Podcast: Odd i Krånå

Det foranderlege og det urokkelege

Du får gamle historiar om liv som på kort tid endra seg, og ord om det eine urokkelege. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar utgangspunkt i ord frå det første kapittelet i Forkynnaren si bok i Bibelen.  Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Æra far og mor

Historie om fjøsstell i farne tider og ord om å æra sine foreldre. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til barndomsår på Jæren. Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Ord om å elska fiendane

Ord frå Jesus om å elska fiendane og velsigna dei som forbannar vil kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland stansa for når han stoppar i Bergpreika i Matteusevangeliet kapittel 5, vers 38-48. 

Read More

Orda frå fiskaren

Ein gong sa fiskaren Simon til Jesus: «På ditt ord, Herre». Kva meinte han med desse orda? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tek oss med historien om Simon, seinare kjent som læresveinen Peter, sin prat med Jesus i ein båt. Du finn den i Lukasevangeliet kapittel 5. 

Read More

Apostel med torn i kjøtet

Kvifor skriv apostelen Paulus om at han hadde ein «torn i kjøtet»? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til bibelhistorien frå 2.Korintarbrev kapittel 12. 

Read More

Mannen med empati

-Han var ein mann med empati, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han fortel meir om Timoteus, ein venn og medarbeidar av apostelen Paulus. 

Read More

Universet og ord frå Kong David

Du får tankar om universet og ord frå Kong David i Salmenes bok når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland er med oss i første drøsen etter sommarpausen.  Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Tenåringen og den svære kjempa

Tenåringen David sin kamp mot kjempa Goliat er tema i denne praten med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Det blir også nokre diktlinjer frå venterommet.  Programleiar: Inge Kallestad 

Read More

Kva kan songen bety?

Det blir  både ord om songen sin betydning og nokre songvers i denne praten med kunstnaren, forkynnaren og sangaren Odd Dubland. Programleiar: Inge Kallestad

Read More

-Ein formidabel motstandar

-Me står i ein åndskamp med ein formidabel motstandar, som vil øydeleggja gudsforholdet vårt. Kven er då vår konge? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til Efesarbrevet kapittel 6 i Bibelen. Innslaget er eit gjenhøyr frå 2015.  Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Kvinna som bar på ei stor sorg

Hanna bar på ei stor sorg. Historien finn du i 1. Samuelsbok kapittel 1 i Bibelen. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel.  Programleiar: Inge Kallestad

Read More

-Eit sant menneske

-Jesus var eit sant menneske, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar oss med til bibelhistorie frå Johannesevangeliet kapittel 4 og Hebrearbrevet 4, vers 15. 

Read More

Tru og tvil i Bibelen

Bibelen snakkar om tru, men også om tvil. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar fram ein slik historie i forbindelse  med Kristi himmelfart. Me skal til Matteusevangeliet kapittel 28.  Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Kom Jesus for alle mennesker?

Er budskapet om Jesus for alle mennesker? Spørsmålet dukka opp blant dei første kristne. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med tilbake i historien.   Programleiar: Inge Kallestad  

Read More

Kva styrer våre liv?

Kva er det som styrer våre liv, spør kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han tar oss med til bibelhistorien om Pontius Pilatus. 

Read More

Gildt gjensyn på Zoom

Ein 65 år gammal historie blei eit triveleg gjensyn på Zoom. Og ein sang som sette kursen vestover kom i retur. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel om eit par gilde opplevingar seinare tid.  

Read More

Langtidssjuk fekk spørsmål om å bli frisk

Mannen hadde vore sjuk i 38 år og fekk spørsmål om han ville bli frisk. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ein historie frå Johannesevangeliet kapittel 5. 

Read More

Gamal kyrkjegard og stort håp

Den gamle kyrkjegarden ved Jærhavet og det store håpet i den kristne trua. Det skal me stansa for hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Treng me formaning?

I Bibelen kan me lesa formaningar til dei kristne. Treng me formaningar? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjer seg nokre tankar.

Read More

Det som står igjen

Kva er det som står igjen etter oss mennesker? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ei kunstnerisk og historisk vandring.

Read More

-Det som ikkje finst i vår hjerne

-Det er noko som ikkje finst naturleg i vår hjerne og som kjem utanifrå heilt uventa, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Kva dette handlar om får du vita når han «Odd i Krånå» stansar for hjernen.

Read More

Råd til 16 åringen Odd

For nokre år sidan held forkynnaren Odd Dubland ein tale på ein nyttårsfest for ungdom. Det blei ein tale til seg sjølv som 16 åring.

Read More

Visdom frå barndomsbekken

Det blir visdomsord etter eit barndomsminne når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ein bekk heime på Varhaug.

Read More

Dei to som venta

Då Maria og Josef tok med seg Jesusbarnet til tempelet møtte dei to som venta på Frelsaren. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel meir om dette møtet.

Read More

Vise menn på veg

Nokre vise menn frå Austerland gav seg i veg for å finna «jødekongen som no er fødd». Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland gjer seg nokre tankar om denne reisa.

Read More