles i 2. kongebok vekster mellom nord-riket og sørriket. Kapittel 9 og 10 handlet om kong Jehu i nord-riket. Kapittel 11 og 12 som vi skal lese i dag handler om barnekongen, Joasj.

2. Kongebok – Kap. 10

Profeten Elia salvet før han døde Jehu, en av hærførerne til kong Joram. Jehu var var soldat for kong Akab, kanskje var han hærfører også. Han var i alle fall hærfører for Akabs sønn, Joram, og fikk ham drept.

2. Kongebok – Kap.9

I gjennomgangen av kongerekkene i nordriket og sørriket som starter ca i 1. Kongebok kapittel 12 er vi i dag kommet til kongen Jehu som er konge i nord-riket.

2. Kongebok – Kap. 8

Elisja hadde nok mange hjelpere rundt omkring, og han står slik i klar kontrast til Elia, som i alle fall hadde en opplevelse av være alene. Det står flere steder at Elisja hadde en eller flere tjenere, og også at han hadde flere lærlinger som studerte un

2. Kongebok – Kap. 7

Arameerne, og Arameerkongen Ben-Hadad samlet hele sin hær, og beleiret Samaria, hovedstaden i Israel.

2. Kongebok – Kap. 6

Gjennom bibelen så beskrives en del historier som man kan kjenne seg igjen i, og det beskrives også en del som man kanskje heller tenker på som litt rare. Og noen ganger kan man vel faktisk tenke: «Å, var nå det noe å be om».

2. Kongebok – Kap. 5

Elisja som fikk dobbelt av Elia sin ånd er mer tilbaketrukket en sin forgjenger Elia, og mange av hans under beskrives i mer tilbaketrukket og avgrensede sammenhenger, og mindre i den store offentligheten.

2. Kongebok – Kap. 4 18-44

Den rike kvinnen, eller velstående kvinnen i Sjunem, som sammen med sin ektemann innredet et profetkammer til Elisja ble rikelig velsignet for det. Hun ble velsignet med en sønn.

2. Kongebok – Kap 4, 1-17

Ofte gjennom både Samuelsbøkene og kongebøkene så veksler historien ganske brått mellom de store forhold, med overordnede samfunnsforhold som hvem som var konge og hvem som var i krig, og over på historier der man møter helt vanlige folk.

2. Kongebok – Kap. 3

Igjennom gjennomgangen av Israels historie som monarki har vi allerede hørt om flere overganger mellom en konge til en annen som har vært så belastende for landet at fiender har kunnet utnytte det.

2. Kongebok – Kap. 2

Profetrekkene, hvis man kan kalle noe for det, altså rekken av profeter som stod som bindeledd mellom Gud og mennesker, er en viktig del av kongebøkene.

2. Kongebok – Kap. 1

Skille mellom 1. og 2. Kongebok er nok ganske tilfeldig. En lang bok, kongeboken, er delt i to av praktiske hensyn. Vi starter nå gjennomgangen av Bibelens 12. bok.