Podcast: foreldreskulen

Identitet og sjølvbilete

Til betre sjølvbilete vi har, til lettare er det å stå oppreist uansett kva vi møter. Den sanne identiteten er at vi er elska uansett. Det må ungdomane få vite.
Det skal handle sjølvbilde og identitet i denne siste delen av foreldreskulen ungdom. Anne

Read More

Ungdom og tru

Vi ynskjer gjerne at ungdomane våre får ei slitesterk tru, eller ei mobil tru som dei snakkar om i organisasjonen Awana. Anne Lene Otterøen er nasjonal leder for Awana Norge, og fortel at mange har dårlig samvittighet for dei dei ikkje gjer meir i på heim

Read More

Ta på eiga maske først

Vi kjenner gjerne uttrykket frå flyturen – å ta på eiga maske først. Her handlar det om å rydde i eigen bagasje for å kunne ha overskudd til å vere til stede for ungdomane våre på ein god måte.

Read More

Der går grensa!

Grensesetting på en klok og ivaretagende måte er en kunst og den vil jeg lære mer av. Ungdommene nå har en helt annen ungdomstid enn den vi selv hadde. Det sier Anne Lene Otterøen – og vi dykkar djupare ned i dette temaet. Serien er laget med støtte av m

Read More

Koronatimes

Både angst og depresjon har auka kraftig blant ungdom i starten av pandemien. Mange har gitt opp det å glede seg til ting i denne tida, og mange har kjent på utenforskap. Litt hjelp til forståelse for denne spesielle ungdomstida prøver vi å gje i denne ep

Read More

Lær å danse sving

Ungdomane skal ikkje berast på gullstol gjennom ting, men vi må prøve å forstå dei, veilede dei- og stille gode åpne spørsmål for å opprettholde relasjonen.. Dei treng ikkje belæring, men gjerne realitetsorientere av og til. korleis skal vi manøvrere ilag

Read More

Er du glad i meg?

Ungdomane treng å høyre at vi er glad i dei berre fordi dei er! Dei treng gode blikk å kvile seg i – og kva var det eg sa burde vore forbudt å seie. Det meiner Anne Lene Otterøen som er med oss i Foreldreskulen – denne perioden om ungdom!

Read More

Kommunikasjon med ungdom

Det er viktigare å behalde relasjonen enn å vinne diskusjonen. Og still spørsmål istadenfor å konkludere. Det skal handle om kommunikasjon i Foreldreskulen i dag.
I foreldreskulen møter du mor, famileterapeut og familiepastor Anne Lene Otterøen og Anne

Read More

Hvordan har du det – egentlig?

Ungdommane treng at vi lagar gode areaner der vi kan ha fellesskap med dei. Sjølv om dei er større – så treng dei oss- og vi som voksne har ansvar for relasjonen. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med Anne Lene Otterøen som deler av både erfaringer og ku

Read More

Samarbeid heim og menighet

«It takes a church to disciple a child», heiter det. Dei menneska som utgjer kyrkja kan vere trygge voksne og leiarar som er rundt borna og gjev dei heiarop og gode blikk. Bekreftelsar også frå andre enn foreldra er veldig bra. Kirka må istandsette foreld

Read More

Tro i hjemmet

Undesøkelser viser at 6 av 10 ville vore med oss i kirka om vi hadde bedt dei, og trua er ikkje ei privatsak, seier Anne Lene. Vi må få eit språk på trua vår.
Det skal handle om trusopplæring i denne episoden av foreldreskulen på pTro.

Read More

Kjærlighetsspråk

Kjærlighetstanken; behovet for å kjenne seg elska eller verdsatt, kan ein ikkje fylle opp sjølv, det må kome utanfrå. Korleis kan vi hjelpe borna til å vere trygge på seg sjølve og kjenne at dei er verdifulle? Vi skal snakke om dei fem kjærlighetsspråka

Read More

Kommunikasjon 2

Kommunikasjon er vanskelig med mange lag, vi har både verbal og non-verbal kommunikasjon og det er viktig å vere bevisst ift borna våre korleis vi snakkar og opptrer ift dei. Anne Lene Otterøen er opptatt av at vi også må tørre å VERE i det vanskelige me

Read More

Kommunikasjon

: Vi oppfører oss ikkje likt i alle situasjonar og alle settingar har sitt kommunikasjonsmønster, både på arbeidsplass og i familie.
Vi kan uttrykke enormt mykje sympati i måten vi seier ting på – og det er veldig viktig å vere obs på i møte med barn. D

Read More

Foreldrestiler

Den foreldrestilen du blir «utsatt» for heimanfrå tek du med deg, så det er viktig å ta aktive valg. Det viktig å snakke gjennom kven vi vil vere som foreldre. Vi ønsker å hjelpe borna til å bli emosjonelt intelligente, som John M. Gottman skriv om i si

Read More

Bagasje

Det viktigaste er å elske ungane ubetinga, ikkje å få til alt perfekt . I ein familie påverkar ein veldig med humøret sitt.. Men kva når sinnet boblar opp – korleis skal ein takle det? Både barn og foreldre kan trenge hjelp til å regulere følelser, seier

Read More

Prioriteringar

Ei prioriteringsliste i familien kan vere nyttig. Den kan sjå forskjellig ut, men uansett er det viktig å vere bevisst. Prioriteringer heng nøye saman med verdier- prioriteringane viser dine verdiar. I Foreldreskulen møter du familieterapeut Anne Lene Ot

Read More

Verdiar

«Det siste vi vil er å sitte som gammal og tenkte ta livet berre skjedde. Vi ynskjer å ta aktive valg i forhold til familielivet, seier Anne Lene Otterøen. »
Anne Lene Otterøen og Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar om verdiar i dag i foreldreskulen – ein

Read More