Series: pTro-presten

David og Goliat i et livsfaseperspektiv

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han latt seg inspirere av konfirmasjonene han har vært med i den siste måneden, både som konfirmantprest og fadder til to konfirmanter. Hva kan fortellinga om David og Goliat bety i et livsfasepersp

Read More

Alle steder og alle tider

Kristi Himmelfart er den dagen da disiplene så Jesus forsvinne gjennom Kairos-vinduet og inn i det evige, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som i dagens episode i serien «Kairostider» tillater seg å dele noen ganske så høytflyvende tanker, siden det t

Read More

Hvordan har du det med Gud?

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke forteller han om en ny bok han har vært med på som har kommet ut nylig på Luther forlag. Boka heter «Påkoblet. Enkelt og overkommelig andaktsliv». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en

Read More

Ode til frihet

ONSDAGS-«SPIRE»: «Ode til frihet»

I dagens «spire» uttrykker pTro-presten Vidar Mæland Bakke sin takknemlighet over årets feiring av 17. mai med det han kaller en «enkel ode til frihet». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandne

Read More

Djevelens mulighetsrom

Kan djevelen også være en aktør i våre kairostider? spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire». Han går på leting etter svar både i antikkens greske litteratur, i Lukas-evangeliet og hos en av det forrige århundrets store teologer, Paul Tillic

Read More

Alt har sin tid

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler det om Forkynnerens ord: «Alt har sin tid». Hva har disse orda med krigen i Ukraina å gjøre, og har den betydningsfulle teologen Paul Tillich noe å bidra med i en serie om Kairostider? Til dagli

Read More

Kleopas sitt kairosøyeblikk del 2

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har fundert litt på hvem denne Kleopas var som Jesus møtte på vei til Emmaus. I to podkaster forsøker han å leve seg inn i Kleopas sitt store kairos-øyeblikk. Her kommer andre del. Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Read More

Kleopas sitt kairosøyeblikk

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har fundert litt på hvem denne Kleopas var som Jesus møtte på vei til Emmaus. I to podkaster forsøker han å leve seg inn i Kleopas sitt store kairos-øyeblikk. Her kommer første del. Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Read More

Et credo for kairos

Spire 102: Et credo for kairos

Etter å ha holdt på med sin serie om Kairostider siden jul her på pTro, gjør pTro-presten Vidar Mæland Bakke en liten oppsummering i dag, i form av det han kaller et credo for kairos Til daglig er Vidar prest og daglig l

Read More

Korsets Kairos

Hvem var han egentlig, denne Simon fra Kyréne som tilsynelatende tilfeldig fikk en rolle i påskedramaet i Jerusalem?
I to podkastepisoder forsøker pTro-presten Vidar Mæland Bakke å utforske korsets gåte gjennom Simon fra Kyrénes øyne. Her får du del 2.

Read More

Kyrénerens kairos

Hvem var han egentlig, denne Simon fra Kyréne som tilsynelatende tilfeldig fikk en rolle i påskedramaet i Jerusalem?
I to podkastepisoder forsøker pTro-presten Vidar Mæland Bakke å utforske korsets gåte gjennom Simon fra Kyrénes øyne. Her får du del 1.

Read More

Kairos koster

Etter å ha snakket om tidebønn og hviledag som gode rammer for kairostid, minner pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om motstanden som vi må regne med når vi søker kvalitet og dybde i det kristne livet. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymeni

Read More

Tidebønnens 4 s-er

Kan vi mennesker legge til rette for et «kairosøyeblikk», spør Ptro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire», der han fortsetter å snakke om «tidebønn»? Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Når klokkene kaller til bønn

Spire 96: Når klokkene kaller til bønn
Ordet «klokke» har sin opprinnelse hos irske munker på 400-tallet, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandne

Read More

Tidebønn

I dag vil jeg dele med dere min tidebønn i den aller mest konsentrerte og enkle form jeg vet om, sier pTro-presten i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Salme 31 – en salme i krig

Salme 31 handler om våre tider, men dette er ikke tenkt som vakker livsfilosofi, et glass vin man nipper til i avslappet selskap, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er til daglig prest og daglig leder i Bym

Read More

Kristen tro i en tid med krig

-Når livet settes på spissen, har vi sterke og gode verdier i vår kristne tro å løfte fram, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som reflekterer over den siste ukas dramatiske hendelser.

Read More

Levd liv ved Betesda

For sin egen del ga mannen opp håpet for lenge siden, og ligger der bare av gammel vane, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke når han i dag tar oss med til Betesda i sin serie om Kairostider. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten –

Read More

Skjebnetro eller framtidshåp?

Den som bare lever «i nuet» og har blikket vendt mot en kjent fortid, taper av synet mulighetsrommet for forandring og utvikling, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Vidar er til daglig prest og daglig leder i Bym

Read More

Neste sommer

En av sommer-låtene som får pTro-presten Vidar Mæland Bakke i god stemning er Lars Lillo-Stenbergs «Neste sommer». Hva forteller den oss om syklisk tidsforståelse, spør Vidar i sin serie «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenighe

Read More

Der tiden danser på en line

I dagens podkast i serien «Kairostider», tar pTro-presten Vidar Mæland Bakke på seg sosialantropologiske briller og spør seg hva en lineær tidsforståelse betyr. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Madagaskartid

I dag tar pTro-presten Vidar Mæland Bakke oss med en tur til øya der han ble født, Madagaskar. Hvordan tenker de om tid der? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Hver dag har nok

Lever du bekymringsløst i nuet og tar ting litt som de kommer – eller bekymrer du deg for morgendagen og har alt for mye å gjøre? Dette spørsmålet stiller pTro-presten Vidar Mæland Bakke oss i dagens podkast i hans serie «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet…

Read More

Tid er penger

I pTro-presten Vidar Mæland Bakkes serie «Kairostider», er han i dag framme ved vår mer moderne tidsforståelse, og spør seg om vi kristne har hatt noen innflytelse på den? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet

Read More

Når evigheten kysser tiden

I dagens podkast fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke i hans serie «Kairostider», fortsetter han å snakke om hvem som har makt over tiden og kalenderen vår. Gjør søndagen og de kristne høytidsdagene noen forskjell? Til daglig er Vidar prest og daglig leder

Read More