Podcast: Samlivsskulen

Par om den vanskelige praten

I denne delen av samlivsskulen får vi eit innblikk i korleis ein terapitime kan sjå ut. Kva gjer vi når vanskelige følelser kjem opp? Korleis kan vi møte kvarandre på ein god måte når vi er så forskjellige?  Her møter du Astrid og Bernt Inge Berntsen i samtale med Egil Rise og Anne Birgitte Lillebø…

Read More

Generalløytnantens metode

Klageordningar har ført til at samfunnet har blitt betre. Vi treng respekt for forskjeller mot til å løfte problemer opp. Det gjeld også både i forsvaret – og i parforholdet. I dag får vi høyre om generalløytnantens metode i foreløbig siste del av samliv

Read More

Tillit og svik

Svik er åpent og bedrag er skjult – begge deler føler til forvitring. Vi må bestemme oss for å gjere den andre godt og reparere.
Forholdet går enten mot meir tillit eller forvitring. Målet er å bygge tillit og det handlar om å vere troverdig og transpa

Read More

Åpenhet for påvirkning

Ein egenskap er skummel å ha i eit parforhold. Det handlar om å ikkje vere åpen for påvirkning og møte følelsesuttrykk med nedmuntring. Det handlar altså om å ha åpenhet for påvirkning i dagens utgave av samlivsskulen. Det er nemlig veldig viktig i parfo

Read More

Hvordan leve med en avvisende partner

Målet er tillit og ro når ein skal samtale om vanskelige ting. Når den eine jaktar og den andre gøymer seg er det viktig med ritualer for kontakt og forsikringar om kva som framleis står fast. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise i

Read More

Kritikkens to kilder

Alle par er enten på vei til djupare tillit eller til forvitring meiner parterapeut Egil Rise. Å styrke tilliten handlar samlivet om – er du der for meg og er der plass for meg her. Kvifor ender vi likevel opp med kritikk?

Read More

Kjærlighet i klem og pine

Folk er veldig like når det dreg seg til og blir vanskelig i parforholdet. Velkommen om bord i den felles erfaringa kalla livet seier Egil Rise som her gir tips til kva ein kan gjere istedenfor kritikk,forsvar,forakt og avvsining.

Read More

Håp etter gullbryllupet

Det vil alltid kunne forbedre forholdet å vere ærlig og seie ting som det er. Det er tid for ny serie i samlivsskulen og Egil Rise tek oss med til terapirommet ilag med eit gullbrudepar.

Read More

Parallelle liv

Du må investere i forhold til partneren din heile livet. Ikkje vent til problem gå over – bygg det gode og ivareta den du er glad i. Bestem deg for å elske. Det seier Egil Rise, parterapeut til Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

Relasjonsforsikring

Vi fokuserer på det gode vi har og då erfarer vi livet meir positivt. Gjer dei små tinga kvar dag som fyller kjærlighetstanken og som gjer at ein er tryggare når det er trøbbel i forholdet.

Read More

Det er ikkje det som er problemet

Viss du vil ha eit godt forhold må du sette av eigne anledningar til å seie det gode med punktum, og ikkje komma. vi må vere «på» og opptatt av å elske, seier Egil Rise i denne utgåva av samlivsskulen på pTro

Read More

Når nokon er uroleg stoppar verda

I møte med dei ein er glad i må ein stoppe opp når nokon har urolige følelser. Ver tilstede og smitt den andre med eigen ro. Det seier Egil Rise, parterapeut som er med i samlivsskulen

Read More

Å sjå nokon

Du skal bruke augene som ein hund, seier Egil Rise i denne delen av samlivsskulen. Å bli sett med eit godt blikk gjer godt i heile kroppen!

Read More

Augene og kjærleiken

Ny sesong av samlivsskulen er klar – med konkrete tips i kvardagen. Idag handlar det om å lyfte augene og blikket og SJÅ
dem andre! Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 37: Bygg ei god hengebru!

Dei gode tinga mellom oss er det viktig å ta fram og bygge – spesielt også når ein skal ta opp ting; gjerne om ferien. Det er viktig å seie ting med nøytral stemme, seier parterapeuten Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 35: 320 kilo med sinne

320 kilo med sinne kan føles voldsomt – og det er ikkje sikkert det er den følelsen som ligg bak eingong. Det er viktig å prøve å sjå bak følelsesuttrykka. Oppgåva og målet med følelsane som kjem er det viktig å vere obs på, seier parterapeut Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 33: Følelser frå 1982

Det er som å balansere på line over Lysefjorden – det går ikkje om ein ikkje samarbeider, seier Egil Rise. Evne til å roe seg sjølv og den andre er viktige ferdigheter for å takle vanskeligheter i parforholdet. Øv deg på å vere sårbar i møte med den andre. Av og til reagerer vi nemlig med følelser frå 1982 og då må vi roe både oss sjølv og den andre.

Read More

Samlivsskulen del 32 : Tål følelsane

Mennesker er skapt til å elske og leve saman, seier Egil Rise i samlivsskulen i dag. Tål følelsane så kan mykje vere løyst seier han.

Read More

Samlivsskulen del 31: Følelser er viktig!

Om du skal klare å vende deg TIL og ikkje FRÅ den andre når vanskelige følelser oppstår, har det veldig mykje å seie korleis du handterar eigne følelsar. Vi innleier ein serie om følelser i samlivsskulen idag.

Read More

Samlivsskulen del 30: Ver raus!

Nokre er på livets seilas, andre slit i trange rom. Like barn leker best eller motsetninger tiltrekker kvarandre? Begge deler er sant, seier Egil Rise. Det gjeld å vere interessert og imøtekommande, vere rause med kvarandre og seie frå kva ein treng. Små ting gjort i kjærlighet er alltid ein god ide, seier parterapeuten Egil Rise.

Read More