Podcast: Odd i Krånå

Treng me formaning?

I Bibelen kan me lesa formaningar til dei kristne. Treng me formaningar? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjer seg nokre tankar.

Read More

Det som står igjen

Kva er det som står igjen etter oss mennesker? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ei kunstnerisk og historisk vandring.

Read More

-Det som ikkje finst i vår hjerne

-Det er noko som ikkje finst naturleg i vår hjerne og som kjem utanifrå heilt uventa, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Kva dette handlar om får du vita når han «Odd i Krånå» stansar for hjernen.

Read More

Råd til 16 åringen Odd

For nokre år sidan held forkynnaren Odd Dubland ein tale på ein nyttårsfest for ungdom. Det blei ein tale til seg sjølv som 16 åring.

Read More

Visdom frå barndomsbekken

Det blir visdomsord etter eit barndomsminne når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ein bekk heime på Varhaug.

Read More

Dei to som venta

Då Maria og Josef tok med seg Jesusbarnet til tempelet møtte dei to som venta på Frelsaren. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel meir om dette møtet.

Read More

Vise menn på veg

Nokre vise menn frå Austerland gav seg i veg for å finna «jødekongen som no er fødd». Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjer seg nokre tankar om denne reisa.

Read More

-Ver god mot di gravide dotter

-Ver så god du kan mot di gravide dotter og barnet som kjem, seier Odd Dubland. Han snakkar om å tenkja rett og tar oss til bibelsoga om Josef og hans gravide forlovede Maria.

Read More

Songen sparte livet til soldaten

Soldaten song, fienden høyrde songen og senka geværet. Denne historien frå den amerikanske borgarkrigen om songen av Charles Wesley tar Odd Dubland fram.

Read More

Hovmodstankar og «ein torn i kjøtet»

-Hovmod er noko av det farlegaste som fins, seier Odd Dubland. Det handlar om freistinga til å bli hovmodig og apostelen Paulus sin historie om «tornen i kjøtet» i det andre Korintarbrevet kapittel 12.

Read More

Hanna si puslete bøn

-Når Hanna ba såg det veldig puslete ut, men Gud høyrde hennar bøn. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til ein bibelhistorie i 1. Samuelsbok kapittel 1.

Read More

Gjetarguten som blei rikskjendis

Han var gjetarguten som blei rikskjendis. Han var kongen som misbruka si makt og ba om nåde. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til den usminka historien om Israels Kong David.

Read More

Han som gav alt

– Han som hadde alt, gav alt, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Kven har snakkar om får du vita når han tar oss med til ord frå Lukas evangeliet kapittel 9.

Read More

Ord i ei usikker verd

Kor skal me gå med det usikre me opplever i vår tid? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ein stormfull tur på sjøen for Jesus og hans læresveinar.

Read More

-Han gjorde krav på så mykje

-Det spesielle med Jesus frå Nasaret er at han gjorde krav på så mykje om kven han er, seier Odd Dubland. Han tar oss med til bibelhistoriar frå Jesus sitt liv her på jord.

Read More

Dårleg kompaniskap

-Ein kan koma inn i kompaniskap som ikkje er godt, seier Odd Dubland i denne drøsen. Kunstnaren og forkynnaren tar oss med til Salmenes bok kapittel 1.

Read More

Stod vakt ved kongeleg gravferd

Mandag 19. september var det gravferd for Dronning Elisabeth 2. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland hugsar tilbake til då han stod vakt ved kongeleg gravferd i Norge i 1957.

Read More

Salmetankar etter sangmøte

Etter eit sangmøte med gamle salmetekstar har kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjort seg nokre tankar. Han tar her fram tre salmediktarar.

Read More

Kven er «ein ekte israelitt»?

I Bibelen finn me uttrykket «ein ekte israelitt, ein som er utan svik». Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar.

Read More

Lønnkammeret ved plenklipparen

-Dette lønnkammeret kan du gå inn i kor du er, sjølv om du går med plenklipparen, seier kunstnar og forkynnar Odd Dubland. Han har gjort seg nokre tankar om bønn etter besøk i ulike kyrkjebygg.

Read More

Engel og anger

-Eg har ein engel som har fulgt med gjennom heile livet, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Å bli stor i stort arbeid

-Det som er farleg for oss er hvis me blir store og ikkje treng Guds hjelp, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han snakkar om å bli store i oss sjølve, i eit stort og omfattande misjonsarbeid.

Read More

-Ord å kjenna seg igjen i

– Det er ord å kjenna seg igjen i, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar fram ein tekst av predikanten og forfattaren Simon Duun.

Read More

Den lamme kom ned frå taket

Det var fullt hus og vanskeleg å komma inn. Kva gjorde karane? Dei braut opp taket. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tek oss med til denne historien i Lukasevangeliet kapittel 5.

Read More

Guten som kom til kort med sparebøssa

Du får historien om den traktorkjørande guten som kom til kort med si eiga sparebøssa når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar opp temaet forsoning.

Read More