Series: Intervju og reportasjer

– Mat fra Syria har gjort meg glad

Misjonssambandet har de siste ukene vært preget av at mange spørsmål etter at generalsekretær Øyvind Åsland måtte slutte.
Hvordan er det å være «glad» i en slik situasjon som organisasjonen du er ansatt i er havnet i?

Read More

Søstrene Elisabeth og Hildegunn

Søstrene Elisabeth og Hildegunn har følt på mye sorg og skam, men også kjærlighet for hverandre. For søstrene har ikke alltid vært søstre. Elisabeth ble født som gutt, og levde i over 30 år som gutt og mann. Hildegunn opplevde tapet av sin bror med sorg, en sorg som var vanskelig å sette ord på og…

Read More

Garasje som møtesal

Foreldra flyttar ut og ein garasje med dieselvarmar blir møtesal. Me skal til kristent ungdomsarbeid i Sunnfjord , – i serien «Dette har gjort meg glad». Vi møter regionleder i misjonssambandet region vest Per Byrknes i samtale med Asmund Friborg.

Read More

En fars velsignelse

«Det er noe med velsignelse som er veldig fascinerende. Gud velsigner oss, og vi kan også gi den videre til andre på Guds vegne. En fars velsignelse i det gamle testamentet inneholdt både oppmuntring, formaning og profeti for framtiden». Det sier David A

Read More

Misjonsveteran blir fungerande toppleiar

Misjonsveteranen Birger Helland blir fungerande generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han vil leggja vekt på samtalar og dialog i ei tid med uro i organisasjonen.

Read More

– Ein prosess over lengre tid

-Hovudstyret si linja har vore å finne fram til løysing via dialog i ein prosess over lengre tid. Det seier hovudstyreformann Raymond Bjuland i Misjonssambandet etter at det blei kjent at toppleiaren sluttar på kort varsel.

Read More

Øyvind Åsland fratrer som generalsekretær i Misjonssambandet

Tirsdag 10. mai ble det kjent at Misjonssambandet sin toppleder slutter på kort varsel. Informasjonsleder i Misjonssambandet Espen Ottosen reager på Øyvind Åsland sin brå avgang. -Det er forferdelig trist at generalsekretæren slutter så brått, sier Ottosen. Redaktør i Dagen Tarjei Gilje mener måten dette skjer på vil skade organisasjonen. 

Read More

Glede over ein hektisk periode

Regionleder i Misjonssambandet region Øst,Ernst Jan Halsne, trekk fram glede over hektiske tider i serien Dette har gjort meg glad. Intervjuer er Inge Kallestad

Read More

Gjensynsglede for leirfolk

Gjensynsglede for godt vaksne leirfolk. Det skal me høyra om i serien «Dette har gjort meg glad». Atle Ølstørn er regionleder for Misjonssambandet region midt-Norge og blir intervjua av Inge Kallestad

Read More

Mange kan oppleve det slitsomt å være en del av et kristent fellesskap

«Vi har lagt oss til noen former og vaner som gjør at mange kan oppleve det slitsomt å være en del av et kristent fellesskap» Dette er en setning fra en leder som stod på trykk i Normisjon sitt informasjonsblad i Rogaland. Thomas Thesen er regionleder, og sier dette om hva folk føler er slitsomt…

Read More

Jakter mannsidentitet

Hva er det Mannspodden leter etter når de «jakter mannsidentitet», og hvorfor mener de det trengs?

Read More

Påskelovprisning i slummen

Ein oase midt i slummen med sang og lovprisning til Gud på første påskedag. Det fortel Sven Åge Solli om i serien «Dette har gjort meg glad». Han er fungerende regionleder i Misjonssambandet region sør. Intervjuer er Inge Kallestad

Read More

Då 4 år gamle Ove sank i myra

4 åringen Ove var nær ved å drukne i ei myr og i 20 års alderen gjorde han ein oppdagelse som sette spor for livet. Den pensjonerte journalisten Ove Eikje har opplevd boksuksess med historiar om kristen tru. No skriv han også frå eige liv.

Read More

Påskemøter og påskeglede

Hadde det ikkje vore for oppstandelsen, så hadde heile det kristne budskapet vore ein teori. Det seier Jon Ove Holen i serien «Dette har gjort meg glad». Han er regionleder i Misjonssambandet region nordvest

Read More

Julebesøket som blei til millioninnsamling

Eit julebesøk for snart 25 år sidan har så langt ført med seg 15 millionar kroner i støtte til afrikansk sjukehus.

Read More

Påskevandring på Jæren

Over 200 deltok i påskevandring på Jæren sist helg. I serien Dette har gjort meg glad har vi med oss arrangementsansvarleg i region sørvest, Synnøve Helland

Read More

Endelig sammen igjen!

Sist helg kunne en endelig invitere til inspirasjonssamling på Skoghus leirsted på Silsand i Senja kommune. Etter år der en har hatt begrensninger for hvor mange som kan møtes var det ekstra godt å være sammen slik det var normalt før pandemien Covid-19,

Read More

Sjøbod blir kulturhus for barn og unge

Etter to års renovasjon har en gammel sjøbod nord for Bergen fått nytt liv som kulturhus for barn og unge.
– Et sted der drømmer kan bli til virkelighet, håper primus motor Barbro Wiig Sulebakk.

Read More

Sang til konfirmanten

«Tusen åpne dører» er en sang til konfirmanten, men også en liten gavepakke deg som har konfirmant. Torbjørn Sæle, som sammen med Stine Karin Sæle og Kamilla Strømsbo Dale har gitt ut sangen, sier at de ønsker å ta ungdommen på alvor, med alle valg og forventninger konfirmanten opplever.

Read More

-Glede over flyktningeengasjement

Engasjementet i det norske folk for å hjelpa flyktningar er tema i serien «Dette har gjort meg glad». Regionleiar Per Byrknes i Misjonssambandet, region Vest har også ei viktig påminning når mennesker må flykta frå krigen i Ukraina.

Read More

Glede over etterfølgjar

Går det an å gleda seg over å få ein etterfølgar i jobben? I vår onsdagsserie Dette har gjort meg glad fartar me rundt om på norgeskartet, og skal i dag stoppa på Østlandet. Ernst Jan Halsne er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband region Øst. Den

Read More

Glede over oppdraget

Glede over eit oppdrag er stikkord i serien Dette har gjort meg glad. Og kva oppdrag dreiar det seg om? Atle Ølstørn har lang fartstid som misjonær i Sør-Amerika og er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband i Trøndelag. Og i dag snakkar han om vikti

Read More

Hva de lærte på Farmen

Både Thor Haavik og Vebjørn Selbekk følte at de representerte mer enn seg selv da de deltok i TV2-serien Farmen. Men hva lærte de mens de var der?

Read More

Andakter for unge

-Heilt topp og kjempepositiv, seier misjonsleiaren Sven Åge Solli. Han opplever at fleire spør om hjelp til andakter for barn og ungdom. Han er fungerande regionleder for Misjonssambandet region Sør.

Read More

-Dei ropar til Gud i Ukraina

Krigen rasar etter at russiske styrkar gjekk til angrep på Ukraina. -Og midt i krigen ropar mennesker til Gud, fortel Bernt Greger Olsen. Han er bibelmisjonsleiar i Det Norske Bibelselskap og har vore med og bygd opp det ukrainske bibelselskap.

Read More