Series: pTro-presten

Å kjenne Jesus – del 1

Spire 24: «Å kjenne Jesus – del 1»
Her får du del 1 av pTro-presten Vidar Mæland Bakkes betraktninger denne uka om Jesu egen definisjon på det evige liv og på det å være kristen. Underveis skal vi også innom noen av Vidars venner i Brasil. Til daglig er

Read More

Kleopas forteller

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har lurt på hvem de var disse to disiplene som vi møter på vei til Emmaus i Lukas-evangeliet kapittel 24. Den ene vet vi hette Kleopas. Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg inn i disse to disiplenes opplevelse av alt s

Read More

Å overleve(re) påsken

pTro-presten Vidar Mæland Bakke gir her noen praktiske tips til hvordan vi kan «overlevere» påskens budskap til neste generasjon der vi er i påsken. For påsketradisjon, betyr å «overlevere påsken». (Til daglig er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten –

Read More

Maria og Judas forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. Også disippelen Judas er tilstede. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve

Read More

Marta og Lasarus forteller

I Johannes-evangeliet kapittel 12 møter vi igjen søsknene Marta, Lasarus og Maria etter at Lasarus er blitt vekket opp fra de døde. Nå steller de i stand fest for Jesus. pTro-presten Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg litt inn i de ulike personene

Read More

I dette håpsordet forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om et ord som sniker seg inn i hans setninger ganske ofte. Er det bare et unødvendig fyllord, eller er det kanskje i seg selv et håpsord? Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes

Read More

Der ser du

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har vært noen dager på Pilegrimsgarden på Utstein. Der møtte han på ei kråke som spurte ham om hva han så. Det får du høre mer om i dagens Håpsord. Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Tilbake til Gud som far (del 2)

pTro-presten Vidar Mæland Bakke fortsetter i dag å snakke om det å komme tilbake til Gud som Far. Du trenger ikke å ha vært så langt borte fra ham for å trenge å ta den reisen. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Tilbake til Gud som far.

Vi er mange som i perioder kan oppleve at Gud blir som en arbeidsgiver enn som en far og venn. Det er tema for dagens «Håpsord» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Epilog- sangen om lyset

pTro-presten leser her siste avsnitt fra boka si «Disippelrytmer». Avsnittet heter «Epilog – Sangen om Lyset». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i bymenigheten Sandnes.

Read More

Å være til stede når han kommer

Finner Jesus noen hjemme når han banker på hos oss? pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer over dette i dagens «Spire». Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes

Read More

Innesperret lovsang

Også i dag deler pTro-presten Vidar Mæland Bakke tanker om fortellinga i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, der vi møter Paulus og Silas i et fengsel i Filippi. For Bakke har dette blitt en eksempelfortelling om hva bønn og lovsang egentlig er. Til dagli

Read More

Motivasjon i koronatid

I dette håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke snakker han om hvor vi henter motivasjon til å klare dagene, ett skritt om gangen. Han har latt seg inspirere av Paulus og Silas i fengselet i Filippi. Til daglig er Bakke prest i Bymenigheten – Sandne

Read More

Radikal takknemlighet

Hvordan har det seg at tonen i det siste verset i Salme 13 er så mye mer positiv enn tidligere i klagesalmen? Dette er tema for håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som leser fra sin bok «Gi mine øyne lys» . Til daglig er Vidar Mæland Bakke pres

Read More

Når livets mening forsvinner

«I dette håpsordet fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke, snakker han om dem i blant oss, kanskje deg, som er ufrivillig satt til side, og som kan tenke at det ikke er noen mening eller hensikt med livet lenger. Bibelen beskriver denne livsfølelsen». Til

Read More

Reisen hjem igjen

I kapittelet om «Hvile fra hverdagen» i sin bok «Disippelrytmer» har pTro-presten Vidar Mæland Bakke kommet til det siste avsnittet som handler om reisen hjem igjen til hverdagen etter et avbrekk. Han forteller om en sjelden opplevelse han en gang hadde

Read More

En skadeskutt fiende

Når Salmenes bok snakker om fiender, er det bare å forstå som en fysisk fiende, eller kan det også representere den indre fienden som for eksempel motløsheten kan være, spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette «håpsordet». Han leser fra sin bok «Gi mi

Read More

Reisen gjennom skyggelandet

«De fleste kristne sendes før eller siden ut på ufrivillige reiser», sier pTro-presten Vidar Mæalnd Bakke. Han leser fra sin bok «Disippelrytmer».

Read More

Å avfyre en nødrakett

: «La oss avlive myten om at selvmordstanker smitter. Tør du spørre, tør folk å svare», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke. Han leser fra sin bok «Gi mine øyne lys». Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten Sandnes

Read More

Et hvitt ark

Disippelrytmer: «Et hvitt ark, en pengeseddel og et ID-kort»

I sin lesing fra boka «Disippelrytmer», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om en reise til Egypt som ble en åndelig reise til inspirasjon for hans liv som disippel her hjemme.

Read More

Går det noen gang over?

«Skal det aldri gå over? Spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «håpsord», der han leser fra sin bok «Gi mine øyne lys».»

Read More

Guds taushet og fravær

«Er det en fordel ha en gudstro når depresjonens grublerier fyller tilværelsen?» spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette avsnittet fra boka hans «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket».

Read More

Så stille at vi hører

«Flere ganger i livet har jeg trengt å dra bort fra aktivitetenes sentrum for å møte Gud i stillheten», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette avsnittet fra boka hans «Disippelrytmer».

Read More

Med håpet som drivkraft

I serien Håpsord leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke fra sin bok, «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket». «Med håpet som drivkraft kan vi trassig tenne lys i mørket og velsigne våre omgivelser med handlinger båret av ustoppelig tro og radikal kjærli

Read More

Mørket som bakgrunn

I serien Håpsord leser pTro-presten Vidar Mæland Bakke fra sin bok, «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket». «Hva gjør mennesker som virkelig har «sett lyset, slik som hyrdene på marken», spør Vidar som til daglig er prest i Bymenigheten i Sandnes.

Read More