Series: Odd i Krånå

Dårleg kompaniskap

-Ein kan koma inn i kompaniskap som ikkje er godt, seier Odd Dubland i denne drøsen. Kunstnaren og forkynnaren tar oss med til Salmenes bok kapittel 1.

Read More

Stod vakt ved kongeleg gravferd

Mandag 19. september var det gravferd for Dronning Elisabeth 2. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland hugsar tilbake til då han stod vakt ved kongeleg gravferd i Norge i 1957.

Read More

Salmetankar etter sangmøte

Etter eit sangmøte med gamle salmetekstar har kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjort seg nokre tankar. Han tar her fram tre salmediktarar.

Read More

Kven er «ein ekte israelitt»?

I Bibelen finn me uttrykket «ein ekte israelitt, ein som er utan svik». Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar.

Read More

Lønnkammeret ved plenklipparen

-Dette lønnkammeret kan du gå inn i kor du er, sjølv om du går med plenklipparen, seier kunstnar og forkynnar Odd Dubland. Han har gjort seg nokre tankar om bønn etter besøk i ulike kyrkjebygg.

Read More

Engel og anger

-Eg har ein engel som har fulgt med gjennom heile livet, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Å bli stor i stort arbeid

-Det som er farleg for oss er hvis me blir store og ikkje treng Guds hjelp, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han snakkar om å bli store i oss sjølve, i eit stort og omfattande misjonsarbeid.

Read More

-Ord å kjenna seg igjen i

– Det er ord å kjenna seg igjen i, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar fram ein tekst av predikanten og forfattaren Simon Duun.

Read More

Den lamme kom ned frå taket

Det var fullt hus og vanskeleg å komma inn. Kva gjorde karane? Dei braut opp taket. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tek oss med til denne historien i Lukasevangeliet kapittel 5.

Read More

Guten som kom til kort med sparebøssa

Du får historien om den traktorkjørande guten som kom til kort med si eiga sparebøssa når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar opp temaet forsoning.

Read More

– Han snakka mykje, men var ingen hardhaus

-Den me lærar mest å kjenna av Jesus sine læresveinar er Peter, seier kunstnaren og predikanten Odd Dubland. Han fortel meir om læresveinane, og særleg historien om Peter.

Read More

-Alt skal bli nytt

Framtidshåp er tema hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland denne gongen. -Alt skal bli nytt,seier han og tar oss med til Romarbrevet kap 8 og til salmen «Ja, engang mine øyne» av biskop Karl Marthinussen.

Read More

Preika som blei lagt vekk

-Lønnar det seg å vera ein kristen? Den unge forkynnaren Odd Dubland hadde førebudd tema for eit bedehusmøte i Ryfylke. Etter møtet blei preika lagt vekk.

Read More

Disiplar i villreie

-Disiplane hadde satsa alt på Jesus og forsto ikkje kva som skjedde då han døde, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

– Ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus

-Eg opplevde det som ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus som 15 åring, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.
Han snakkar her om det å vedkjenna kristen tru.

Read More

Historiar om gjestfridom

I dagar der mennesker må flykte frå krig tar kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fram historiar om gjestfridom. Blant anna då han som 19 åring var i FN-tenesta og kom til ein storby i Egypt.

Read More

-Ein veg å gå med det vonde

-Der er ein veg å gå med det vonde, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland i dagar som er prega av krig og ufred i vår verdensdel. Han tar oss også med til barneår under siste del av 2. verdenskrig.

Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Kristen livsstil

Ein kristen livsstil er tema i denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Slavehandlaren som møtte Guds nåde

John Newton dreiv med frakting av slavar, men han møtte Guds nåde og skreiv ein av dei meste kjent salmane me har. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel meir om forfattaren, sangen og nåden.

Read More

Generalen som blei helbreda

Ein syrisk general lei av ein alvorleg sjukdom. Men ei ung bortført jenta frå Israel viste veg. Denne historien frå Bibelen si 2. Kongebok kapittel 5 er tema hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Kva kan sangen bety?

Kva kan den kristne sangen bety? Sangaren, forkynnaren og kunstnaren Odd Dubland snakkar litt om det og tar fram ein forfattar som har skreve ein av våre aller mest kjente kristne sangar.

Read More

Lang ferd til fots for salmediktar

Det blei ei lang ferd til fots for den komande salmediktaren. Kunstnar og forkynnar Odd Dubland tar oss med til Magnus Brostrup Landstad sine gutedagar.

Read More

– Eg kan ikkje rekna meg for kristen lenger

– Eg kan ikkje rekna med for kristen lenger, svarte han. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar etter ein prat med ein mann han møtte i ungdomstida.

Read More

Den runde kyrkja i Alpene

Ei rundforma kyrkja i Alpene har ei utsmykking som talar sitt tydelege språk. Det er utgangspunkt for nok ein drøs med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Kva står igjen etter oss?

Kva står igjen etter oss når livet her på jord er slutt? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar om sin far etter ei vandring i Vigelandsparken.

Read More