Podcast: Markus

733 Bibelguiden – Markus del 21 Kap 14,1-21

Sammensvergelse mot Jesus. Jesus salves i Betania. Jesus og disiplene samles til påskemåltid.

Read More

724 Bibelguiden – Markus del 12 Kap 8,22-9,1

Jesus helbreder en blind. Peter bekjenner Jesus som Messias. Jesus taler om sin død og om hva det betyr å følge ham.

Read More

723 Bibelguiden – Markus del 11 Kap 7,24-8,21

Jesus møter kvinnen i Fønikia, helbreder en døvstum, metter 4000 og advarer mot farlig lære.

Read More

718 Bibelguiden – Markus del 6 Kap 4,1-34

Jesus taler i lignelser. Lignelsen om såmannen, om oljelampen, såkornet og sennepsfrøet.

Read More