Podcast: Taler

Matteus 28, 16-20 Jakob Middelthon – Treenighetssøndag

Vi skal til de siste ordene i Matteusevangeliet når Jakob Middelthon tar oss til bibelteksten på Treenighetssøndagen, – fra Matteus kapittel 28, vers 16 til 20. 

Read More

Johannes 20, 19-23 Johnny Vågen – Pinsedag

I bibelteksten for pinsedagen dette året skal vi høre om da Jesus viste seg for disiplene etter sin oppstandelse fra de døde. Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 20, vers 19 til 23. 

Read More

Johannes 15, 26-27 Jakob Middelthon – Søndag før pinse

På søndagen før pinse tar Jakob Middelthon oss med til bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 15, vers 26-27.

Read More

Lukas 18, 1-8 Arne Sørås – 6. søndag i påsketiden

Det handler om bønn når Arne Sørås tar oss med til Lukasevangeliet kapitte 18, vers 1 til 8, på den 6. søndagen i påsketiden. 

Read More

Johannes 15, 1-8 Johnny Vågen – 5. søndag i påsketiden

På den 5. søndagen i påsketiden tar Johnny Vågen oss med til bibelteksten om vintreet og greinene, frå Johannesevangeliet kapittel 8. 

Read More

Johannes 21, 1-14 Johnny Vågen – 2. søndag i påsketiden

Fornyelse av kallet. Det har Johnny Vågen som overskrift på talen over søndagens bibeltekst fra Johannesevangeliet kapittel 21, vers 1-14. 

Read More

Lukas 24,1-9 Jakob Middelthon – 1. påskedag

På påskedagen tar Jakob Middelthon oss med til budskapet om Jesu opppstandelse, slik det er skildra hjå evangelisten Lukas kapittel 24. 

Read More

Johannes 12,12-24 Kari-Anne Vatland Palmesundag

Jesus rir inn i Jerusalem og blir hylla. Kari-Anne Vatland tar oss med til bibelteksten på palmesundag frå Johannesevangeliet kapittel 12, vers 12-24. 

Read More

Lukas 1, 26-38 Jakob Middelthon – Maria budskapsdag

Maria fikk et budskap fra en engel om at ho skulle blir mor til Guds sønn. Denne søndagen blir kalt Maria budskapsdag, og Jakob Middelthon tar oss med til historien fra Lukasevangeliet kapittel 1 vers 26 til 38. 

Read More

Johannes 11, 45-53 Arne Sørås – 4. søndag i fastetiden

«Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn….» På den 4. søndagen i fastetiden tar Arne Sørås oss med til noe som hendte før Jesu død på korset. Bibelteksten er hentet fra Johannesevangeliet kapittel 11, vers 45-53. 

Read More

Lukas 11, 14-28 Kåre Eidsvåg – 3. søndag i fastetida

Me skal til ein historie der Jesus driv ut ei vond ånd. På den tredje søndagen i fastetida tar Kåre Eidsvåg oss med til Lukasevangeliet kapittel 11, 14-28. 

Read More

Matteus 15, 21-28 Johnny Vågen – 2. søndag i fastetiden

– Vi får høre her hvordan bønnens kamp blir ført til seier, sier Johnny Vågen. På den andre søndagen i fastetiden tar han oss med til bibelteksten fra Matteusevangeliet kapittel 15, vers 21-28. 

Read More

Matteus 4, 1-11 Jakob Middelthon – 1. søndag i fastetiden

Historien om da Jesus blir fristet i ødemarken er tema på første søndag i fastetiden. Jakob Middelthon tar oss med til Matteusevangeliet kapittel 4, vers 1-11. 

Read More

Johannes 17,20-26 Arne Sørås – Fastelavnssøndag

I bibelteksten på årets fastelavnssøndag skal vi høre Jesus ber for sine. Arne Sørås tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17, 20-26. 

Read More

Matteus 17, 1-9 Johnny Vågen – Kristi forklarelsedag

Jesus og nokre disipler på fjelltur. Den historien vil Johnny Vågen stanse for i søndagens bibeltekst fra Matteusevangeliet kapitte 17, vers 1-9. 

Read More

Lukas 8, 4-15 Torgeir Lauvås – Såmannssøndagen

I bibelteksten for denne søndagen skal me til Jesus si likning om ein såmann. Torgeir Lauvås tar oss med til Lukasevangeliet kapittel 8, vers 4-15.

Read More

Johannes 2, 1-11 Kåre Eidsvåg – 3. søndag i openberringstida

Historien om då Jesus gjorde vatn til vin i eit bryllup i Kana er søndagens bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 2 på den 22.januar. Kåre Eidsvåg tar oss med.

Read More

Matteus 3, 13-17 Arne Sørås – 2. søndag i åpenbaringstiden

-I åpenbaringstiden blir vi kjent med de forskjellige sidene ved Jesu person og det gjennomgående spørsmål er; hvem er han? Det sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens tekst fra Matteus evangeliet kapittel 3, vers 13 til 17.

Read More

Lukas 2,21 Johnny Vågen – 1. nyttårsdag

1. nyttårsdag er Jesu navnedag. Johnny Vågen tar oss inn i bibelteksten frå Lukasevangeliet kapittel 2 vers 21.

Read More

Johannes 1,1-14 Kåre Ekroll – 1. juledag

«I opphavet var Ordet», kan me lesa i Johannes evangeliet kapittel 1. Kåre Ekroll tar oss inn i bibelteksten for 1. juledag.

Read More

Personar i julefortellinga – Del 5: Maria

-Maria frå Nasaret fekk det ufattelege privilegiet; å bera fram Guds eigen Son. Men då ho blei vald ut fulgte det også ei smerte med. Det seier Magne Vatland i siste episode av serien med personar frå julefortelllingane.

Read More

Personar i julefortellinga – Del 4: Simeon og Anna

-Ei utruleg fin skildring av mennesker som møtte Jesusbarnet i tempelet, seier Magne Vatland. I denne episoden tar han oss med til Lukasevangeliet.

Read More

Personar i julefortellinga – Del 2: Dei vise og dei lærde

«Dei vise og dei lærde». Det har Magne Vatland som overskrift på denne episoden der han tar oss med til ulike personar me møter i Bibelen sine julefortellingar.

Read More