Podcast: pTro-gjest

Steinar Villnes

Steinar Villnes har hatt sin arbeidsplass på havet i 46 år. Han har hatt et tøft liv både til lands og til sjøs. Men Steinar tror at Gud må ha holdt sin hånd over han hele livet, og det på grunn av moren som aldri ga opp å be for både han og familien. 

Read More

pTro-gjesten Markus Hægland

Den 26 år gamle musikeren Markus Hægland fortel i dag si sterke trushistorie om ein Gud som ønsker kontakt. 

Read More

pTro-gjesten: Ove Heradstveit

Faglig gjorde psykologspesialist Ove Heradstveit det godt, med doktorgrad, pris for årets forskningsartikkel, vinner av forsker Grand Prix i Bergen, og oppbygning av et godt besøkt nettsted om psykisk helse. Men privat kjentes det ikke like godt. For halvannet år siden startet det han kaller en oppvåkning. 

Read More

pTro-gjesten: Jostein Kirkenes

Muligheten til å jobbe på Evangeliesenteret fikk stor betydning både for livet og troen til Jostein Kirkenes.

Read More

pTro-gjesten: Fra okkultisme til Jesus

Anne Kari Solberg hadde en religiøs lengsel som ledet inn i det okkulte. For henne opplevdes overgangen til kristen tro som dramatisk.

Read More

pTro-gjesten Marte Sandanger

Marte Sandanger er interiørdesigner, og leder i Bergen Handicapforening. Hun er født med cerebral parese, som er en ganske synlig lidelse. Det har medført at hun noen ganger har følt seg som ufrivillig «offer» for overivrige kristne som kommer bort og vil be om helbredelse for henne.  Marte er nemlig ikke så opptatt av å…

Read More

pTro-gjesten: Marita Moltu

Den tidligere vara-ordføreren i Bergen forteller i om livet både som politiker og som pasient. 

Read More

pTro-gjest: Ingunn Sjøstrand Andersen

Kreftdiagnose og behandling er skremmende. Men for Ingunn Sjøstrand Andersen ble opplevelsen av det likevel helt annerledes enn hun hadde trodd.

Read More

pTro-gjesten: Elise Litleskare

Da Elise Litleskare var barn og tenåring, opplevde hun utenforskap og stygge kommentarer på skolen, som ledet til alvorlige spiseforstyrrelser. Men hun hadde også gode folk rundt seg, og foreldre som aldri gav opp å be for datteren. I denne podcasten forteller hun om veien ut igjen av angst og spiseforstyrrelser – og om engasjementet…

Read More

pTro-gjest: Øyvind Hansen

En spesiell hendelse tidlig i barndommen har hatt betydning for at Øyvind Hansen ble pastor i voksen alder. Den samme hendelsen fikk også indirekte betydning for at han har praktisert bønn for syke, selv om det føltes uvant i starten. 

Read More

pTro-gjest: Fikk uvanlig hjelp i sorgen

Ole Henry Halleraker opplevde alle foreldres mareritt da den 17 år gamle datteren Anne Kathrine mistet livet. I dag forteller han hvordan han og familien opplevde Guds hjelp midt i dette på en helt uvanlig måte.  Ole Henry Halleraker er lærer, pastor og rektor. Han er gift med Anne Marie, far til fire, og bestefar…

Read More

pTro-gjesten: Beate Husa

Beate Husa var helsebyråd i Bergen under pandemien, og du husker henne kanskje fra alvorlige pressekonferanser om smittesituasjon og nedstenging. I dag forteller hun om vegen fra ufør til yrkesaktiv, og om hvordan gudstroen kom fra hodet og ned i hjertet.

Read More

pTro-gjesten: Gud ble far

Gjennom oppveksten slet han med tapet av sin far, men Johnny Karlsen fant trøst og helbredelse i troen på Gud som far.

Read More

pTro-Gjest: Robert Solheim

Robert Solheim fikk god hjelp til å komme ut av rus, og lege indre sår. Men prosessen var så krevende at han beskriver de første to årene på evangeliesenteret som den tøffeste tiden i livet.

Read More

pTro-gjesten: Åshild Bjørkum Furukawa

I 1968 satte 24 år gamle Åshild Bjørkum seg på toget i Bergen, for å flytte til Japan som misjonær.

Read More

pTro gjesten Christoffer Songe

No skal du møte Christoffer Songe. Musikk- og kulturliv – og julekrybber er stikkord for han. Han har laga over 60 julekrybber. Heilt bevisst bruker han «værbitte» materiale som får ny verdighet når dei settes inn i ein ny samanheng.

Read More

pTro-gjesten: – Viktig med mentor

Det å ha noen å snakke med, noen som har tillatelse til å stille nærgående spørsmål, er viktig, ikke minst for kristne ledere. Det tror mangeårig pastor og forkynner Atle Yndesdal.

Read More

pTro-gjesten: Lars Dean

Han trodde ikke på Guds eksistens, inntil en kristen han tilfeldigvis møtte sa ting som sprengte grensene for Lars Dean sin virkelighetsforståelse.

Read More

pTro-gjest: Eivind Skjerven

Fotballdommer, bre-fører, NRK-profil, høgskolelærer, og Bibel-utdeler. Det er mange merkelapper som passer på Eivind Skjerven, en mann som likevel ikke er så lett å sette i bås.

Read More

– Villig til å ofre omdømmet

Han har tatt tydelige og tidvis kontroversielle standpunkter i offentligheten. For Truls Olufsen-Mehus fikk veien fra ateisme til gudstro også konsekvenser for samfunnsengasjementet.

Read More

pTro-gjesten: Jenny Ofrim Bruvik

Jenny Ofrim Bruvik mistet både mor og far i løpet av tenårstiden. Da ble tryggheten hun hadde funnet i troen ekstra viktig.

Read More

pTro-gjesten: Møtte Gud gjennom sorg

Hennes egne erfaringer gjennom tøffe tak gjorde at Elisabeth Mork kunne være til hjelp for andre senere.

Read More

pTro-gjesten: Trygg på farlige reiser

Per Ove Berg har et stort engasjement for misjon og bistand, også i krigsområder det kan vært farlig å besøke.

Read More

pTro-gjesten: Ut av berg-og-dal-banen

Olav Dyngelands uvanlig vendepunkt stoppet den ubehagelige berg-og-dal-baneturen livet hadde blitt på grunn av rus.

Read More

pTro-gjesten: Roland Utbult

Covid-19 var nær ved å ta livet hans, men Roland Utbult er i full gang igjen – takknemlig for livet. Hva er motoren i engasjementet hans?

Read More