Series: Samlivsskulen

Parallelle liv

Du må investere i forhold til partneren din heile livet. Ikkje vent til problem gå over – bygg det gode og ivareta den du er glad i. Bestem deg for å elske. Det seier Egil Rise, parterapeut til Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

Relasjonsforsikring

Vi fokuserer på det gode vi har og då erfarer vi livet meir positivt. Gjer dei små tinga kvar dag som fyller kjærlighetstanken og som gjer at ein er tryggare når det er trøbbel i forholdet.

Read More

Det er ikkje det som er problemet

Viss du vil ha eit godt forhold må du sette av eigne anledningar til å seie det gode med punktum, og ikkje komma. vi må vere «på» og opptatt av å elske, seier Egil Rise i denne utgåva av samlivsskulen på pTro

Read More

Når nokon er uroleg stoppar verda

I møte med dei ein er glad i må ein stoppe opp når nokon har urolige følelser. Ver tilstede og smitt den andre med eigen ro. Det seier Egil Rise, parterapeut som er med i samlivsskulen

Read More

Å sjå nokon

Du skal bruke augene som ein hund, seier Egil Rise i denne delen av samlivsskulen. Å bli sett med eit godt blikk gjer godt i heile kroppen!

Read More

Augene og kjærleiken

Ny sesong av samlivsskulen er klar – med konkrete tips i kvardagen. Idag handlar det om å lyfte augene og blikket og SJÅ
dem andre! Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med parterapeut Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 37: Bygg ei god hengebru!

Dei gode tinga mellom oss er det viktig å ta fram og bygge – spesielt også når ein skal ta opp ting; gjerne om ferien. Det er viktig å seie ting med nøytral stemme, seier parterapeuten Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 35: 320 kilo med sinne

320 kilo med sinne kan føles voldsomt – og det er ikkje sikkert det er den følelsen som ligg bak eingong. Det er viktig å prøve å sjå bak følelsesuttrykka. Oppgåva og målet med følelsane som kjem er det viktig å vere obs på, seier parterapeut Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 33: Følelser frå 1982

Det er som å balansere på line over Lysefjorden – det går ikkje om ein ikkje samarbeider, seier Egil Rise. Evne til å roe seg sjølv og den andre er viktige ferdigheter for å takle vanskeligheter i parforholdet. Øv deg på å vere sårbar i møte med den andre. Av og til reagerer vi nemlig med følelser frå 1982 og då må vi roe både oss sjølv og den andre.

Read More

Samlivsskulen del 32 : Tål følelsane

Mennesker er skapt til å elske og leve saman, seier Egil Rise i samlivsskulen i dag. Tål følelsane så kan mykje vere løyst seier han.

Read More

Samlivsskulen del 31: Følelser er viktig!

Om du skal klare å vende deg TIL og ikkje FRÅ den andre når vanskelige følelser oppstår, har det veldig mykje å seie korleis du handterar eigne følelsar. Vi innleier ein serie om følelser i samlivsskulen idag.

Read More

Samlivsskulen del 30: Ver raus!

Nokre er på livets seilas, andre slit i trange rom. Like barn leker best eller motsetninger tiltrekker kvarandre? Begge deler er sant, seier Egil Rise. Det gjeld å vere interessert og imøtekommande, vere rause med kvarandre og seie frå kva ein treng. Små ting gjort i kjærlighet er alltid ein god ide, seier parterapeuten Egil Rise.

Read More

Samlivsskulen del 25: Takknemlighet

Det handlar om takknemlighet i denne episoden av samlivsskulen. Tre takk til dagen har vi snakka om fleire gongar før i serien, no er det kanskje enno viktigare. Det er veldig lurt å takke, seier Egil Rise.

Read More

Dagens tips 1:

Egil Rise kjem med små tips til oss i denne tida om korleis vi skal forholde oss til kvarandre. Ikkje bli passiv, er hans råd!

Read More

Samlivsskulen del 24 Ritualer er viktig!

Bruk energien på å lage gode rutiner. Opp og stå, ut og gå – spis, spring og sov.
Ha gode planer for dagen og dette er ikkje sesongen for å tenke om det går eller ikkje..
Det er ikke båten som går ned sjølvom vi er i ei bølge.

Read More

Samlivsskulen del 23: Tjen kvarandre!

Vi kjem med draumar og forventningar til kvarandre inn i eit forhold og ekteskap. Vi har kvar si kasse med forventninger som ein tenkjer at den andre skal oppfylle. Blir det at den eine gir seg eller at vi deler 50-50? Egil Rise har eit anna forslag i dagens utgåve av Samlivsskulen.

Read More

Samlivsskulen del 22 Samfunn med tillit er gode samfunn

Forrige gong i samlivsskulen snakka vi om tillit. Det handla om å ta ting opp i beste meining og vite at ein alltid har eit valg korleis ein skal tolke. Tru at den andre vil oss vel. I dag er det ein litt spesiell episode som står for tur. Egil Rise tek for seg viktigheten av tillit i samfunnet i denne episoden av samlivsskulen på pTro.

Read More