Podcast: Hosea

Bibelguiden: Hosea, ep.13

I dag blir det siste etappe i gjennomgåelsen av Profeten Hoseas bok. Jeg håper du har fått se litt av Guds inderlige kjærlighet som fortsetter selv om folket hans er ulydig. Det siste kapittelet hos Hosea er et kapittel med håp.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.12

Vi har en stund holdt på med Profeten Hosea, og nærmer oss nå slutten. Vi har kommet til kapittel 13. I starten på dette kapittelet nevnes det litt om den opphøyde stilling som Efraim hadde, og det er kanskje greit å avklare litt om det aller først.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.11

Vi holder på med Profeten Hosea i denne programserien nå, og vi har kommet til kapittel 12. I dette kapittelet viser Gud hvordan Israels folk hadde fulgt skikkene i Kanaan i stedet for å følge Jakob, stamfaren deres.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.10

Vi har nå kommet til kapittel 11. Dette er et mektig kapittel om Guds kjærlighet til Israel på tross av utsagnene i forrige kapittel om dom. Først ser en tilbake på tiden som har gått i de første 4 versene. Så kommer et avsnitt i vers 5 til 7 som viser nåtiden, og til slutt beskrives tiden som skal komme fra vers 8 til 11.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.9

Nå har vi kommet til kapittel 10 her i denne gjennomgåelsen av Profeten Hoseas bok. Dette kapittelet er i sin helhet en levende forkynnelse av Israels mange synder og den straffen synden vil føre over dem.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.8

Vi har kommet til kapittel 8. Innholdet i dette kapittelet er en forkynnelse av straffen som må komme, og grunnen til den. Det er Israels hykleri, selvtekt, avgudsdyrkelse, fellesskap med hedenske makter og forsømmelsen av og forakten for den levende Gud og hans ord.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.7

Sist gang startet vi på kapittel 6, og så på de første 3 versene der. Det var et sterkt lysglimt i den forferdelige situasjonen for de to landene som utgjør det opprinnelige Israel. I fortsettelsen ser vi et uttrykk for den kjærlige Guds fortvilelse over at Israel ikke tar imot all den kjærligheten han har vist dem.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.6

Vi har kommet fram til kapittel 5. I kapittel 4 leste vi at Herren fører sak mot Israel. Kanskje vi kan si at i kapittel 4 ble saken ført, i versene 1 til 7 i kapittel 5 blir farene ved ansvaret som hviler på de forskjellige institusjonene lest opp.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.5

Sist gang gjorde vi oss ferdige med det som er første del i denne boka, der det går på Hoseas liv og familie som del av det profetiske budskapet. Fra kapittel 4 kommer en rekke taler fra profeten, der han både refser folket og noen ganger forkynner et glimt av håp.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.4

Sist gang så vi på kapittel 2, men ble ikke ferdig med det siste avsnittet. Dette handler om at Gud elsker sitt folk på tross av at det hadde vært utro, og han vil igjen kalle på det og han vil gjøre en ny pakt med det. Dette er en profeti og henvisning til det fullkomne Guds rike.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.3

Vi holder på med gjennomgåelsen av Profeten Hoseas bok. Sist gang så vi på kapittel 1, og det første verset i kapittel 2. Der får Hosea en vanskelig oppgave. Han skulle gifte seg med ei som var prostituert, og han skulle få barn som skulle få navn som hadde spesielle profetiske budskap. Det var profetier om at dommen ville komme over Israel fordi de var utro mot Gud.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.2

Sist gang så vi på det merkelige, og sikkert vanskelig oppdraget Hosea fikk, å gifte seg med ei horkvinne. Det skulle være et tegn og et vitnesbyrd om at det var slik Gud gjorde. Han tok seg av et folk som egentlig var utro mot ham. Folket, Israel drev avgudsdyrkelse.

Read More

Bibelguiden: Hosea, ep.1

Profeten Hosea er den første av de såkalte små profetene. Dette navnet kommer av at bøkene til disse profetene er mindre i omfang enn de såkalte 4 store profetene. Han var en av de eldste profetene som har overlevert sitt budskap i bokform.

Read More