Podcast: 3.Mosebok

575 Bibelguiden – 3 Mosebok del 20 – kap 25,23-26,13

Jubelåret var et frigivelsesår, da jorden kom tilbake til den opprinnelige eieren. Her kommer noen regler i forbindelse med dette.

Read More

568 Bibelguiden – 3 Mosebok del 13 – kap 16

Den store forsoningsdagen var en av de viktigste høytidene. Denne episoden handler om det som skulle skje denne dagen.

Read More

567 Bibelguiden – 3 Mosebok del 12 – kap 14,33-15,33

Reglene for renselse fortsetter. Sopp og mugg på hus, og også når noen hadde en eller annen form for utflod, måtte det renses.

Read More

563 Bibelguiden – 3 Mosebok del 8 – kap 10

I dagnes episode hører vi om to av Arons sønner som gjorde noe i tempelet på egen hånd, uten at det var i samsvar med Guds vilje. Det ble dramatisk

Read More

562 Bibelguiden – 3 Mosebok del 7 – kap 9

I dette kapittelet ser vi første gangen Aron ofret. Han ofret både for seg selv og for folket

Read More

559 Bibelguiden – 3 Mosebok del 4 – kap 5,14-6,23

Vi ser på lover om ofringene. Først i dag er det skyldofferet vi skal se på. Etterpå ser vi på noen flere regler om ofringene.

Read More

558 Bibelguiden – 3 Mosebok del 3 – kap 4,1-5,13

Syndofferet er et bilde på Jesus som ble ofret for vår synd. I dag ser vi på forskjellige anledninger Israel skulle ofre syndoffer.

Read More

556 Bibelguiden – 3 Mosebok del 1 – kap 1

3. Mosebok er en bok som spesielt rettet seg mot prestene i Israel, men viser oss hvordan loven skulle praktiseres. ‘de første kapitlene handler og de forskjellige ofringne

Read More