Series: Odd i Krånå

Guten som kom til kort med sparebøssa

Du får historien om den traktorkjørande guten som kom til kort med si eiga sparebøssa når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar opp temaet forsoning.

Read More

– Han snakka mykje, men var ingen hardhaus

-Den me lærar mest å kjenna av Jesus sine læresveinar er Peter, seier kunstnaren og predikanten Odd Dubland. Han fortel meir om læresveinane, og særleg historien om Peter.

Read More

-Alt skal bli nytt

Framtidshåp er tema hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland denne gongen. -Alt skal bli nytt,seier han og tar oss med til Romarbrevet kap 8 og til salmen «Ja, engang mine øyne» av biskop Karl Marthinussen.

Read More

Preika som blei lagt vekk

-Lønnar det seg å vera ein kristen? Den unge forkynnaren Odd Dubland hadde førebudd tema for eit bedehusmøte i Ryfylke. Etter møtet blei preika lagt vekk.

Read More

Disiplar i villreie

-Disiplane hadde satsa alt på Jesus og forsto ikkje kva som skjedde då han døde, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

– Ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus

-Eg opplevde det som ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus som 15 åring, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.
Han snakkar her om det å vedkjenna kristen tru.

Read More

Historiar om gjestfridom

I dagar der mennesker må flykte frå krig tar kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fram historiar om gjestfridom. Blant anna då han som 19 åring var i FN-tenesta og kom til ein storby i Egypt.

Read More

-Ein veg å gå med det vonde

-Der er ein veg å gå med det vonde, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland i dagar som er prega av krig og ufred i vår verdensdel. Han tar oss også med til barneår under siste del av 2. verdenskrig.

Programleiar: Inge Kallestad

Read More

Kristen livsstil

Ein kristen livsstil er tema i denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Slavehandlaren som møtte Guds nåde

John Newton dreiv med frakting av slavar, men han møtte Guds nåde og skreiv ein av dei meste kjent salmane me har. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel meir om forfattaren, sangen og nåden.

Read More

Generalen som blei helbreda

Ein syrisk general lei av ein alvorleg sjukdom. Men ei ung bortført jenta frå Israel viste veg. Denne historien frå Bibelen si 2. Kongebok kapittel 5 er tema hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Kva kan sangen bety?

Kva kan den kristne sangen bety? Sangaren, forkynnaren og kunstnaren Odd Dubland snakkar litt om det og tar fram ein forfattar som har skreve ein av våre aller mest kjente kristne sangar.

Read More

Lang ferd til fots for salmediktar

Det blei ei lang ferd til fots for den komande salmediktaren. Kunstnar og forkynnar Odd Dubland tar oss med til Magnus Brostrup Landstad sine gutedagar.

Read More

– Eg kan ikkje rekna meg for kristen lenger

– Eg kan ikkje rekna med for kristen lenger, svarte han. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar etter ein prat med ein mann han møtte i ungdomstida.

Read More

Den runde kyrkja i Alpene

Ei rundforma kyrkja i Alpene har ei utsmykking som talar sitt tydelege språk. Det er utgangspunkt for nok ein drøs med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Kva står igjen etter oss?

Kva står igjen etter oss når livet her på jord er slutt? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar om sin far etter ei vandring i Vigelandsparken.

Read More

Menn som venta

Dei levde til ulike tider og hadde minst ein ting felles: Dei venta. Men kva venta dei på? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel om desse to mennene som me møter i ulike delar av bibelsoga.

Read More

1700 år med julesongar

Det blir eit streif innom julesongar som har komme til i ein periode på nærare 1700 år, når me nok ein gong er innom hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Ein uvanleg fjelltur

Det blei ein noko uvanleg tur til fjells for Jesus og tre av læresveinane. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss inn i denne historien.

Read More

Songen som blei skreven i fengselscella på julekvelden

Predikanten og næringslivsgründaren Hans Nielsen Hauge skreiv song frå arresten på julekvelden. Ein annan songtekst var med og sette kurs for livet hans. Odd Dubland har gjort seg nokre tankar når det er 250 år sidan Hauge blei fødd.

Read More

Kva ba dei om?

-To menn gjekk opp til templet for å be, skriv evangelisten Lukas. Kven var desse to og kva ba dei om? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland har gjort seg nokre tankar.

Read More

Martin Luther, vaksinering og religiøst hovmod

Kyrkjefaderen Martin Luther, koronavaksinering og religiøst hovmod. Det er stikkord i denne drøsen med kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.

Read More

Ein stillfarande kar på fengselsbesøk

Han er blant dei mindre kjente navna i historien og han hadde ei viktig teneste, blant anna med fengselsbesøk. Kunstmålaren og predikanten Odd Dubland fortel om ein mann med det noko uvanlege navnet Onesiforos.

Read More

-Sjå på dei som Jesus valde seg ut

-Er du blant dei som tenkjer at eg passar ikkje inn å vera ein kristen? Då skal du sjå på dei som Jesus valde seg ut, seier Odd Dubland. I denne drøsen snakkar han om Jesus sine læresveinar.

Read More

Den lamme kom gjennom taket

Dei måtte først fjerna takstein, så fira dei ein lamm mann gjennom takopninga. Denne soga frå Lukasevangeliet er tema i mandagspraten med kunstnar og forkynnar Odd Dubland.

Read More