Podcast: Livsmestring

Fornya sinn – forvandla liv

Ver nøye med korleis du tenkjer, for livet ditt formes av tankane. Slik står det i ein bibeloversettelse av Ordsp 4,23. Det ER ikkej ubetydelig kva vi tenkjer. Vi kan fornye sinnet vårt, seier sjelesørger og underviser Kjell Aanensen. Han samtalar med ann

Read More

Vanlige skadedyr i tankene

Der er mange skadedyr i tankelivet som plagar oss i kvardagen. Det handlar om ødeleggende og usanne tanker om oss sjølv eller andre. Det er viktig å følge med på tankane våre, og øve oss i å forholde oss til virkeligheten også når den ikkje er som vi skul

Read More

Sunt selvbilde

Selvbilde er det indre mentale bildet som du har av deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Det vi tenker om oss selv har veldig stor betydning og det påviker alle sider av livet ditt. Heldigvis er det noe å gjøre med et dårlig selvbilde. Det sier Kjell

Read More

Sett sunne grenser

Oppdag dine usynlege grenser og gjer dei synlege og hørbare for folk rundt deg. Det er viktig å kunne seie nei og setje grenser, elles kan vi ikkje fylgje vår eigen samvittighet og overbevisning. I serien livsmestring møter du Kjell Aanensen som samtalar

Read More

La oss heller oppmuntre hverandre

Der er mykje som nedmuntrer oss, seier Kjell Aanensen i serien Livsmestring. Det er viktig at vi fokuserer på å oppmuntre hverandre og som menneske treng vi ei daglig dose med oppmuntring, seier Kjell. Og Bibelen seier det slik: La oss heller oppmuntre hv

Read More

Si sannheten i kjærlighet

Skal vi svare ærlig eller kjærlig? Det beste er å klare å kombinere dei to – og levere vanskelig budskap på ein god måte! God omsorg er både vennlighet og sannhet.
Kjell Aanensen deler i serien Livsmestring – ilag med Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

God kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig. Det handler mer om kroppspråk og blikk enn om orda vi sier, og tankene og holdningene våre må holdes friske og sunne. Det er viktig å sette sitt eget til side når en er i samtale med andre. I denne episoden får du gode tips ti

Read More

Trygghet i fellesskapet

Vi lever i relasjon med andre menneske – og det vil vere varierande kvalitet på desse relasjonane. Når er det du føler deg trygg og heime? I serien livsmestring snakkar vi her om trygge fellesskap. Det handlar om tillit og inkludering, seier Kjell Aanense

Read More

Rett balanse i livet

Gud har gitt ei god oppskrift for eit balansert liv. Det handlar om tre relasjoner i livet – relasjonen til Gud, vår neste og oss sjølv. Eit sunt sjølvbilde er eit sunt grunnlag for å elske sin neste som seg sjølv. Vi må elske oss sjølv i samsvar med Guds

Read More