Podcast: Apostlenes gjerninger

787 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 10 – Kap 9

Saulus drar til Damaskus, men møter Jesus på veien og blir omvendt. Etterpå for vi høre litt om Peters virksomhet.

Read More

783 Bibelguiden – Apostlenes gjerninger – del 6 – Kap 5

Ananias og Saffira solgte en eiendom og kom til apostlene med pengene, men de løy da de sa det var alt, og ble straffet for det.

Read More