Series: Odd i Krånå

Martin Luther, vaksinering og religiøst hovmod

Kyrkjefaderen Martin Luther, koronavaksinering og religiøst hovmod. Det er stikkord i denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Ein stillfarande kar på fengselsbesøk

Han er blant dei mindre kjente navna i historien og han hadde ei viktig teneste, blant anna med fengselsbesøk. Kunstmålaren og predikanten Odd Dubland fortel om ein mann med det noko uvanlege navnet Onesiforos.

Read More

-Sjå på dei som Jesus valde seg ut

-Er du blant dei som tenkjer at eg passar ikkje inn å vera ein kristen? Då skal du sjå på dei som Jesus valde seg ut, seier Odd Dubland. I denne drøsen snakkar han om Jesus sine læresveinar.

Read More

Den lamme kom gjennom taket

Dei måtte først fjerna takstein, så fira dei ein lamm mann gjennom takopninga. Denne soga frå Lukasevangeliet er tema i mandagspraten med kunstnar og forkynnar Odd Dubland.

Read More

Ikkje berre makt til å helbreda

-Jesus viste at han har makt, ikkje berre til å helbreda, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Men kva meir?

Read More

Sangen på jorda og i himmelen

Det handlar om sang på jorda og sang i himmelen når med denne gongen er på besøk hjå kunstnaren og forkynnar Odd Dubland.

Read More

Kongen som gløymde det viktigaste

Kong David heldt folketeljing, men gløymde det viktigaste. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel denne historien.

Read More

Mannen som nesten overtalte kongen

I denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel han historien om mannen som nesten overtalte kongen.

Read More

Ein far som ventar

Det handlar om ein far som ventar på sonen sin når me igjen besøker kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

– Vanskelege ord frå Jesus

Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar fram det som kan opplevast som vanskelege ord frå Jesus. Han stansar i eit avsnitt i Matteusevangeliet kapittel 16 der me høyrer om å mista og berga livet.

Read More

-Dei to viktigaste personane i livet

Det handlar om to viktige personar i våre liv når me er innom hjå han Odd i Krånå denne gongen. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til mor og far.

Read More

Draumen om ein stige til himmelen

Jakob drøymde om ein stige som gjekk opp til himmelen. Denne historien frå 1. Mosebok kapittel 28 er utgangspunkt for denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Rikdom, men ikkje i kroner

Rikdom, men ikkje i kroner og materielle ting. Det er stikkord for denne podcasten med han Odd i Krånå. Mandag 31. mai hadde pTro`s Inge Kallestad nok ein prat med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Predikanten som havna i fengsel

Han var lekpredikanten og næringslivsgründaren som havna i fengsel for sin virksomhet. Dette året er 250 år sidan Hans Nielsen Hauge blei fødd. Og denne mannen i norgeshistorien interessarar også kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Her får du første de

Read More

Dikt frå guttedagar og kunstnarliv

Du får eigenskrevne dikt frå guttedagar på Jæren og kunstnarliv frå han Odd i Krånå. Inge Kallestad har ringt opp til kunstnaren og predikanten Odd Dubland

Read More

Grevinna og salmediktaren som døde i meslingepidemi

Den tyske grevinna Elisabeth Ludämilia er kjent som kunstnar og diktar av over 200 salmar. Sjølv døde ho tidleg i 30 åra i ein meslingepidemi.
Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til 1600-talet.

Read More

– Han har både sol og skuggar med

-Han har både sol og skuggar med i diktninga, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland om sangforfattaren Jens Marius Giverholt.

Read More

Ein salme om ein ubeden gjest

Diktaren Hans Adolf Brorson skreiv salme ut frå historien om ein ubeden gjest som kom innom der Jesus var på besøk.
Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til Lukas evangeliet kapittel 7 og til salmeskatten.

Read More

Bibelbok utan Guds navn

I Bibelen finn me ei bok der Guds navn ikkje blir nemnt, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar oss med til Esters bok i Det gamle testamentet.

Read More

-Sangar som har komme i bakevja

-Eg har tenkt ein del på sangane som har komme i bakevja, seier kunstnar og forkynnar Odd Dubland. I dag tar han fram ein mindre kjent salmetekst av diktaren og presten Magnus Brostrup Landstad.

Read More

Rop om hjelp gjennom sangvers

Ei naud og eit rop om hjelp gjennom nokre sangvers. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har leita fram ein tekst frå den kristne sang- og salmeskatten.

Read More

Heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden

Det blei både heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden for vesle Odd som vaks opp under krigen. Men han hugsar også alvorlege og triste hendingar som ramma lokalmiljøet. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland delar minner frå 1940-talet på Jæren.

Read More

Overraskande tale til ein 16 åring

Du blir kanskje overraska når du høyrer kva 16-åring som kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland held tale til. Inge Kallestad har årets første drøs med han Odd i Krånå.

Read More

Med opphavet til skaparverket i armane

Han stod der med opphavet til alt Guds skaparverk i armane sine. Me skal høyra om den eldre mannen Simeon og fleire til. Kunstnar og forkynnar Odd Dubland fortel om vitner til Jesu fødsel.

Read More

Kongen frykta ein rival

Det handlar om ein konge og hans rival når me skal på besøk til kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More