Series: Taler

Johannes 17,6-11 Johnny Vågen – 5. søndag i påsketiden

Vi skal høre fra en del av det som blir kalt «Jesu yppersteprestlige bønn». Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17.

Read More

Johannes 14,1-10 Jakob Middelthon – 4. søndag i påsketiden

Disippelen Tomas hadde eit spørsmål til sin meister. Kva svarte Jesus? Jakob Middelthon tar oss inn i ein historie i Johannesevangeliet kapittel 14.

Read More

Markus 6, 30-44 – Kåre Ekroll talar på 3. søndag i påsketida

Historien om då Jesus tok med seg apostlane til ein kvilestad og då han metta fem tusen mennesker. Det vil Kåre Ekroll stansa for i denne søndagens bibeltekst frå Markus evangeliet kap 6.

Read More

Johannes 20,24-31 Arne Sørås – 2. søndag i påsketiden

-Disippelen Tomas gir uttrykk for det vi mange ganger føler og tenker når det gjelder tro og tvil, sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens bibeltekst om tro og tvil fra Johannes evangeliet kapittel 20, 24-31.

Read More

Andakt 2. påskedag: Maria sitt møte Jesus

Magne Birkedal tar oss med til bibelteksten om Maria Magdalena sitt møte med den oppstandne Jesus Kristus, slik det er skildra i Johannesevangeliet kap 20, vers 11-18.

Read More

Johannes 20,1-10 Johnny Vågen – 1. påskedag

Maria Magdalena kjem til grava og får sjå at steinen framfor grava er borte. Johnny Vågen tar oss med til påskedagens bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 20, vers 1 -10.

Read More

Andakt på Langfredag: Jesus blir korsfesta

Magne Birkedal tar oss inn i historien då Jesus blei korsfesta, slik det er skildra i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 17-30.

Read More

Joh 12,1-13 Jakob Middelthon Palmesundag

Det er Maria som salvar Jesu føter vi får høyre om i teksta i dag. Jakob
Middelthon talar denne palmesundagen.

Read More

Joh 6, 24-36 Johnny Vågen 5 sø fastetiden

Det er Johnny Vågen som taler over søndagsteksten idag – det handlar om Jesus – livets brød.

Read More

Luk 1,29-45 Kåre Ekroll Maria bodskapsdag

Gud griper inn på ein heilt spesiell måte i vår historie i dagens tekst – Kåre Ekroll taler over teksta for Maria Bodskapsdag.

Read More

Luk 13,22-30 Torgeir Lauvås 2. søndag i fastetiden 20220313

Har du fulgt med på Mesternes mester denne sesongen? Der ulike idrettsheltar kjemper om tittelen? Den evige og egentlige mesternes mester er det som inviterer og viser omsorg i dagens tekst. Torgeir Lauvås taler og søndagsteksten er henta frå Lukas 13.

Read More

Mark 13,21-27 Jakob Middelthon 6.sø åpenbaringstida

Enno ei tekst som forklarer og fører oss djupare inn i kjennskap til Jesus, seier Jakob Middelthon. Det handlar om kven Jesus er, han som helbreder, stiller stormen – og som først og fremst er i Ordet.

Read More

Joh 5,1-15 Johnny Vågen 5. sø åpenbaringstida

«Det arbeides ovenfra», er overskriften over talen til Johnny Vågen om søndagens tekst. Det handler om den lamme mannen ved Betesda-dammen.

Read More

Joh 12, 42-47 Jakob Middelthon Kr. åpenbaringsdag

Det er åpenbart kven Jesus er i skriftene. Jakob Middelthon talar over søndagens tekst denne første søndagen i det nye året.

Read More