Series: Taler

Søndagens tekst 17.oktober Jakob Middelthon

Det handlar om Lasarus og den rike mannen i søndagens tekst idag. Jakob Middelthon deler med oss frå Lukas 16,19-31.

Read More

Søndagens tekst 10.oktober 2021 Magne Vatland

Det handler om ekteskap og skilsmisse når Magne Vatland tar oss inn i søndagens tekst fra Markus 10.2-9

Read More

Langfredag

Det handlar om den lengste dagen for Jesus, men beste dagen for oss, når Sverre Hovda tek for seg Langfredag i denne påsketalen på pTro.

Read More

Skjærtorsdag

Sverre Hovda tek for seg skjærtorsdag i denne påsketalen.

Read More

Pontius Pilatus

Magne Vatland tek for seg personen Pontius Pilatus i denne siste talen frå han med personar frå persongalleriet i påskebodskapen.

Read More

Herodes Antipas

Magne Vatland tek for seg ein person i påskehistorien -nemlig Herodes Antipas.

Read More

Maria som salva Jesus

Magne Vatland tek for seg tre ulike personar i påskeforteljinga. Idag om Maria som salva Jesus.

Read More

Bibeltime 6 Sverre Bøe: Profeten Daniel

Dette er den siste talen i ein taleserie om profeter i GT. Dette er opptak frå Camp Kvitsund sommeren 2020. Det handlar om Daniel og venene hans.

Read More

Bibeltime 5 Sverre Bøe: Profeten Esekiel

Del 5/6 i ein bibeltimeserie frå Sverre Bøe. Desse timane holdt han på Camp Kvitsund sommaren 2020. Denne delen handlar om profeten Esekiel.

Read More

Bibeltime 3 Sverre Bøe: Profeten Jesaja

Dette er del 3 av ein serie bibeltimar om profeter i det gamle testamentet. Sverre Bøe heldt desse talane på Camp Kvitsund sommaren 2020

Read More

Bibeltime 1 med Sverre Bøe: Profeten Amos

Dette er første bibeltime i ein serie frå Kvitsund Camp sommaren 2020. Sverre Bøe tek for seg nokre av profetane i det gamle testamentet. Idag: Amos.

Read More