Podcast: Taler og andakter

pTro-presten: Influensere

I denne spiren fra pTropresten Vidar Mæland Bakke snakker han om fariseere. Vi forbinder ikke så mye positivt med denne gruppen mennesker. I evangeliefortellingene om Jesus kommer de ganske dårlig ut. Det er lett å glemme at på Jesu tid var dette ofte svært populære mennesker med stor innflytelse. Ja, i dag ville vi kanskje ha kalt dem for influensere.
Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes

Read More

Disippelrytmer 32: Å vise et glimt av et annet kongerike

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser videre fra sin bok Disippelrytmer, og det handler om det han kaller Langfingerens rytmer, om vår tjeneste i menighet og samfunn. I dette avsnittet møter vi Johannes Døperen mens han sitter i fengselet. Vidar er til daglig prest i Bymenigheten-Sandnes.

Read More

pTro presten: Dypt vann

I denne «ordspiren» fra pTro-presten forteller Vidar Mæland Bakke om verdifulle samtaler, om det å lytte til hjertets tanker hos et annet menneske. Det kan man bli klokere av. Hva er nødvendig forutsetning for å få til en slik samtale?

Read More

Disippelrytmer 31: Davids hule

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter å lese fra sin bok Disippelrytmer. I dag handler det om menigheten han og kona var med og startet i Brasil tidlig på 2000-tallet. For moro skyld kalte de menighetslokalet for «Davids hule». Hvor kom det ordet fra, og hva betydde det?»

Vidar M. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Skiltmaler Hansen

: pTro-presten Vidar Mæland Bakke har hatt ulike naboer gjennom livet. I dagens «spire» forteller han om Skiltmaler Hansen.

Read More

Disippelrytmer 30: Når klipper skjelver

pTro-presten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok, Disippelrytmer. Noen ganger skjelver til og med klippene. Hva lærer Peter oss om sant og sunt lederskap i Jesu følge?»

Read More

pTro -presten: Yteflyt

I dagens «spire» fra pTro-presten, leker han seg med et nytt ord: «Yteflyt». Hva betyr det for noe?»

Read More

Disippelrytmer del 29: Fø mine lam!

Fø mine lam heiter denne delen av Disippelliv. Det er pTro presten Vidar Mæland Bakke som les fra sin egen bok. I denne delen forteller han om det som er blitt en livsvisjon for ham: «Elsk Jesus. Fø hans lam».

Read More

Fernanda og Felipe

«pTro-presten hadde to gode naboer der han og familien bodde i Brasil for en del år siden. Sist sommer fikk han møte den nå avdøde Fernanda igjen. Hennes vakre beskrivelse av sitt forhold til mannen Felipe er en nydelig fortelling om trofast kjærlighet.»

Read More

Disippelrytmer 28: Daniels metode

«pTro-presten Vidar Mæland Bake leser fra sin bok «Disippelrytmer». I denne podkasten handler det om det han kaller «Daniels metode»: Å lytte for å finne sin egen tone og de andres toner.»

Read More

Disippelrytmer 27: Langfingerens rytmer

.» I sin opplesning fra boka si, Disippelrytmer, har Vidar Mæland Bakke kommet fram til «Langfingerens rytmer» i denne podkast-episoden. Langfingeren representerer vårt fokus i tjenesten, det å lede sitt eget liv og være en sunn leder for andre der vi er.»

Read More

pTro-presten: Hannas kjøkken

I denne podkasten fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om sin nærmeste nabo i oppveksten, Hanna, en eldre dame som bodde i huset ved siden av. Hva var så spesielt med atmosfæren der inne på kjøkkenet hos Hanna?»

Read More

pTro presten : Salomos visdom

Salomos visdom
«I dagens podkast fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar han for seg ordet «visdom». Hva betyr det? Og hva var det ved kong Salomos bønn til Gud som åpnet en vei til visdom?»

Read More

Disippelrytmer del 26: Snøens langsomme virkning.

I denne podkast-episoden leser Vidar Mæland Bakke videre fra sin bok «Disippelrytmer». Han forteller om hvordan teksten fra Jesaja 55 om ordet som ikke vender tomt tilbake fikk en ny betydning for ham en tung periode av livet.

Read More

Disippelrytmer 25: De døde greners minnekrans

I denne podkast-episoden leser Vidar Mæland Bakke videre fra sin bok «Disippelrytmer». Han spør om et palmetre kan holde prekener? Ja, det opplevde han en sommer.»

Read More

Disippelrytmer 24: Mind the gap

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». «Det er et eller annet som gjør at den store katedralen hvert enkelt menneske er – med sin ånd, sjel og kropp – liksom ikke helt får plass inne i det litt stusslige kapellet som en menighet noen ganger kan oppleves å være», sier Vidar.

Read More

Disippelrytmer 23: Du er en katedral

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». «Det er et eller annet som gjør at den store katedralen hvert enkelt menneske er – med sin ånd, sjel og kropp – liksom ikke helt får plass inne i det litt stusslige kapellet som en menighet noen ganger kan oppleves å være», sier Vidar.

Read More

Disippelrytmer 22: Vismannen under treet

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». I denne podkasten snakker han om «Vismannen under treet», en skikkelse som er flink til å huske og flink til å bygge bro mellom det som har skjedd før og det som skjer i dag. Hvem er denne vismannen?

Read More

Disippelrytmer 21: Sammen rundt bålet, fortell den samme historien

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». I denne podkasten snakker han om det å være moderne nomader og å ha en «mobil tro». En mobil tro er ikke først og fremst rastløs, men den evner å skape nye steder og nye fellesskap for praktisering av tro, sier Vidar.

Read More

Disippelrytmer 20: Sammen rundt bålet, om gudstjenesten

pTropresten Vidar Mæland Bakke leser fra sin bok «Disippelrytmer». I denne podkasten snakker han om gudstjenesten og å erstatte uttrykket «what´s in it for me», med uttrykket «what´s in ME for you?»

Read More

Disippelrytmer 19: Sangen rundt bålet, når kroppen lukter ille

I dagens podkast fra pTropresten fortsetter Vidar Mæland Bakke å lese fra sin bok «Disippelrytmer». Hva kan Jesu fotvasking lære oss om fellesskap i smågrupper?

Read More

Disippelrytmer 18: Sammen rundt bålet deler vi brød og brensel.

Vidar Mæland Bakke les frå si eiga bok «Disippelrytmer» i denne serien. Det handlar om å finne den gode rytma i kristenlivet. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Disippelrytmer 17: Sammen rundt bålet – om småfellesskap

Vidar Mæland Bakke les frå si eiga bok «Disippelrytmer» i denne serien. Det handlar om å finne den gode rytma i kristenlivet. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Disippelrytmer 16: Ringfingerens rytmer

Vidar Mæland Bakke les frå si eiga bok «Disippelrytmer» i denne serien. Det handlar om å finne den gode rytma i kristenlivet. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Disippelrytmer 15: Tilbakeblikk på dagen

Vidar Mæland Bakke les frå si eiga bok «Disippelrytmer» i denne serien. Det handlar om å finne den gode rytma i kristenlivet. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More