Podcast: 2.Samuelsbok

Episode 19: Kapittel 19, 1-30

Kong David sørger over tapet av sin sønn Absalom, men må også rydde opp etter opprøret som sønnen startet.

Read More

Episode 18: Kapittel 18, 1-33

David har flyktet fra sin sønn Absalom, som forsøker å overta kongetronen. Historien får et dramatisk vendepunkt i dette kapitlet. Episode 18: Kapittel 18, 1-33

Read More

Episode 17: Kapittel 17, 1-29

Episode 17: Kapittel 17, 1-29 Davids sønn, Absalom har lykkes i en revolusjon. I kaoset som oppstår, skaffer David seg en slags «spion» inn i sønnens leir.

Read More

Episode 15: Kapittel 15, 1-37

Med list har Davids general fått Absalom tilbake til Jerusalem. Men det blir likevel ikke fred i Davids hus. Episode 15: Kapittel 15, 1-37

Read More

Episode 14: Kapittel 14, 1-33

Absalom har rømt, etter at han drepte sin halvbror i forrige kapittel. Etter en tid kommer han hjem igjen. Episode 14: Kapittel 14, 1-33

Read More

Episode 13: Kapittel 13, 1-39

Det er stor avstand fra Davids seire og fremgang til den familietragedie som beskrives i dette kapitlet. Episode 13: Kapittel 13, 1-39

Read More

Episode 12: Kapittel 12, 1-31

Hva Gud mente om Davids handlinger i historien om David, Urias og Batseba, kommer tydelig frem når han sender profeten Natan. Episode 12: Kapittel 12, 1-31

Read More

Episode 10: Kapittel 11, 1-13

Kanskje med unntak av historien om David og Goliat, er nok historien om David og Batseba, den mest kjente historien om David.

Read More

Episode 9: Kapittel 9, 1 – kapittel 10, 19

Mellom kapittel 8 og kapittel 10 i 2. Samuelsbok. Står det en historie som forteller noe om David, nemlig hans storsinn ovenfor Jonatans sønn, Mefibosjet.

Read More

Episode 8: Kapittel 7, 18 – kapittel 8, 18

Episode 8: Kapittel 7, 18 – kapittel 8, 18 Kapittel 7 i 2. Samuelsbok, starter med veldige løfter. Løfter om at Gud skal sikre en konge på Davids troen til evig tid.

Read More

Episode 7: Kapittel 7, 1-17

Jerusalem har blitt hovedstad i ett samlet rike. Både fordi Kong David har sitt hus der, og fordi Paktens Ark har komt til byen.

Read More

Episode 5: Kapittel 5, 1-25

Episode 5: Kapittel 5, 1-25 Det ble ikke gjort på den måten David ønsket, men Isjboset er nå død. Israels stammer kommer til David i Hebron, og salver han til konge over Israel.

Read More

Episode 4: Kapittel 3, 28- 4, 12

Episode 4: Kapittel 3, 28- 4, 12 Det er borgerkrig i Israel, med Davids hus på den ene siden, og Sauls hus på den andre. Da to brødre hevner en død bror, får det flere ringvirkninger.

Read More

Episode 3: Kapittel 3, 1-27

Episode 3: Kapittel 3, 1-27 Krigen mellom Sauls hus og Davids hus ble langvarig. I mellomtiden ble David sterkere og sterkere, mens Sauls hus ble svakere og svakere.

Read More

Episode 2: Kapittel 2, 1-32

Episode 2: Kapittel 2, 1-32 David drar til Hebron i Juda, og blir salvet til konge over Judas hus. Men Isjboset, Sauls sønn, blir gjort til konge over resten av Israel. Fortsatt er det mange år til David blir konge over Israel.

Read More

Episode 1: Kapittel 1, 1-27

Episode 1: Kapittel 1, 1-27 Kong Saul er død, men Davids problemer er ikke over enda. Bli med inn i 2. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora og Kristine Byrkjedal.

Read More