Podcast: Livsmestring

Veien til god samvittighet

Eit einsidig fokus på det ytre istadenfor samsvar mellom indre og ytre liv skapte menneskefrykt og hykleri for kristne og fordømmelse for folk som gjorde dette for nokre tiår sidan. Kjell Aanensen fortel om både 11., 12. og 13.bud som han meiner fanst då han sjølv vaks opp på 50-60 tallet. Vi må gå til…

Read More

Hvordan bli fri bitterhet

Bitterhet er dårlig for oss sjølve og dei rundt. Kvifor er det så vanskelig å tilgi? Det kan oppleves som lettvint og urettferdig å skulle tilgi, men å tilgi er hverken å godta uretten, gløyme den eller tillate den andre i gjere urett igjen. Tilgivelse løyser MEG frå bitterhet og nag.  Anne Birgitte Lillebø Bøe…

Read More

Bli sint men synd ikke

Følelsen sinne beriker vårt liv og er nyttig og viktig, men det kan også misbrukast.   Vi kan bli sinte med god grunn – og uttrykke det rasjonelt, eller blåse det ut. Det går uansett ikkje an å feie det under teppet og håpe at det forsvinn. Sunn håndtering er viktig – og det skal…

Read More

Hvordan gjenopprette vanskelige og brutte relasjoner

Det er mulig å gjenopprette dei fleste vanskelige relasjoner med Guds og kvarandre si hjelp.. Men det har med innstilling å gjere. Kjell Aanensen deler ærlig frå eige liv i serien livsmestring.  Når vanskelige ting blir tatt opp er det lett å kome i forsvar. Rask innrømmelse av egne feil er viktig i forsoningsprosessen. Du…

Read More

Konflikter

Konflikter er einkvar situasjon der vi har forskjellig oppfatning og meining. Ingen kjem utenom konflikter og konflikt er heller ikkje eit sjukdomsteikn. Jern slipes med jern står det i bibelen.  Konflikter finn vi i alle relasjoner – tidlig oppdagelse og sunn håndtering er det viktigaste sier Kjell Aanensen. Han har mange tiår bak seg som sjelesørger…

Read More

Inkluderande og trygge fellesskap

Det fins ikkje fullkomne fellesskap, for det fins ikkje fullkomne mennesker. Men vi kan alle vere med å bygge og videreutvikle gode og trygge relasjoner og fellesskap. Trygghet og trivsel forutsetter både kjærlighet og ærlighet – og alle kan vere med å pr

Read More

Fornya sinn – forvandla liv

Ver nøye med korleis du tenkjer, for livet ditt formes av tankane. Slik står det i ein bibeloversettelse av Ordsp 4,23. Det ER ikkej ubetydelig kva vi tenkjer. Vi kan fornye sinnet vårt, seier sjelesørger og underviser Kjell Aanensen. Han samtalar med ann

Read More

Vanlige skadedyr i tankene

Der er mange skadedyr i tankelivet som plagar oss i kvardagen. Det handlar om ødeleggende og usanne tanker om oss sjølv eller andre. Det er viktig å følge med på tankane våre, og øve oss i å forholde oss til virkeligheten også når den ikkje er som vi skul

Read More

Sunt selvbilde

Selvbilde er det indre mentale bildet som du har av deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Det vi tenker om oss selv har veldig stor betydning og det påviker alle sider av livet ditt. Heldigvis er det noe å gjøre med et dårlig selvbilde. Det sier Kjell

Read More

Sett sunne grenser

Oppdag dine usynlege grenser og gjer dei synlege og hørbare for folk rundt deg. Det er viktig å kunne seie nei og setje grenser, elles kan vi ikkje fylgje vår eigen samvittighet og overbevisning. I serien livsmestring møter du Kjell Aanensen som samtalar

Read More

La oss heller oppmuntre hverandre

Der er mykje som nedmuntrer oss, seier Kjell Aanensen i serien Livsmestring. Det er viktig at vi fokuserer på å oppmuntre hverandre og som menneske treng vi ei daglig dose med oppmuntring, seier Kjell. Og Bibelen seier det slik: La oss heller oppmuntre hv

Read More

Si sannheten i kjærlighet

Skal vi svare ærlig eller kjærlig? Det beste er å klare å kombinere dei to – og levere vanskelig budskap på ein god måte! God omsorg er både vennlighet og sannhet.
Kjell Aanensen deler i serien Livsmestring – ilag med Anne Birgitte Lillebø Bøe

Read More

God kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig. Det handler mer om kroppspråk og blikk enn om orda vi sier, og tankene og holdningene våre må holdes friske og sunne. Det er viktig å sette sitt eget til side når en er i samtale med andre. I denne episoden får du gode tips ti

Read More

Trygghet i fellesskapet

Vi lever i relasjon med andre menneske – og det vil vere varierande kvalitet på desse relasjonane. Når er det du føler deg trygg og heime? I serien livsmestring snakkar vi her om trygge fellesskap. Det handlar om tillit og inkludering, seier Kjell Aanense

Read More

Rett balanse i livet

Gud har gitt ei god oppskrift for eit balansert liv. Det handlar om tre relasjoner i livet – relasjonen til Gud, vår neste og oss sjølv. Eit sunt sjølvbilde er eit sunt grunnlag for å elske sin neste som seg sjølv. Vi må elske oss sjølv i samsvar med Guds

Read More