Series: Bibelguiden

543 Bibelguiden – Joel del 1 – Kap 1

Profeten Joel – Innledning og første kapittel – Herrens dag kommer med dom, men også med velsignelse.

Read More

540 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 19 – kap 15,1-32

Troen på oppstandelsen er et viktig punkt i kristendommen. Det at Jesus sto opp fra de døde er helt sikkert.

Read More