Series: Taler

Markus 5, 35-43 Johnny Vågen – 17. søndag i treenightestiden

Historien om da Jesus vekte opp datter til synagogeforstanderen Jairus er tema når Johnny Vågen tar oss med til Markus evangeliet kapittel 5, vers 35.

Read More

Johannes 15, 9-12 Johnny Vågen – 15. søndag i treenighetstiden

Elsk hverandre med Jesu kjærlighet. Det er tittelen når Johnny Vågen tar oss inn i bibelteksten fra Johannes evangeliet kap 15 vers 9 – 12.

Read More

Johannes kap 15,13-17 Johnny Vågen – 13. søndag i treenighetstiden

– Utvalgt til å bære frukt. Det har Johnny Vågen som tittel når han tar oss med til Johannes evangeliet kapittel 15 på den 13. søndag i treenighetstiden.

Read More

Matteus 9, 35-38 Arne Sørås – 4. søndag i treenighetstiden

-Grøden er stor, sa Jesus. Arne Sørås tar oss til Matteus evangeliet kapittel 9 på den 4. søndagen i treenighetstiden.

Read More

Johannes 3,1-13 Johnny Vågen – 2. søndag i treenighetstiden

«Du må bli født på ny». Det har Johnny Vågen som tittel på denne søndagspreken. Han tar oss inn i historien om Nikodemus, medlem av Det høge råd, som kom til Jesus om natten. Johannesevangeliet kap 3, 1-13.

Read More

Lukas 24,45-49 Kåre Eidsvåg – Treenighetssøndag

Budskapet om tilgjeving gjeld alle mennesker. Kåre Eidsvåg tar oss inn i bibelteksten på treenighetssøndagen fra Lukas 24,45-49.

Read More

Johannes 14, 23-29 Arne Sørås – Pinsedag

Hvorfor feirer vi pinse? Arne Sørås tar oss med til pinsedagens bibeltekst fra Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 til 29.

Read More

Johannes 16,12-15 Johnny Vågen – søndag før pinse

Den Hellige Ånd og talsmannen er tema når Johnny Vågen tar oss med til et avsnitt i Johannes evangeliet kapittel 16.

Read More

Matteus 6, 7-13 Svein Anton Hansen – 6. søndag i påsketiden

Det handlar om Herrens bønn i bibelteksten for søndag 22. mai, den 6. søndag i påsketiden. Svein Anton Hansen tar oss med til Matteus evangeliet kapittel 6.

Read More

Johannes 17,6-11 Johnny Vågen – 5. søndag i påsketiden

Vi skal høre fra en del av det som blir kalt «Jesu yppersteprestlige bønn». Johnny Vågen tar oss med til Johannesevangeliet kapittel 17.

Read More

Johannes 14,1-10 Jakob Middelthon – 4. søndag i påsketiden

Disippelen Tomas hadde eit spørsmål til sin meister. Kva svarte Jesus? Jakob Middelthon tar oss inn i ein historie i Johannesevangeliet kapittel 14.

Read More

Markus 6, 30-44 – Kåre Ekroll talar på 3. søndag i påsketida

Historien om då Jesus tok med seg apostlane til ein kvilestad og då han metta fem tusen mennesker. Det vil Kåre Ekroll stansa for i denne søndagens bibeltekst frå Markus evangeliet kap 6.

Read More

Johannes 20,24-31 Arne Sørås – 2. søndag i påsketiden

-Disippelen Tomas gir uttrykk for det vi mange ganger føler og tenker når det gjelder tro og tvil, sier Arne Sørås. Han tar oss med til søndagens bibeltekst om tro og tvil fra Johannes evangeliet kapittel 20, 24-31.

Read More

Andakt 2. påskedag: Maria sitt møte Jesus

Magne Birkedal tar oss med til bibelteksten om Maria Magdalena sitt møte med den oppstandne Jesus Kristus, slik det er skildra i Johannesevangeliet kap 20, vers 11-18.

Read More

Johannes 20,1-10 Johnny Vågen – 1. påskedag

Maria Magdalena kjem til grava og får sjå at steinen framfor grava er borte. Johnny Vågen tar oss med til påskedagens bibeltekst frå Johannesevangeliet kapittel 20, vers 1 -10.

Read More

Andakt på Langfredag: Jesus blir korsfesta

Magne Birkedal tar oss inn i historien då Jesus blei korsfesta, slik det er skildra i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 17-30.

Read More

Joh 12,1-13 Jakob Middelthon Palmesundag

Det er Maria som salvar Jesu føter vi får høyre om i teksta i dag. Jakob
Middelthon talar denne palmesundagen.

Read More

Joh 6, 24-36 Johnny Vågen 5 sø fastetiden

Det er Johnny Vågen som taler over søndagsteksten idag – det handlar om Jesus – livets brød.

Read More

Luk 1,29-45 Kåre Ekroll Maria bodskapsdag

Gud griper inn på ein heilt spesiell måte i vår historie i dagens tekst – Kåre Ekroll taler over teksta for Maria Bodskapsdag.

Read More

Luk 13,22-30 Torgeir Lauvås 2. søndag i fastetiden 20220313

Har du fulgt med på Mesternes mester denne sesongen? Der ulike idrettsheltar kjemper om tittelen? Den evige og egentlige mesternes mester er det som inviterer og viser omsorg i dagens tekst. Torgeir Lauvås taler og søndagsteksten er henta frå Lukas 13.

Read More